Meni osobnih stranica


akademik Stanislav Tuksar

Datum rođenja:

 • 27.07.1945

Mjesto rođenja:

 • Gornji Kraljevec

Adrese:

 • Adresa: Biankinijeva 6, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon / Telefax: +385(0)14684701

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu
 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (11.07.2017. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (01.01.2019. - ...)
 • član Predsjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (10.05.2012. - ...)
 • član suradnik - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (17.05.1990. - 10.05.2012.)

 

 

 
Zaposlenja
 • 1970-1992. radio u Muzikološkom zavodu Muzičke akademije i u Zavodu za muzikološka istraživanja HAZU u Zagrebu
 • od 1992. profesor na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (od 2003. redoviti profesor u trajnom zvanju);
 • 1997-1998. i 1998-2000. prodekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004-2009. pročelnik Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeni radovi
 • 7 knjiga kao autor, 12 knjiga kao urednik, 5 knjiga kao prevoditelj
 • objavio 192 stručna i znanstvena članaka u časopisima i zbornicima u SAD-u, Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj, Španjolskoj, Sloveniji, Poljskoj, Hrvatskoj i dr.
 • preveo dvadesetak stručnih i znanstvenih članaka s područja estetike, sociologije i glazbene historiografije

Projekti
 • 1980-1991: "Fundamentalna istraživanja za povijest hrvatske glazbe" (istraživač)
 • 1991-2013. glavni istraživač projekta "Sređivanje, katalogizacija i obradba glazbenih arhiva i zbirki u Hrvatskoj" (Ministarstvo znanosti, tehnologije i sporta RH)
 • od 2013: „Musica Rudolphina“ (Association for Central European Cultural Studies i Institute of Musicology of the Charles University Faculty of Arts, Prag)
 • 2013-2016: istraživač na europskom projektu HERA “Music Migrations in the Early Modern Age: the Meeting of the European East, West and South (MusMig)”

Predavački rad, sudjelovanje i organizacija simpozija
 • držao predavanja iz povijesti hrvatske glazbene kulture i opće estetike glazbe na dvadeset tri inozemna sveučilišta i akademske institucije u SAD-u (Orange, Dallas, Topeka, Lawrence, Kansas City, Berkeley, Stanford, Chicago, Houston), Kanadi (Toronto), Australiji (Clayton-Melbourne), Južnoj Africi (Johannesburg, Pretoria, Stellenbosch, Durban), Irskoj (Dublin, Maynooth), Njemačkoj (Potsdam, München), Poljskoj (Varšava) i Italiji (Palermo)
 • u siječnju/veljači 1996. gostujući profesor estetike glazbe na Washburn University, Topeka, Kansas, SAD
 • 2003-2004. izabrani vanjski profesor na poslijediplomskom studiju na Conservatory of Music, University of Missouri, Kansas City, SAD
 • u veljači 2010. gostujući profesor na Conservatory of Music, University of Missouri, Kansas City, SAD
 • predaje na Hrvatskim studijima (od 1994) i na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Osijeku (1994-2005; 2010-2011)
 • sudjelovao aktivno referatima na 110 simpozija (37 domaćih i 73 inozemna – u Australiji, Austriji, Češkoj, Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Južnoj Africi, Kanadi, Litvi, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, SAD-u, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj i Ukrajini)
 • organizirao i suorganizirao 14 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Italija, Španjolska)
 • član povjerenstava za izbore u zvanja na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Kansas Cityju i Berkeleyu (SAD)

Urednički rad
 • 1991-1997. glavni urednik hrvatskog muzikološkog časopisa Arti musices (Zagreb)
 • od 2000. glavni urednik međunarodnog časopisa International Review of the Aesthetics and Sociology of Music (Zagreb)
 • pokretač i glavni urednik serije "Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia" Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i Hrvatskog muzikološkog društva (Zagreb), 1988-
 • uredio 12 zbornika znanstvenih muzikoloških radova i niz pojedinačnih naslova
 • 1996-2009. urednik za glazbu u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu
 • 2005: uredio knj. 455 Rada HAZU

Član redakcija znanstvenih časopisa
 • od 1976: Arti Musices, Zagreb (glavni urednik 1991-1997)
 • od 1980: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Zagreb (glavni urednik od 2000)
 • 1981-2002: Current Musicology, New York (corresponding editor)
 • 1987-1991; 2011-2015: Acta Musicologica, Basel (član Izdavačkog savjeta)
 • 1996-2005: The South African Journal of Musicology, Sunnyside (savjetnik za Overseas Panel)
 • od 2006: De musica disserenda, Ljubljana
 • od 2010: Kroatologija, Zagreb

Članstva
 • od 1990. član suradnik HAZU (Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju)
 • član Hrvatskog muzikološkog društva
 • član Hrvatskog glazbenog zavoda
 • član Matice hrvatske

Ostalo
 • 1970-1974: član ansambla za ranu glazbu "Universitas studiorum Zagrabiensis" (viola da gamba); LP ploča "Renesansne svečanosti", Zagreb 1973.
 • suosnivač Hrvatskog muzikološkog društva 1992. (1992-1997. tajnik; 2001-2006., 2013-2016.  predsjednik)
 • suradnik međunarodnih glazbenih enciklopedija: UTET (Italija, 1986), The New Grove's Dictionary of Music and Musicians (Engleska; 1995-2001), Musik in Geschichte und Gegenwart (Njemačka; od 1993), Connaissance de la Musique (Francuska, 2002), Österreichisches Musiklexicon (Austrija)
 • procjenitelj znanstvenih projekata ministarstava i agencija za znanost u Hrvatskoj, Sloveniji i Irskoj

Nagrade i priznanja
 • 1998: Povelja Grada Zagreba
 • 2009: godišnja Nagrada Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva

 

 

IZ: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 


novelirano: 3. lipnja 2014.
novelirano: 8. lipnja ;18. travnja 2012.
urednica: D. Torbica