Recenzije
 

 1. Recenzija prijedloga projekata upućenih Ministarstvu znanosti i tehnologije, 2002. godine.
 2. Znanstvena monografija Pošta sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska pošta i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Varaždin, 2002.
 3. Udžbenik Cestovno prometno pravo autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
 4. Knjiga Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983. – 2003., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Varaždin, 2003.
 5. Udžbenik Pravo unutarnje plovidbe autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003.
 6. Recenzija rukopisa mr.sc. Ivana Grabara: Znansveno-istraživačka i izdavačka djelatnost Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu 1983. - 2003., 2003
 7. Udžbenik Željezničko prometno pravo autora dr. sc. L. Horvata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
 8. Recenzije radova predloženih za objavljivanje u časopisu Promet – Traffic – Traffico, 2005., 2006., 2007.
 9. Recenzije radova predloženih za objavljivanje u časopisu Poredbeno pomorsko pravo / Comparative Maritime Law, 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.
 10. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u časopisu Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije u Bjelovaru, 2010., 2011., 2012., 2013.
 11. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu, 2011.
 12. Recenzija radova predloženih za objavljivanje u monografiji Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu pod nazivom: Hrvatska akademija i sjevorozapadna Hrvatska.

 


novelirano: 15. prosinca 2015.
novelirano: 02. listopada 2013. 29. lipnja 2009.; 5. veljače 2011.
urednica: D. Torbica