Sanja Majer-Bobetko

Datum rođenja:

  • 07.03.1952

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Opatička 18, 10000 Zagreb
  • Privatna: Unska 2a, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)16171201
  • Telefon: +385(0)14895320

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni savjetnik - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU (2010. - ...)

 

Školovanje: 1975. diplomirala muzikologiju (A) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu i ruski jezik i književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 1978. magistrirala muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 1991. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Usavršavanje: 1979. u Salzburgu (Salzburg Seminar in American Studies: Musical Ideas and Musical Institutions)
Zaposlenja: 1975-1977. gimnazijski profesor glazbe u Zagrebu; 1977.-1993. stručni suradnik-muzikolog u Biblioteci Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu; od 1993. u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU: u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika (1993-2000), višeg znanstvenog suradnika (2000-2010), znanstvenog savjetnika od 2010, u trajnom zvanju od 2015.
Projekti: 1996-2014. Voditeljica projekta Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine; suradnica na projektima: 1980-1991. Fundamentalna istraživanja za povijest glazbe u Hrvatskoj; 1992-1996. Hrvatska glazbena terminologija; 2008-2010. Tradicija glagoljaškog pjevanja – usporedbe; od 2017. Umrežavanje glazbom: promjene paradigmi u „dugom 19. stoljeću“ – od Luke Sorkočevića do Franje Ks. Kuhača
Područja istraživanja: glazbena kritika, estetika i historiografija u 19. st. i prvoj polovici 20. stoljeća
Simpoziji: sudjelovala na šezdesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Danskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, SAD-u, Ujedinjenom kraljevstvu; suorganizirala pet znanstvenih skupova (jedan hrvatski, dva s međunarodnim sudjelovanjem i dva međunarodna)
Autorski rad: autorica četiriju knjiga, oko 170 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu, te više od 120 enciklopedijskih članaka u hrvatskim i inozemnim enciklopedijama i leksikonima
Urednički i priređivački rad: 2006-2015. glavna urednica časopisa Arti musices (članica uredništva od 1996); od 1999. članica uredništva časopisa Gitara; 1999-2000. časopisa Vijenac; 2006. i 2009. gostujuća urednica teme broja u časopisu Republika; 1994 priredila prvo kritičko izdanje Povijesti glazbe Vj. Novaka; urednica četiriju zbornika radova
Nastavnička djelatnost: 1981-1994. predavač na Odsjeku za kroatistiku i južnoslavenske filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Osnove glazbene kulture); članica povjerenstava za obranu doktorskih radova na Muzičkoj akademiji i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; komentorica doktorske disertacije na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku; članica povjerenstava za izbor u nastavna zvanja na University of Macedonia, Department of Music Science and Art u Thessalonikiju (Grčka)
Rad u znanstvenim i stručnim društvima: 2004-2010, i od 2015. dopredsjednica Hrvatskoga muzikološkog društva (1992-1998, i od 2001. godine članica Upravnog odbora); 1990-2007. predsjednica hrvatske nacionalne komisije RILM-a (Répertoire International de Littérature Musical) sa sjedištem u New Yorku
Članstva: Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko društvo skladatelja (sekcija muzikologa i glazbenih pisaca), Hrvatski glazbeni zavod, Matica hrvatska
Nagrade: 1975. “Franjo Kuhač” Hrvatskoga glazbenog zavoda; 2008. i 2010. “Dragan Plamenac” Hrvatskoga muzikološkog društva

 

 


novelirano: 30. svibnja 2017.
novelirano: 22. rujna 2010.
urednica D. Torbica