Sanja Steiner

Datum rođenja:

  • 28.04.1964

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Telefoni:

  • mobitel: +385(0)912841964

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti (2010. - ...)

Institucije:

  • redovita profesorica - Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • upraviteljica - Zavod za promet (2017. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (10.05.2018. - ...)

SANJA STEINER

 

Sanja Steiner rođena je 1964. u Zagrebu. Nakon studija zračnog prometa, magistrirala je 1995. na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a doktorirala 1998. na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. zaposlena je na Fakultetu prometnih znanosti, gdje je 2010. izabrana u trajno zvanje redovitog profesora. Predstojnica je Zavoda za zračni promet.

Tijekom 30 godina znanstvenog i nastavnog rada posebno se je afirmirala u području sigurnosnog menadžmenta zračnog prometa i strategijskog planiranja prometa te ostvarila iznimne rezultate u razvoju hrvatskog zrakoplovstva na međunarodnom planu.

Objavila je 160 znanstvenih radova, koji su objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, uključujući 25 pozivnih predavanja.

Njezin rad o metodologiji vremenske i prostorne separacije zrakoplova u fazama polijetanja, prilaza i slijetanja uvršten je u bibliografsku bazu Nacionalnog programa prevencije turbulencije traga (wake-vortex) američkog ministarstva prometa. Rezultati istraživanja utjecaja tranzicijskih procesa na sigurnost međunarodnog zračnog prometa prezentirani su na poziv Svjetske organizacije za sigurnost letenja (Flight Safety Foundation) 2002., slijedom čega je dr. sc. Sanja Steiner imenovana za člana Europskog savjetodavnog odbora (European Advisory Committee). 

Poseban je njezin doprinos u rješavanju prometne izolacije zračnog prostora Hrvatske u razdoblju od 1991. do 2000. Njezina istraživanja i izvorni radovi s modelom integrativnog rješenja uspostave novog Jadranskog koridora kao opcije najkraće veze između zapadne Europe i Bliskog istoka, rezultirali su uspostavom tri nova međunarodna zračna puta u europskoj rutnoj mreži, duljine oko 450 kilometara, vremena letne operacije 30 do 45 minuta, kojima godišnje preleti 350 tisuća zrakoplova, što hrvatskom gospodarstvu godišnje donosi oko 60 milijuna eura prihoda.

Kao istaknuti član Međunarodnog udruženja kontrole letenja (Air Traffic Control Association) bila je 2002. nominirana za regionalnog direktora za područje Europe i Afrike.

Sudjelovala je u organizacijskim i programskim odborima dvadeset i pet znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, te u uredničkim odborima četiri međunarodna znanstvena časopisa indeksirana u značajnim bibliografskim bazama – SCI-E, Scopus, TRID.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nositeljica je stručnih predmeta Zavoda za zračni promet u sklopu preddiplomskog i diplomskog studija Promet, te predmeta Strategijsko planiranje prometa i Prometna politika na poslijediplomskom doktorskom studiju. Angažirana je kao nositeljica stručnih predmeta usmjerenja zračnog prometa na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, te kao nositeljica predmeta Strategijsko modeliranje prometnog razvoja na poslijediplomskom doktorskom studiju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Nastavni rad označen je mentorstvom na više od 150 diplomskih radova, 11 znanstvenih magistarskih radova i 6 doktorskih disertacija. Objavila je četiri autorske knjige i devet uredničkih knjiga. Bila je gostujući znanstvenik i predavač na sveučilištima u Berlinu, Dresdenu, Pragu, Budimpešti, Vilniusu, Sofiji, Bratislavi, Bukureštu, Sarajevu i Ljubljani.

Za njezin doprinos razvoju prometnih znanosti u Europi, Konferencija prometnih fakulteta Europe, proglasila ju je znanstvenicom Europe u polju prometa i veza za 2008. godinu.

Od 2007. do 2013. bila je članica Programskog odbora za transport i aeronautiku (Programme Committee for Transport and Aeronautics) Sedmog okvirnog programa Europske komisije za istraživanje i tehnološki razvoj u Briselu, a od 2017. članica je Ekspertne skupine Europske komisije za upravljanje Strateškim programom istraživanja i inovacija u području prometa (Strategic Transport Research and Innovation Agenda).

Vodila je šest projekata i nacionalni program Harmonizacija prometnog sustava u kontekstu održivog razvoja, te sudjelovala u devet međunarodnih i domaćih projekata.

Za svoj rad primila je Nagradu Hrvatske akademije znanosti  i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području tehničkih znanosti.

Članica je Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika (od 2009.), te Sektorskog vijeća za zrakoplovstvo, raketnu i svemirsku tehniku Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (od 2017.).

Upraviteljica je Zavoda za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2017.), i zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća za promet (od 2014.).

Kao njezine stručne referencije mogu se navesti funkcije predsjednice Upravnog vijeća Instituta prometa i veza (do 2015.), predsjednice Nadzornog odbora Hrvatske kontrole zračnog prometa (2012.) te članice Vijeća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (od 2017.).

Služi se naprednim računalnim tehnikama te vlada engleskim i njemačkim jezikom.