Meni osobnih stranica


akademik Stanko Popović

Datum rođenja:

 • 26.09.1938

Mjesto rođenja:

 • Čitluk, kod Sinja ( općina Hrvace)

Adrese:

 • Posao: P.O.B. 331, 10002, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14605549
 • Telefax: +385(0)14680336

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (01.10.2008. - ...)
 • profesor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (14.06.2011. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • zamjenik tajnika - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2015. - 31.12.2018.)
 • predsjednik - Znanstveno vijeće za kristalografiju HAZU - Hrvatska kristalografska zajednica (24.06.2009. - 25.01.2017.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2004. - ...)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (03.12.1992. - 20.05.2004.)

 

Životopis

 • Rođen: Čitluk, kod Sinja (općina Hrvace), Republika Hrvatska, 26.09.1938., Hrvat
 • Gimnazija: Zadar, maturirao 1956.
 • Upisao Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb (PMF) , ak. god. 1956/57, Fizički odjel
 • Diplomirao: 13. siječnja 1961., eksperimentalna fizika (prosječna ocjena 4,6)
 • Magistrirao: 30. rujna 1965., Prirodoslovno matematički fakultet, fizika čvrstog stanja (prosječna ocjena 4,8)
 • Doktorirao: 08. svibnja 1968., Prirodoslovno matematički fakultet, doktorat iz fizičkih znanosti
Zaposlenje:
 • Institut Ruđer Bošković,Zagreb (IRB), od 23. siječnja 1961. do 30. travnja 1987.
 • Od 1. svibnja 1987.  do 10. studenoga 1997.   PMF (redoviti profesor) i IRB (znanstveni savjetnik) po polovicu radnog vremena
 • Od 11. studenoga 1997. PMF, redoviti profesor (trajno zvanje, potvrđeno od Sveučilišnog Senata)- Od 01.10.2008. u mirovini
Znanstvena zvanja:
    Izbor od strane Znanstvenog vijeća IRB:
 • znanstveni suradnik 23. siječnja 1971.
 • viši znanstveni suradnik 24. rujna 1975.
 • znanstveni savjetnik 20. prosinca 1979.
 Znanstveno nastavno zvanje:
    Izbor od strane Znanstveno nastavnog vijeća PMF:
 • redoviti profesor 2. veljače 1987.
  redoviti profesor 16. svibnja 1996., reizbor, trajno zvanje
    Senat Sveučilišta u Zagrebu:
 • profesor emeritus 14. lipnja 2011.
Nastava:

   Dodiplomska nastava ( PMF ):
 • Vježbe iz fizike; Vježbe iz fizike čvrstog stanja; Fizički praktikum;
 • Osnove fizike 1,2,3,4 sa seminarom; Fizika za biologe; Odabrana poglavlja opće fizike
   Poslijediplomska nastava  ( PMF ):
 • Interpretacija rentgenograma polikristalnog i amorfnog materijala, Makromolekulskestrukture i njihovo određivanje, Elektronska mikroskopija, Difrakcija u polikristalnom materijalu; Eksperimentalna istraživanja u fizici čvrstog stanja
 • Voditelj 9 doktorskih, 5 magistarskih i 25 diplomskih radova.
Nagrade:
 • Nagrada grada Zagreba za znanstveni rad (1974 )
 • Državna godišnja nagrada za znanost u području prirodnih znanosti za razvoj originalnih metoda za istraživanje kristalnih tvari (2000)
Znanstveni interes:
 • kristalografija i fizika čvrstog stanja, rentgenska i elektronska difrakcija, elektronska mikroskopija, opća fizika
Radovi:
 • Objavio oko 235 znanstvenih radova, od toga oko 205 u časopisima koje citira Current Contents
 • 20 stručnih radova (tri u Tehničkoj enciklopediji)
  Radovi su citirani oko 2500 puta
 • Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (1996-2009) ubraja se među nekoliko vodećih prirodoslovaca u RH
Urednička djelatnost
 • Pomoćni urednik časopisa Godišnjak Centra za kristalografiju, JAZU (HAZU), 1979. - 1990.
 • Jedan od urednika knjige: Structure and Structure Development of Al-Zn Alloys, Akademie Verlag, Berlin, 1995.
 • Pripremio skup u HAZU posvećen stogodišnjici rođenja akademika Mladena Paića (2005);
  urednik Zbornika radova tog skupa
 • Pripremio skup u HAZU: Hrvatsko školstvo-sadašnje stanje i vizija razvoja (2008);
  urednik Zbornika radova tog skupa
 • Urednik Zbornika radova skupa u HAZU: Hrvatsko školstvo u kontekstu Europske unije (2012)
 • Pripremio znanstveni skup u HAZU Kristalografija u Hrvatskoj (2012);
  urednik Zbornika radova tog skupa
Znanstveni skupovi, sudjelovanje:
 • Sudjelovao u radu oko 110 skupova u zemlji i inozemstvu i podnio oko 220 priopćenja, od toga 20 pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima; tijekom 2nd European Crystallographic Meeting (1974) vodio raspravu o točnom mjerenju periodičnosti u kristalu; nastavnik na Međunarodnoj školi iz kristalografije (1989)
Društvene i profesionalne funkcije:
 • Voditelj Rentgenskog laboratorija u IRB, 1974.-1982.
 • Predsjednik Vijeća znanstvenog područja fizika Znanstvenog vijeća IRB, 1980.-1983.
 • Član Predsjedništva Znanstvenog vijeća IRB, 1983.-1989.
 • Delegat IRB u Savjetu European Physical Society, 1983.-1988.
 • Tajnik Odbora Hrvatske kristalografske zajednice,HAZU, 1992. - 2006. Delegat Hrvatske kristalografske zajednice pri njenom prijamu u European Crystallographic Association, prigodom 14th European Crystallographic Meeting, Enschede, 1992.
 • Predsjednik Hrvatske kristalografske zajednice od 2006.
 • Član European Powder Diffraction Committee, 2001.- 2010.
 • Voditelj znanstveno-istraživačkih projekata, 1976. - 2000.
 • Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta (SAD - Hrvatska), 1995. - 2000.
 • Član i predsjednik odbora za pripremu oko 30 znanstvenih skupova kristalografa, od toga 20 međunarodnih skupova i tri europska skupa
 • Stalni recenzent časopisa Journal of Physics, Condensed Matter, od 1988.,
 • recenzent za niz znanstvenih časopisa, recenzent znanstvenih projekata
 • Član suradnik HAZU, od 1992. do 2004.
 • Redoviti član HAZU od 2004.
 • Recenzent udžbenika iz fizike za osnovnu i srednju školu
 • Voditelj Povjerenstva za izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike, te Nastavnog plana i programa iz fizike, MZOŠ-a, 2004.-2006.
 • Član Matičnog odbora za fiziku (2005-...)
 • Član (zamjenik predsjednika) Vijeća za nacionalni kurikulum MZOŠ-a, 2009
Specijalizacija:
 • Metallurgy Department, University of Manchester, 1968 - 1969
 • Gostujući znanstvenik (kraći boravci): Slovenska Akademia Vied, Bratislava (1972),& University of Manchester( 1972 ), Martin-Luther-Universitat, Halle (1983-1997)

 

 


novelirano: 11. listopada 2012.
urednica: D. Torbica