Slobodan Kaštela

Datum rođenja:

 • 13.09.1941

Mjesto rođenja:

 • Novigrad

Adrese:

 • adresa: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • posao: +385(0)14895380

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • znanstveni savjetnik (04.07.2006. - ...)
 • doktor znanosti
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (04.07.2006. - 31.08.2014.)
 • izvanredni profesor - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (14.06.2004. - 28.02.2011.)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (24.09.2008. - ...)
 • savjetnik predsjednika - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.05.2012. - 31.08.2014.)
 • ravnatelj - Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1993. - 2014.)
 • član Uprave - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (1996. - 2012.)
 • tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.09.1978. - 30.04.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (18.05.2006. - ...)

 

     Rođen je u Novigradu (Dalmatinskom) 13. IX. 1941. Od 1946. stalno živi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet, na kojem je diplomirao 1964.

   Pravosudni ispit položio je 1967. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij i 1991. obranio magistarski rad. Godine 1992. izabran je u zvanje znanstvenog asistenta, a 1998. u nastavno zvanje predavača. Doktorirao je u srpnju 2000. na Fakultetu prometnih znanosti. Godine 2001. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2004. u zvanje izvanrednog profesora, a 2006. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Iste godine izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Dosadašnje kretanje u službi:

 • sudski pripravnik na Okružnom sudu u Zagrebu
 • pravni referent u poduzeću Generalturist
 • savjetnik u Saboru SR Hrvatske
 • glavni tajnik Turističkog saveza Zagreba
 • od 1978. do kraja mjeseca travnja 2012. tajnik je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a do kraja kolovoza 2014.  savjetnik predsjednika Akademije

     Djelovao je u različitim nastavno-znanstvenim zvanjima na Fakultetu prometnih znanosti od 1993. do 2011. Od 2008.  profesor je na Veleučilištu Hrvatskog zagorja u Krapini i na Poslovnom veleučilištu Zagreb.

    Uz nastavnu djelatnost, kao istraživač je, od 1999., uključen u znanstvene projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Od 2007. do 2014. bio je voditelj projekta Acquis u području prometa i suradnik na projektu Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa.

     Za istaknuti društveni i znanstveni rad primio je tri odlikovanja i brojna druga javna priznanja, od kojih se izdvajaju: Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i Nagrada za životno djelo Općine Novigrad (u kojoj je rođen).

Član je:

 • Suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2006. ; ponovno izabran 2016.
 • The World Academy of Art and Science
 • Znanstvenog vijeća Akademijinog zavoda u Varaždinu
 • Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije, potpredsjednik
 • Znanstvenog vijeća za turizam Hrvatske akademije
 • Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog kluba
tajnik je Uredništva velikog Akademijina projekta Hrvatska i Europa,
suradnik je Zavoda za ekonomska istraživanja Hrvatske akademije i Instituta prometa i veza

      Na dužnosti tajnika Hrvatske akademije potvrdio se kao istaknut pravnik i uspješan organizator i koordinator vrlo zahtjevnih i odgovornih poslova Akademije, pa ga je Predsjedništvo Akademije devet puta biralo na tu dužnost.

    U počecima svojega znanstvenog rada S. Kaštela pretežno se bavio pitanjima iz područja pravnih i ekonomskih znanosti, a zadnjih četrnaest godina prometnim pravom s naglaskom na zračnom pravu.

    Godine 1991., u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tiskana mu je knjiga Ekonomska znanost u radovima Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Godine 2013 tiskana je knjiga autora I. Grabovca i S. Kaštele Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava, Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti i Književnog kruga Split, str. 1-506.  Godine 2014. tiskana mu  je znanstvena monografija Spomenica Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1993. - 2013. ) u nakladi Hrvatske akademije, str. 1-276.  Za nastavne potrebe na Fakultetu prometnih znanosti tiskan je 1998. udžbenik Osnove zračnog prava kao koautorsko djelo u kojem je S. Kaštela autor dijela o zračnom pravu, dok mu je 2001. objavljen udžbenik Zračno prometno pravo kao njegovo samostalno djelo. Udžbenik je namijenjen studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija. Godine 2005. tiskana je knjiga Frana Vrbanića Ekonomski spisi, za koju je napisao opsežnu studiju popraćenu bilješkama i literaturom. Godine 2008. izdan je sveučilišni udžbenik autora S. Kaštele i L. Horvata Prometno pravo, u izdanju Školske knjige i Fakulteta prometnih znanosti, Zagreb, 2008., str. 1 – 517. Za taj je udžbenik 2009. dobio prestižnu nagradu J.J. Strossmayer. Godine 2016. tiskana je knjiga autora S. Kaštele i V. Strugara "Akademijin Zavod u Bjelovaru 2005. - 2015.: prilozi za povijest, u izdanju HAZU, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru.
    Osim spomenutih knjiga, četiri udžbenika, petnaest poglavlja u knjizi i jednog autoriziranog predavanja S. Kaštela je do kraja 2018. objavio više od 100 znanstvenih i stručnih radova. Radeći više godina u saborskom Odboru za turizam i promet, sudjelovao je u pripremi i izradi u nas prvog Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, pa je u dva navrata pripremio taj zakon i popratio ga stručnim komentarom u izdanju Narodnih novina.

    Bio je organizator većeg broja međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, primjerice veliki međunarodni znanstveni skupovi: Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske održan u Varaždinu u studenome 2005., te Novigrad nekad i sad održan u Zadru i Novigradu u listopadu 2015.  Sudjelovao je kao pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova.

    Recenzirao je sedam knjiga i udžbenika, dvadeset i pet znanstvenih radova te nekoliko projekata upućenih radi financiranja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Kao glavni urednik ili suurednik uredio je četrdeset knjiga uglavnom u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od kojih se spominju samo neke: 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. ;  faksimilno izdanje glasovite molitvene knjige poznate kao Strossmayerov časoslov ; reprezentativna znanstvena monografija Novigrad nekad i sad.