Bibliografija objavljenih radova 

 

Brkić, Silvija. Muzejska knjižnica u suvremenom okruženju. // Vijesti muzealaca i konzervatora 3(2005). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2005., str. 48-49.

Galić, Anđelka; Silvija Brkić. Knjižnica. // Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb : izbor iz fundusa u povodu 125. obljetnice MUO. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2005. Katalog izložbe, str. 416-446.

Brkić, Silvija. Bibliografija. // Skriveno blago Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb : izbor iz fundusa u povodu 125. obljetnice MUO. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2005. Katalog izložbe.

Brkić, Silvija. Bibliografija. // Alma Orlić : Muzejski krajolici. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2005. Katalog izložbe.

Brkić, Silvija. Zbirka Anke Gvozdanović : dio izložbe Skriveno blago MUO – in situ. // Vijesti muzealaca i konzervatora 4(2005), Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2006., str. 16-21.

Brkić, Silvija. Komunikacija u palijativnoj skrbi. // Palijativna skrb u Hrvatskoj i u svijetu : sažeci i članci s Prvog kongresa palijativne skrbi Hrvatske 2006. i Petog simpozija hospicija i palijativne skrbi 2004. Zagreb : Hrvatsko društvo za hospicij/palijativnu skrb HLZ, 2006., str. 60-69.

Brkić, Silvija. Zbirka Anke Gvozdanović. T-Hrvatski Telekom u službi hrvatske kulture. // Kontura art magazin 88(2006). Zagreb : Kontura, 2006., str. 108-109.

Brkić, Silvija. Najbolji u baštini – The Best in Heritage 2006. // Vijesti muzealaca i konzervatora 3-4(2006). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2007., str. 67-75.

Brkić, Silvija. Akcija Noć muzeja – Zagreb, Kastav, Rijeka, Dubrovnik, Split, Karlovac, Osijek, 26./27. siječnja 2007. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-4(2007). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2008., str. 7-13.

Brkić, Silvija. Noć muzeja 2008. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-4(2008). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2009., str. 31-36.

Brkić, Silvija. Galerija Forum : bibliografija 1969.-2009. // Galerija Forum 1969.-2009. Zagreb : Kulturno informativni centar, 2009., str. 105-143.

Brkić, Silvija. Studio Galerije Forum : bibliografija 1971.-1994. // Galerija Forum 1969.-2009. Zagreb : Kulturno informativni centar, 2009., str. 145-164.

Brkić, Silvija. Noć muzeja 2009. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-4(2009). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2010., str. 105-106.

Brkić, Silvija ; Antonia Došen. Bibliografija. // Jagoda Buić : retrospektiva. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2010.

Brkić, Silvija. Zbirka Anke Gvozdanović. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2010. Deplijan.

Brkić, Silvija. The Anka Gvozdanovic Collection. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2010. Deplijan.

Brkić, Silvija. Profesija muzejskog knjižničara u Hrvatskoj : stanje i perspektive. // Zbornik I. kongresa muzealaca Hrvatske. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2011., str. 68-73.

Brkić, Silvija. Nagrade HMD za 2009. godinu. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-4(2010), Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2011., str. 120-127.

Brkić, Silvija. Građanski život u Visokoj 8 : Zbirka Anke Gvozdanović. // Zagreb moj grad, 33 (V/2011). Zagreb : BIBRA izdavaštvo d.o.o., 2011., str. 48-53.

Brkić, Silvija. Osnove komunikacije. // Palijativna skrb : priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetima. Zagreb : Hrvatska udruga prijatelja hospicija, 2011., str. 28-32.

Brkić, Silvija. Komunikacija u palijativnoj skrbi. // Palijativna skrb : priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetima. Zagreb : Hrvatska udruga prijatelja hospicija, 2011., str. 32-36.

Brkić, Silvija. Palijativni tim u komunikaciji s umirućim bolesnikom. // Palijativna skrb : priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetima. Zagreb : Hrvatska udruga prijatelja hospicija, 2011., str. 37-40.

Brkić Midžić, Silvija. Zbirka Anke Gvozdanović. // Glazbeni salon Gvozdanović 2012. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2012.

Brkić Midžić, Silvija. Zbirka Anke Gvozdanović : vodič. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2012.

Brkić Midžić, Silvija. The Anka Gvozdanovic Collection : A Guide. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2012.

Brkić Midžić, Silvija. Nagrade HMD za 2010. godinu. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-2(2011). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2013., str. 10-19.

Brkić Midžić, Silvija. Simpozij Knjiga u muzeju. // Vijesti muzealaca i konzervatora 1-2(2011). Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2013., str. 48-51.

Brkić Midžić, Silvija. Kulturno-povijesno značenje Zbirke Anke Gvozdanović i njena uloga u kontekstu zagrebačkih ambijentalnih zbirki. // Informatica museologica 43 (1-4) 2012., Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2013., str. 117-126.

Brkić Midžić, Silvija. Bibliografija. // Radovan Tajder : arhitektura / arhitekt. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2014., str. 198-203.

Brkić Midžić, Silvija. Osvrt na novu knjigu Guida Quiena: Priče o stvarima, ULUPUH, Zagreb, 2013. // Vijesti muzealaca i konzervatora 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 119-120.

Brkić Midžić, Silvija: Rječiti portreti svetaca [dvije izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt]. // Glas Koncila, god. 55(2016), br. 17(2183). Zagreb : Nadbiskupski duhovni stol – Glas Koncila, 2016., str. 39.

Brkić Midžić, Silvija. Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatski muzej medicine i farmacije. // Glasnik HAZU, god. 2 (2016), br. 3-4. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016., str. 42-45.

Brkić Midžić, Silvija. A New Museum within the Croatian Academy of Sciences and Arts and the First of the Kind in Croatia: the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy (Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prvi na području Hrvatske: Hrvatski muzej medicine i farmacije). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 14(2) (2016). Rijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, 2016., str. 201-210.

Brkić Midžić, Silvija. Reklamni dizajn Pavla Gavranića za tvornicu lijekova Kaštel u zbirkama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Katalog izložbe, str. 21-41.

Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Katalog izložbe, str. 45-68.

Brkić Midžić, Silvija. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih – otvorena prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 35(2016), br. 2. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., str. 116-117.

Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine. Zagreb : Ustanova URIHO, 2016. Katalog izložbe.

Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 100. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta u Zagrebu. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 36(2017), br. 1. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 67-68.

Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Andrija Štampar kao institucija javne memorije i početci muzealizacije medicine u Hrvatskoj. // Studia lexicographica, god. 10(2016), br. 1(18). Zagreb : Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2017., str. 65-78.

Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Podrijetlo Zbirke narodne medicine Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 225-239.

Brkić Midžić, Silvija. Katalog Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 241-347.

Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Zbirka narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije – dio naslijeđa prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Muzejski vremeplov. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Deplijan izložbe.

Brkić Midžić, Silvija. Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine – okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 36 (2017), br. 1. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 69-70.

Brkić Midžić, Silvija; Stella Fatović Ferenčić. Zbirka narodne medicine : izložba Muzejski vremeplov. // Liječničke novine, god. 159(2017), br. 5. Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2017., str. 94-97.

Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Sjećanje na prvi muzej medicine. // Zagreb moj grad, god. 11(2017), br. 63. Zagreb : BIBRA izdavaštvo d.o.o., 2017., str. 88-92.

Brkić Midžić, Silvija. Zbirka diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Katalog izložbe, str. 59-63.

Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Katalog izložbe, str. 67-81.

Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 25. obljetnice HKLD-a Split, Palača Skočibušić-Lukaris, Split, 17. 3. – 8. 4. 2018. Split : Verbum, 2018. Katalog izložbe.

Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Početci i strategije marketinga tvornice Kaštel d. d. (1920. – 1945.). // Medicus, vol. 27, br. 2. Zagreb : Pliva, 2018., str. 211–222.

Brkić Midžić, Silvija. Uvodna riječ. // Vijesti muzealaca i konzervatora, god. 2018., Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2018., str. 9

 

 


postavljeno: 28. svibnja 2015.
urednica: D. Torbica