Znanstveni radovi u časopisima  
 

 1. Kaštela, Slobodan.
  Trideset godina rada Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu : (1983. - 2012.). // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 24 (2013) ; 11-63 (članak, znanstveni).
 2. Kaštela, Slobodan.
  Andre Mohorovičić i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 24 (2013) ; 69-84 (članak, znanstveni).           
 3. Kaštela, Slobodan.
  Vladimir Mažuranić : pravi član i predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 512 (2012) ; 119-144 (pregledni rad, znanstveni).
 4. Tabak, Pero; Kaštela, Slobodan.
  EU Postal Directives and Croatian Regulatory Frame. // Promet - Traffic & Transportation. 22 (2010) , 4; 309-317 (članak, znanstveni).
 5. Kaštela, Slobodan.
  Pet stotina knjiga Akademijina časopisa Rad. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 505 (2009) ; 13-21 (pregledni rad, znanstveni).
 6. Kaštela, Slobodan.
  Izlaganje prof. dr. sc. Slobodana Kaštele na predstavljanju časopisa Radovi 16/17. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 18 (2007) ; 327-329 (pregledni rad, znanstveni).
 7. Kaštela, Slobodan.
  Prilog o političkim, gospodarskim i društvenim odnosima Hrvatske u XIX. stoljeću s posebnim osvrtom na djelo Frana Vrbanića. // Rijeka. 10 (2005) , 2; 199-212 (pregledni rad, znanstveni).
 8. Božić, Diana; Radoš, Jerko; Kaštela, Slobodan.
  Prijedlog za povezivanje aerodroma s cestovnim i željezničkim prometom. // Annals of DAAAM for ... & proceedings of the ... International DAAAM Symposium .... 1 (2004) , 1; 1-3 (kongresno priopćenje, znanstveni).
 9. Holm, Caj; Anžek, Mario; Kaštela, Slobodan.
  Travel Time Information Service Utilising Mobile Phone Tracking. // Promet-Traffic-Traffico. 16 (2004) , 4; 211-216 (članak, znanstveni).
 10. Kaštela, Slobodan.
  Prilog bibliografiji objavljenih Radova 1986. - 2003.. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 2004 (2004) , 14/15; 261-271 (pregledni rad, znanstveni).
 11. Kaštela, Slobodan.
  Nova Montrealska konvencija. // Informator : poslovno-pravni magazin. 53 (2004) , 5289; 18-18 (članak, znanstveni).
 12. Kaštela, Slobodan; Kovačević, Dražen; Tepeš, Tomislav.
  A Contribution to Recognising Carrier's Liability in International Carriage by Air and Sea. // Promet-Traffic-Traffico. 15 (2003) , 4; 283-289 (pregledni rad, znanstveni).
 13. Kaštela, Slobodan; Kovačević, Dražen, Tepeš, Tomislav.
  Prilog poznavanju odgovornosti prijevoznika u međunarodnom zračnom i pomorskom prijevozu. // Promet-Traffic-Traffico. 15 (2003) , 4; 283 - 289 (članak, znanstveni).
 14. Kovačević, Dražen; Maković, Branko; Kaštela, Slobodan.
  Development of Telematics and its Application in Water Transport. // Promet-Traffic-Traffico. 15 (2003.) , 1; 49-55 (pregledni rad, znanstveni).
 15. Kovačević, Dražen; Kaštela, Slobodan; Brkić, Alojz.
  Bežične slikovne aplikacije i formati za obradu slika iz oblasti prometa. // Promet-Traffic-Traffico. 14 (2002) , 3; 141-147 (pregledni rad, znanstveni).
 16. Kaštela, Slobodan; Miljak, Zvonko; Božičević Josip.
  Air carrier's liability for damages according to the new Montreal Convention. // Promet-Traffic-Traffico. 13 (2001) , 1; 55-58 (pregledni rad, znanstveni).
 17. Kaštela, Slobodan.
  Turizam u radovima Hrvatske (Jugoslavenske) akademije znanosti i umjetnosti. // Acta turistica. 3 (1991) , 2; 115-134 (članak, znanstveni).

   
Ostali radovi u časopisima  
 

 1. Kaštela, Slobodan.
  Deset godina od osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (2005. - 2015.). // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 9 (2015) ; 343-346 (članak, stručni).
 2. Kaštela, Slobodan; Strugar, Vladimir.
  Predgovor. // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 9 (2015) ; IX (predgovor, ostalo).
 3. Strugar, Vladimir; Kaštela, Slobodan.
  Poruke sudionika znanstvenog skupa. // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 9 (2015) ; 265-269 (članak, ostalo).
 4. Kaštela, Slobodan.
  Andre Mohorovičić i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. // Hrvatski kajkavski kolendar. 21 (2013) ; 56-62 (članak, stručni).
 5. Strugar, Vladimir; Kaštela, Slobodan.
  Predgovor. // Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 7 (2013) ; IX (predgovor, ostalo).
 6. Kaštela, Slobodan.
  Vladimir Mažuranić - predsjednik Akademije. // Zagreb moj grad. 37 (2012) ; 32-34 (članak, ostalo).
 7. Kaštela, Slobodan; Dadić, Ivan; Vidović, Krešimir.
  Doprinos francuske uprave izgradnji komunikacija na hrvatskom prostoru. // Ceste i mostovi : glasilo Hrvatskog društva za ceste. 56 (2010) , 2; 94-98 (članak, ostalo).
 8. Kaštela, Slobodan.
  Predgovor. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 19 (2008) ; VII (predgovor, ostalo).
 9. Kaštela, Slobodan.
  Andre Mohorovičić : curriculum vitae. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin. 10/11 (1998) ; 15-20 (članak, ostalo).
 10. Kaštela, Slobodan.
  Doprinos HAZU proučavanju ribarstva. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 38 (1996) ; 201-248 (članak, stručni).
 11. Kaštela, Slobodan.
  Prikaz knjige Stjepana Krivošića Zagreb i njegovo stanovništvo od najstarijeg vremena do sredine XIX. stoljeća. // Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. 8 (1981) ; 182-185 (prikaz, ostalo).

Objavljena pozvana predavanja na skupovima  
 

 1. Steiner, Sanja; Božičević, Josip; Kaštela, Slobodan.
  New regional context of transport faculties collaboration // 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties "Collaboration Creates Opportunities", Proceedings / Zitricky, Vladislav ; Čelkova, Lenka (ur.).
  Žilina : University of Žilina, 2011. 74-87 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 2. Kaštela, Slobodan; Božičević, Josip; Steiner, Sanja.
  Scientific Contribution of Croatian Transport System Harmonisation // International Scientific Symposium "Professional Training of Transport Personnel in Acordance with the European Standards, Proceedings / Pshin'ko, Oleksandr (ur.). Dnipropetrovsk : Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2009. 64-70 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 3. Steiner, Sanja; Božičević, Josip; Kaštela, Slobodan.
  Ekološki aspekti zračnog prometa // Naučni skup "Ekološki problemi suvremenog prometa" - Zbornik radova / Čekić, Šefkija (ur.). Sarajevo : Saobraćaj i komunikacije, Društvo za izdavačku djelatnost, 2003. 33-40 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).   
 4. Galović, Borivoj; Steiner, Sanja; Kaštela, Slobodan.
  Cooperation aspects of regional Baltic-Adriatic air carriers // International Scientific Symposium "Traffic Connection between the Baltic and the Adriatic/Mediterranean" Proceedings / Božičević, Josip (ur.). Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council for Tr, 2000. 139-144 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). 
 
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar. rec.  
 
 1. Muftić, Osman; Hadjina, Julijana; Buljić, Tonka; Kaštela, Slobodan.
  Biomehanika prijeloma u prometnim nezgodama // Nesreće i nezgode u prometu i mjere za njihovo sprječavanje / Kaštela, Slobodan ; Steiner, Sanja (ur.). Zagreb : HAZU, 2007. 57-63 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 2. Božić, Diana; Radoš, Jerko; Kaštela, Slobodan.
  Proposal for Connecting Airports by Road and Rail Traffic // Annals of DAAAM for 2004 and Proceedings of the 15th International Symposium / Katalinić, Branko (ur.). Vienna : DAAAM International, 2004. 053-054 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 3. Kaštela, Slobodan; Keglović, Ana.
  Air Carrier's Liability for Damages According to the New Montreal Convention. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 4. Kaštela, Slobodan; Keglović, Ana.
  Montreal Convention and National Legislation // 7th International Conference on Traffic Science, ICTS 2003 Proceedings / Fabjan, Daša (ur.). Portorož : Faculty of Maritime Studies and Transport, 2003. 7 p. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). - članak
 5. Bošnjak, Ivan; Kaštela, Slobodan; Božičević, Josip.
  Consolidation and Effective Synthesis of Traffic Sciences - Basic Issues and Recommendations // 5th International Conference on Traffic Science ICTS 2001. Portorož, Slovenia : Faculty of Maritime Studies and Transport, 2002. 170-176 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 6. Steiner, Sanja; Radačić, Željko; Kaštela, Slobodan.
  Transition Processes Versus Safety Culture // 19th Annual FAA/JAA International Conference, Material Package/Separat / Sabatini, Nicholas A. (ur.). Washington, USA : Federal Aviation Administration, 2002. 1-4 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 7. Bošnjak, Ivan; Kaštela, Slobodan; Božičević Josip.
  Consolidation and effective synthesis of traffic sciences-basic issues and recommendations // 5th International conference on traffic science, Proceedings, ICTS 2001 / Matej, David (ur.). Portorož : Faculty of maritime studies and transportation Portorož, Sloveni, 2001. 170-176 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 8. Galović, Borivoj; Steiner, Sanja; Kaštela, Slobodan.
  Aircraft Certification/Maintenance International Standards from Croatian Point of View // Conference Package - separat / Steenberg, Inge (ur.). Hoofddorp, Nizozemska : Joint Aviation Authorities, 1999. 1-5 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni). - članak
 9. Rišavi, Antun; Kaštela, Slobodan; Missoni, Eduard.
  Barotraumatski poremećaj paranazalnih sinusa za vrijeme letenja // Treći hrvatski simpozij zrakoplovne medicine s međunarodnim sudjelovanjem / Jelčić, Igor (ur.). Zagreb : Gama Grafit d.o.o., 1999. 185-192 (predavanje,međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom  
 

 1. Golubić, Jasna; Vogrin, Zoran; Kaštela, Slobodan.
  SMJERNICE RAZVOJA ZAKONSKIH PROPISA GLEDE EMISIJA ŠTETNIH I NEŠTETNIH TVARI IZ PROMETA U EUROPSKOJ UNIJI // Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja / Steiner, Sanja ; Božičević, Josip ; Bukljaš Skočibušić, Mihaela (ur.).
  Zagreb, Hrvatska : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 80-84 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 2. Ruža, Franjo; Kaštela, Slobodan.
  Značenje prometa za gospodarski razvitak sjeverozapadne Hrvatske // Prometna povezanost Hrvatske s europskim zemljama u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Varaždinu 10 - 11. studenoga 2005. = Traffic links between Croatia and the European countries encouraging the social, economic and cultural development of the northwest Croatia : Proceedings of the International Scientific Symposium held in Varaždin, 10 - 11 November 2005 / Božićević, Josip ; Kaštela Slobodan (ur.). Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2005. 89-101 (predavanje,domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 3. Profozić, Velimir; Jelčić, Igor; Kaštela, Slobodan.
  Medicinska oprema zrakoplova, usporedba iskustava, mogućnosti, standardizacija i potreba za racionalnom edukacijom // Zbornik radova Četvrtog hrvatskog simpozija zrakoplovne medicine : 10 godina Odbora zrakoplovne medicine / Jelčić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2002. 107-115 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).  
 4. Anžek, Mario; Lanović, Zdenko; Kaštela, Slobodan.
  Formalni prometni model // Zbornik referatov 9. mednarodnog simpozija o elektroniki v prometu. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad).  
 5. Jelčić, Igor; Kaštela, Slobodan.
  25 godina civilne zrakoplovne medicine u Hrvatskoj : uvodnik // Zbornik radova : treći hrvatski simpozij zrakoplovne medicine s međunarodnim sudjelovanjem : 25 godina civilne zrakoplovne medicine u Hrvatskoj / Jelčić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Odbor zrakoplovne medicine, 1999. 15-27 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad).  
 6. Rišavi, Antun; Kaštela, Slobodan; Missoni, Eduard.
  Barotraumatski poremećaj paranazalnih sinusa za vrijeme letenja // Zbornik radova : treći hrvatski simpozij zrakoplovne medicine s međunarodnim sudjelovanjem : 25 godina civilne zrakoplovne medicine u Hrvatskoj / Jelčić, Igor (ur.). Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 1999. 185-191 (predavanje,domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 7. Kaštela, Slobodan.
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i ribarska problematika // Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata : zbornik radova istoimenoga znanstvenog skupa održanoga u Zagrebu, Zadru-Salima i Splitu od 10. do 18. listopada 1995. godine / Finka, Božidar (ur.).
  Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Odbor za obilježavanje tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata ; Institut za oceanografiju i ribarstvo, 1997. 121-136 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad). 

   
Radovi u zbornicima skupova bez recenzije   

 1. Kaštela, Slobodan.
  Otvaranje Okruglog stola // Znanje – temelj konkuretnosti i razvoja : uvodna izlaganja i rasprava s okruglog stola održanog 9. veljače 2012. u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije u Varaždinu / Barbić, Jakša (ur.).
  Zagreb ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2012. 11-12 (objavljeni rad).
 2. Kaštela, Slobodan; Dadić, Ivan; Vidović, Krešimir.
  La contribution de l'administration française a la construction de voies de communication sur le territoire croate // Hrvati i Ilirske pokrajine / Šanjek, Franjo (ur.). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. 381-394 (predavanje, objavljeni rad).
 3. Kreč, Srećko; Stipetić, Antun; Kaštela, Slobodan.
  Paneuropski koridori u Hrvatskoj i drugi međunarodni prometni pravci u Hrvatskoj (utvrđivanje potrebe za ažuriranjem, dopunom i daljnjim aktivnostima) // 140 godina željeznice u Zagrebu (1862-2002) / Slukan Altić, Mirela (ur.). Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.: Zavod za arhivistiku, pomoćne povijesne znanosti i filmologiju Hrvatskog državnog arhiva, 2003., 2003. 103-112 (poster, objavljeni rad, znanstveni).  

Sažeci u zbornicima skupova  
 

 1. Kaštela, Slobodan; Klapan, Joso.
  Novigrad - nekad i sad // Knjižica sažetaka znanstvenog skupa Novigrad nekad i sad / Kaštela, Slobodan (ur.).
  Zadar : Sveučilište u Zadru, 2015. 5-5 (predavanje, sažetak, znanstveni).
 2. Kaštela, Slobodan.
  Andre Mohorovičić i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti // Akademik Andre Mohorovičić : Varaždin i varaždinske teme : sažeci radova sa znanstvenog skupa / Damjanović, Stjepan (ur.).
  Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2012. 9-11 (predavanje, sažetak, stručni).
 3. Kaštela, Slobodan; Dadić, Ivan; Vidović, Krešimir.
  Doprinos francuske uprave izgradnji komunikacija na hrvatskom prostoru // Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.). 37-39 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).  
 4. Kaštela, Slobodan; Keglović, Ana.
  Montreal convention and national legislation // 7th International Conference on Traffic Science (ICTS 2003) : proceedings / Fabjan, Daša (ur.).
  Portorož : Faculty of Maritime Studies and Transport, 2003. 60-60 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).
 5. Missoni, Eduard; Golubić, Jasna; Kaštela, Slobodan.
  To reduce fatal injuries // National programme of road traffic security 2001-2005. : Abstracts. Budapest, 2001. 17-17 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).  

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

 1. Kaštela, Slobodan.
  Izlaganje na svečanosti obilježavanja 30. godišnjice Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu i 100. obljetnice rođenja prvog voditelja Zavoda akademika Andre Mohorovičića // (predavanje,neobjavljeni rad).
 2. Kaštela, Slobodan; Kusić, Zvonko; Žužul, Ante; Pasini, Iva.
  Izlaganje na predstavljanju Strossmayerovog časoslova // Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 26. listopada 2011. (neobjavljeni rad)
 3. Kaštela, Slobodan.
  Izlaganje prof. dr. sc. Slobodana Kaštele na otvaranju znanstvenog skupa Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje // Nezgode i nesreće u prometu i mjere za njihovo sprječavanje : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2007. u Zagrebu. (neobjavljeni rad).  

  

novelirano: 7. prosinca 2015.
novelirano:   2. listopada ; 16. travnja ; 20. , 11. veljače 2013.
novelirano:   3, 2. srpnja 2012. , 5. travnja 2011.  29. lipnja 2009.
urednica D. Torbica