Meni osobnih stranica

Knjige:


Znanost o književnosti:

Ujević, 1971; Slikovno i pojmovno pjesništvo, 1977; Teorija metafore, 1978., 21983; Kritika ili teorija?, 1983; Suvremeno hrvatsko pjesništvo (ur., zbornik), 1988; Passim, 1989; Uvod u književnost (sastavio, zajedno sa Z. Škrebom), 1983., 21986., 31998; Ranjivi opis sustava, 1996; Pjesnici druge moderne, 1996; Tema Mihalić, 1996; Rasprave i eseji o hrvatskoj književnosti, 1997; Pogled unatrag, 1999; Tema Kaštelan, 2003, 22009.; Zapravo, Šoljan, 2004; Obnovljeni Ujević, 2005; Germanica & anglica, 2007; Tragovi, otisci i lica, 2009; Knjiženoteorijski fragmenti, 2012.


Pjesništvo:


Rasap, 1962; Sa svijetom jedno, 1965; Smjer, 1968; Doba prisjećanja, 1968; Dešifriranje Vage, 1972; Odronske poredbe, 1982; Žalostinke, 1991; Crne rupe, mračni soneti, 1995; Izabrane pjesme, 1997; Zvonki moteti, 2004; Molat (s T. M. Bilosnićem), 2006; Vrijeme, vrijeme, 2007; Your and My Signs, 2008.

 

Esejistika:

Ogledi, 1980; Književni život, 1993; Na prijelazu, 1996; Vrijednosti, pogledi i ogledi, 1998; Moje motrište, 2006; Predgovori/pogovori, 2013.


Skupne knjige:

Nova evropska kritika, I. – IlI. (s. V Zuppom), 1968., 1969., 1972; Arhajski torzo (divot-izdanje djela R. M. Rilkea), 1985; U ovom strašnom času (s. I. Sanaderom), 1993., 21995; Lirika Velikog petka, 1998; Antologija hrvatskoga pjesništva, od davnina pa do naših dana, 2007.


Važniji prijevodi:

Književnost: Rainer Maria Rilke, Gottfried Benn, Günther Grass (sve zajedno s Trudom Stamać), Bertolt Brecht (15 drama), Hugo von Hofmannsthal (Svatković), James Joyce (Prognanici, Komorna glazba), John Webster (Vojvotkinja Malfeška), Beaumont &: Fletcher (Vitez gorućeg tučka), Johann Wolfgang von Goethe (Faust, I. i II. dio).


Prevedene knjige iz znanosti o književnosti i kulturologija:

Johann Huizinga, Homo ludens (1969., 21990); Hugo Friedrich, Struktura moderne lirike, 1969., 21989; Louis Hjelmslev, Prolegomena teoriji jezika, 1980; Friedrich Nietzsche, Volja za moć, 1989., 22006; Emil Staiger, Temeljni pojmovi poetike, 1990; Roman Jakobson, Morris Halle, Temelji jezika, 1988; Gustav René Hocke, Manirizam u književnosti, 1984; Winfried Nöth, Priručnik semiotike, 2005; Mildred Clary, Mozart, 2006; Hans Küng, Povijest Katoličke crkve, 2007; Wilhelm von Humboldt, O raznolikosti gradbe ljudskih jezika i o njezinu utjecaju na razvoj ljudskoga roda, 2010; Karl Jaspers, Psihopatologija, 2015.

 

 


novelirano: 20. travnja 2015.
postavljeno: 13. ožujka 2015.
urednica: D. Torbica