Siniša Radović

Adrese:

  • Adresa: Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara, Ante Kovačića 5/II, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698264

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni suradnik - Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara

Rođen: 1977

Izobrazba:

  • Diploma / B. A.: Sveučilište u Zagrebu

Zaposlenje:

  • Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara

Područje istraživanja:

  • Zooarheologija