Meni osobnih stranica


Stanimir Vuk-Pavlović

Datum rođenja:

  • 1949

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za prirodne znanosti (30.01.1997. - ...)

Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, američki biolog hrvatskoga podrijetla, rođen je u Zagrebu 1. prosinca 1949. Sin je filozofa Pavla Vuk-Pavlovića i povjesničarke Lelje Dobronić. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao biologiju (1972) i doktorirao iz biofizike (1975). Usavršavao se iz imunologije i biokemije u Weizmannovu znanstvenom institutu u Rehovotu (Izrael), a potom je radio u Imunološkom zavodu u Zagrebu. Godine 1984. otišao je u SAD, gdje radi u klinici Mayo u Rochesteru; ondje je profesor biokemije i molekularne biologije te ravnatelj Laboratorija za matične stanice. Glavna su područja njegova djelovanja bazični aspekti imunosti i razvoj novih terapija malignih bolesti. Bio je potpredsjednik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva te glavni urednik časopisa Priroda; član je mnogih međunarodnih znanstvenih društava. Tijekom Domovinskoga rata djelovao je u organizaciji slanja medicinske pomoći u Hrvatsku. Za dopisnog člana HAZU izabran je 1997.

Za više podataka: Tko je tko u hrvatskoj znanosti