Meni osobnih stranica


akademik Slavko Cvetnić

Datum rođenja:

 • 26.03.1929

Mjesto rođenja:

 • Mraclin

Datum smrti:

 • 30.01.2016

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Odbora - Odbor za animalnu i komparativnu patologiju
 • glavni tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. - 31.12.2010.)
 • zamjenik tajnika - Razred za medicinske znanosti (01.01.2001. - 31.12.2003.)
 • tajnik - Razred za medicinske znanosti (21.10.1991. - 31.12.1997.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (24.07.1991. - 30.01.2016)
 • izvanredni član - Razred za medicinske znanosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)

 

Biografija

1929.
(26.03.) Rođen u Mraclinu
1936. – 1940.
Osnovno školovanje u Mraclinu
1940. – 1948.
II. klasična gimnazija u Zagrebu
Maturant II. Klasične gimnazije u Zagrebu
1948. –1954.
Student Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
1951.
Demonstrator u Zavodu za patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
1953.
Majski festival – Nagrada Rektora Sveučilišta za studentski rad "Pato-histološka slika maleusa konja liječenog sulfonamidima"
1954.
Diploma Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
1954. – 1955.
U vojsci – Ljubljana, Plevlja
1955. – 1956.
Veterinar u Veterinarskoj stanici Sisak
1956.
Asistent, Veterinarski fakultet, Zagreb
1961.
Doktorat veterinarskih znanosti, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1962.
Univerza Edvard Kardelj u Ljubljani, Virološki laboratorij – studijski boravak
Tierärztlische Hohschule Hannover, Virologie – studijski boravak
Tajnik sekcije za mikrobiologiju Saveza društava veterinara Hrvatske
1963.
Tajnik Društva veterinara grada Zagreba
1964.
Uppsala University, Department of Virology – studijski boravak
1966.
Habilitirao – Veterinarski fakultet, Zagreb
Predstavnik Fakulteta u Savjetu Veterinarskog instituta Zagreb
Član Upravnog odbora Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Član Savjeta Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1967.
BFA Tübingen, Department of Virology – studijski boravak
Docent na predmetu Zarazne bolesti domaćih životinja Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1968.
Studijski boravak u Holandiji
1968. – 1972.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1970.
Zamjenik direktora Instituta za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1971.       
 Član Uredništva novina Hrvatsko Sveučilište
1972.
Član Savjeta Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1973.
Izvanredni profesor
Viši znanstveni suradnik
1974.
Predsjednik Sekcije za mikrobiologiju Saveza društava veterinara i veterinarskih tehničara SR Hrvatske
Vanjski suradnik Plive, tvornice lijekova, Zagreb
1975.
Član: World Association of Veterinary Microbiologists, Immunologists and Specialists in Infectious Diseases
1976.
Zamjenik predsjednika Savjeta Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Delegat u Sveučilišnoj skupštini Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Komisija za znanstveni rad Veterinarskog fakulteta, Zagreb – član
Predstojnik Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1977.
Član suradnik JAZU
Ludwig Maximilian Univeristät München – studijski boravak
1978.
Znanstveni savjetnik
Komisija za znanstveni rad Veterinarskog fakulteta, Zagreb
Redoviti profesor
1978. – 1980.
Komisija za nagrade i odlikovanja Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1978. – 1982.
Tropske zarazne bolesti – predavač na Veterinarskom fakultetu, Zagreb
1979.
Plaketa – 60 godina Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1982. – 1987.
Predsjednik Matične komisije za veterinu Zajednice Sveučilišta SR Hrvatske
1983.
Redoviti profesor – reizbor
Član suradnik JAZU – reizbor
1984. – 1986.
Predsjednik Izvršnog odbora Društva mikrobiologa Hrvatske
1985.
Član Uređivačkog odbora Veterinarskog arhiva
Delegate – International Union of Microbiology Societies (IUMS)
Delegate – European Federation of Biotechnology
Član Komisije za knjižnicu i znanstvenu informatiku Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1985. – 1989.
Predsjednik Predsjedništva Saveza društava mikrobiologa Jugoslavije
1986.
Izvanredni član JAZU
Predsjednik Komisije za virusne bolesti Saveznog komiteta za poljoprivredu SR Jugoslavije
Član komisije za nagrade "Ruđer Bošković", SR Hrvatske
1987.
National representative - International Committee on Taxonomy of  Viruses, Virus Data Subcommittee
1988.
Predstavnik Saveza društava mikrobiologa Jugoslavije u Evropskoj federaciji biotehnologa
Delegat Veterinarskog fakulteta u Skupštini Sveučilišta u Zagrebu
1989.
Član vijeća savjetnika "Genetsko inženjerstvo i biotehnologija (GIBIT)" – SR Hrvatske
Predsjednik Komisije za znanstveni rad Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1990.
National delegate of Federal Assembly of the IUMS (Berlin)
Član Upravnog odbora International Union of Microbiology Societies (IUMS)
WHO/FAO Committee on Bovine and Equine Picornaviruses – membe
1991.
Član Savjetodavne komisije Društva veterinara R. Hrvatske
Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Tajnik Razreda za medicinske znanosti HAZU
Prisjednik (assessor) Obnoviteljskoga spravišča Plemenite općine Turopolje
1991. – 1997.
Član predsjedništva HAZU
      .                                                                                                                                       
1992.
Nominacija za "1993. Award OIE" Paris
Member of European Society for Veterinary Virology
1993.
Član Stalnog veterinarskog savjeta Ministarstva poljoprivrede i šumarstva R. Hrvatske
1993. – 1994.
Predstojnik Zavoda za mikrobiologiju u zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta, Zagreb
1994.
Predsjednik Znanstvenog vijeća Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske
Član Područnog ureda za Biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske
1995.
Član Komisije za znanstveni rad Veterinarskoga fakulteta u  Zagrebu
1996.
Član Prosudbene skupine Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske (03.-11.)
Član Počasnoga odbora Europskog projekta HAZU
1998.
Član i zamjenik predsjednika Odbora za dodjelu nagrada "Josip Juraj Strossmayer" – HAZU  i  Zagrebački Velesajam
Član Odbora za nagrade HAZU
2000.
Član Znanstvenog područnog vijeća za biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske
2001.
Predsjednik Odbora za nagrade HAZU
2002.
Predsjednik Prosudbene komisije – znanstveno područje biomedicinske znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije R. Hrvatske
Član Odbora za medicinsku leksikografiju HAZU
Član Uredništva Rječnika medicinskog (humanog i veterinarskog) nazivlja - Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb
2004.
glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (do 2010.)
Predsjednik Odbora za nagrade Josip Juraj Strossmayer (do 2006.)

 

Nagrade i priznanja

 • 1953. Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu za studentski rad na Majskom festivalu.
 • 1985. Republička nagrada "Ruđer Bošković" za značajnu znanstvenu aktivnost.
 • 1979. Plaketa u znak priznanja na suradnji i unapređenju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u povodu 60. godišnjice osnutka.
 • 1979. Priznanje za uspješno sudjelovanje na izložbi "rast yu" 7. jugoslavenska izložba izuma, tehničkih unapređenja i noviteta.
 • 1992. Medaille d’Or Brussels Eureka ’92 41e Salon Mondial de l’ Invention de la recherche et de l’ innovation industrielle.
 • 1992. Priznanje Hrvatske gospodarske komore u povodu uspješnog nastupa hrvatskih inovatora na izložbi Eureka 92 u Bruxellesu.
 • 1994. Pohvalnica Ministarstva obrane Republike Hrvatske za pokazano zalaganje i uspješno izvršavanje svih povjerenih zadaća i doprinos u obrani Republike Hrvatske kroz veterinarsku struku.
 • 1995. Odlikovanje predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.
 • 1997. Nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog Velesajma za znanstveno djelo Virusne bolesti životinja s područja medicinskih znanosti za godinu 1997.
 • 1999. The American Biographical Institute – The Research Board of Advisors.
 • 2001. Zahvala za sudjelovanje u organizaciji znanstveno-stručnog savjetovanja "Veterinarski dani 2001"
 • 2002. Zahvalnica za nesebičnu podršku i pomoć studentima pri organizaciji Vet Liber 2002
 • 2002. Plaketa i Zahvalnica u povodu 50. godišnjice časopisa Praxis veterinaria za objavljena 53 rada u časopisu
 • 2003. Državna nagrada za znanost za životno djelo
 • 2005. Priznanje povodom 75. godišta časopisa Veterinarski arhiv
 • 2009. Družtvo Slavonskih Liečnika  primilo me za svojega počastnoga člana.
 • 2009. Nagrada za životno djelo povodom 90. obljetnice osnutka i rada Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članstvo u akademijama

 • Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU)
  član suradnik 1977. (11.06.)
  član suradnik 1983. (09.06.) –  ponovni izbor
  izvanredni član 1986. (11.03.)
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
   redoviti član 1991. (24.07.)

Glavni urednik znanstvenog časopisa; član uredništva

 • 1976.– 1994. Praxis veterinaria – član Uredničkog odbora
 • 1978.– ... Veterinarska stanica – član Uredničkog kolegija
 • 1982.– 1994. Veterinarski arhiv – član Uredničkog odbora
 • 1982.– ... Veterinarstvo – član Uredništva
 • 1994.– ... Veterinarski arhiv – President of Advisory Board
 • 1994.– ... Praxis veterinaria – član Izdavačkog savjeta
 • 1996.– ... Research Reports Veterinary Faculty University Ljubljana – Member of Editorial Board
 • 1998. – ... Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – glavni urednik

Voditeljstvo znanstvenih projekata

Domaćih
 • Izolacija nukleinske kiseline iz enterovirusa goveda i njena svojstva (zajedno s dr. Kućanom) –  Institut za nuklearna istraživanja "Ruđer Bošković", 1964.
 • Virusna oboljenja dišnih organa teladi – Republički fond za naučni rad SR Hrvatske (56e), 1966.
 • Istraživanje oboljenja dišnih i probavnih organa goveda i svinja uzrokovanih virusima – Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, 1966.
 • Istraživanja etiologije i profilakse nekih virusnih infekcija dišnih organa goveda – Republički fond za naučni rad SR Hrvatske 1967.
 • Istraživanje vakcine zaraznog rinotraheitisa goveda – Serum zavod Kalinovica, 1967.
 • Izolacija i identifikacija enterovirusa svinja i njihova uloga u patologiji intenzivnog uzgoja svinja – Republički fond za naučni rad SR Hrvatske, 1968.
 • Dijagnostika i profilaksa bolesti teladi i junadi u tovu – Republički fond za naučni rad SR Hrvatska – 1977.
 • Imunoprofilaktička vrijednost vakcine influence konja A2 equi. – Institut za fiziologiju i patologiju animalne proizvodnje Veterinarskog fakulteta Zagreb, 1979.
 • Uloga životinja i sirovina životinjskog porijekla kao mogućih izvora bolesti i njihov utjecaj na čovjeka i biotop – Ministarstvo znanosti i tehnologije R. Hrvatske (koordinator projekta, 1990.)
 • Istraživanja imunogenosti subjediničnih herpesvirusnih vakcina životinja – Pliva Zagreb, 1994.
Međunarodnih
 • Bjesnoća kao zoonoza, međuakademijski projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Slovenske akademije znanosti in umetnosti – 1990.
 • Zoonoze, međuakademijski projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Slovenske akademije znanosti in umetnosti – 1996.

Uvršten u knjige TKO JE TKO, Enciklopedije i drugo

 • 1969. Ko je ko u jugoslavenskoj poljoprivredi, Beograd.
 • 1979. Jugoslavenski suvremenici: Ko je ko u Jugoslaviji, Hronometar Beograd.
 • 1983. Who’s who in Science in Europe – Longman
 • 1989. Who’s who in Science: a World Biographical guide to senior scientists and inginieers.
 • 1989. Hrvatski biografski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža" Zagreb
 • 1993. Tko je tko u Hrvatskoj, Golden marketing Zagreb.
 • 1994. Žir – list osnovnih škola velikogoričkog područja IV (13– 14).
 • 2000. Hrvatska enciklopedija Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" Zagreb.
 • 2004. Ljetopis grada Velike Gorice 2004. Velika Gorica 2004. Grad znanstvenika.

OBITELJ

 • Supruga Bosiljka Cvetnić (djevojačko prezime Šimić), rođena 1930. g. u Grudi (Konavle), dr.sc., liječnica, specijalist oftalmolog, u mirovini.
 • Sin Ratko Cvetnić, rođen 1957. g. u Zagrebu, povijest umjetnosti i komparativna književnost. Tajnik Hrvatskoga badmintonskog saveza, Zagreb. Književnik.
 • Kći Sanja Cvetnić, rođena 1961. g. u Zagrebu, dr.sc., povijest umjetnosti i komparativna književnost, redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Odsjeka.
 • Kći Marija Cvetnić Kopljar, rođena 1967. g. u Zagrebu, dipl. filozof, etnolog i bibliotekar. Američko veleposlanstvo u Zagrebu, Information Resource Center.

HOBBY

 • Čitanje (beletristika, memoari)
 • Šetnja u prirodi

 

 

 


novelirano: 14. rujna 2011.
urednica: D. Torbica