Meni osobnih stranica


akademik Stjepan Babić

Datum rođenja:

 • 29.11.1925

Mjesto rođenja:

 • Oriovac

Adrese:

 • Adresa: Vinkovićeva 24, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14683617

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (24.01.1991. - ...)
 • profesor doktor znanosti (1975. - ...)
 • doktor znanosti (1962. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1975. - 1991.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za filološke znanosti (24.07.1991. - ...)
 • izvanredni član - Razred za filološke znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za filološke znanosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)

BABIĆ, Stjepan, jezikoslovac, Oriovac, 29. 11. 1925. Osnovnu školu završio u Oriovcu, a gimnaziju pohađao u Sl. Brodu, Osijeku i Zagrebu, gdje je maturirao 1947. Pošto je dvije godini bio činovnik, 1949. upisao je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu VIII. grupu predmeta: Narodni jezik i književnost (A), Ruski jezik i književnost (B), Njemački jezik (C). 1955. diplomirao je i odmah postao asistent na istome fakultetu, na katedri za hrvatski jezik i književnost. Disertaciju Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku obranio je 1962. na istom fakultetu i 1963. postaje docent, 1970. izvanredni, a 1975. redoviti profesor što ostaje do umirovljenja 1991. Od 1977. član je suradnik HAZU, od 1986. izvanredni, a od 1991. redoviti član. Urednik je Jezika od 1963., a od 1970. je glavni i odgovorni urednik. Član je Glavnoga odbora MH, a od 1989.-1992. bio je i potpredsjednik. Član je Hrvatskoga filološkoga društva i njegova Predsjedništva. Od 1993. do1997. bio je zastupnik Županijskoga doma Sabora RH izabran u Brodsko-posavskoj županiji. Sudjelovao je s referatima na znastvenim skupovima i slavističkim kongresima u zemlji i inozemstvu. Bavi su prvenstveno problematikom suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, posebno tvorbe riječi. S tih je područja do 1998. objavio osam knjiga, a u domaćim i stranim časopisima preko 800 članaka, od toga preko 100 znanstvenih, a ukupno ima već preko 1 000 bibliografskih jedinica. U svome jezikoslovnome radu nastoji pronaći sustav, a u njemu mjesto svake jezične jedinice o kojoj raspravlja. Zaključke donosi na temelju veoma opsežne jezične dokumentacije koju je skupio.

Nagrade i odličja:

 1. Jubilarna plaketa Školske knjige, povodom 20. obljetnice poduzeća Zagreb, 1970.
 2. Zlatna značka Školske knjige, Zagreb, 1990.
 3. Nagrada Bartola Kašića za značajnu znanstvenu djelatnost  oblasti društveno-humanističkih znanosti u području proučavanja hrvatskog književnog jezika, Zagreb, 1991.
 4. Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanost, Zagreb, 1995.
 5. Spomenica Domovinskoga rata za dugi djelatni način, Zagreb, 1995.
 6. Spomenica domovinske zahvalnostiza časnu i uzornu službu za razdoblje od pet godina, Zagreb, 1995.
 7. Red Ante Starčevića, Zagreb, 1996.

Lit. Ljetopis JAZU za 1977., str. 469-471,
                              za 1986., str. 461. i 462.