Sabine Florence Fabijanec

Datum rođenja:

 • 30.10.1969

Mjesto rođenja:

 • Paris

Adrese:

 • Adresa: Odsjek za povijesne znanosti - Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895192

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti (2002. - ...)

Institucije:

 • znanstveni suradnik - Odsjek za povijesne znanosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, HAZU (2007. - ...)

 

Školovanje

 • 1990. diplomirala povijest i arheologiju na Sveučilištu Paris I, Panthéon-Sorbonne
 • 1992. magistrirala na srednjovjekovnoj povijesti u Parizu s temom Le marchand à Zadar et son rôle social aux XIVe-XVe siècles i Le commerce de Zadar et de Split aux XVe-XVIe siècles (nostrifikacija u Zagrebu na Filozofskom fakultetu 1998. god.)
 • 2002. doktorirala na srednjovjekovnoj povijesti u Parizu s temom Le développement commercial de Zadar et de Split aux XVe-XVIe siècles [Trgovački razvoj Zadra i Splita u XV. i XVI. stoljeću] (nostrifikacija u Zagrebu na Filozofskom fakultetu 2003. god.)
 • 1991. – 1995. dobitnica boravišne stipendije od hrvatskog Ministarstva znanosti preko francuskog Ministarstva vanjskih poslova za istraživanje u Hrvatskoj (zadarski i zagrebački arhivi)
 • 2005. (siječanj – lipanj) dobitnica istraživačke stipendije od talijanskog Ministarstva vanjskih poslova preko Veleposlanstva Talijanske Republike u Zagrebu i hrvatskog Ministarstva znanosti za istraživanje u Archivio di Stato di Ancona u Ankoni (Italija).

Zaposlenje

 • 1998. – 2002. radi u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU kao mladi asistent
 • 2002. – 2005. radi u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU kao viši znanstveni asistent
 • 2006. – 2007. radi u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU kao viši znanstveni asistent
 • 2007. – radi u Odsjeku za povijesne znanosti HAZU kao znanstveni suradnik
Područja znanstvenog interesa: izdavanje srednjovjekovnih izvora (posebice računovodstvene knjige, inventari u sferi gospodarske povijesti), kasnosrednjovjekovna društvena i gospodarska povijest (društveni položaj trgovaca, poslovne žene, povijest trgovine u mletačkoj Dalmaciji) te pomoćne povijesne znanosti (metrologija, terminologija)

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim susretima

 • 1999. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Čast identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12. – 20. stolj.) u Kopru (Slovenija), 11. – 13. studenoga, s referatom: Le sens de l’honneur chez quelques hommes d’affaires à Zadar aux XIVe et XVIe siècles.
 • 1999. sudjelovala na I. kongresu hrvatskih povjesničara u Zagrebu 9. – 11. prosinca, u sekciji Gospodarska povijest s referatom Multidisciplinarno proučavanje trgovine kao dijela ekonomske povijesti u kasnom srednjem vijeku.
 • 2000. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Medieval medicine: texts, practices, institutions u Rilskom Monastiru (Bugarska), 29. – 31. kolovoza, s referatom L'hygiène et le trafic, l’exemple des lazarets dalmates aux XVe-XVIe siècles, u organizaciji Sveučilišta u Sofiji, Odsjeka za studije Ćirila i Metoda.
 • 2003. sudjelovala na znanstvenom kongresu Central Europe and the Mediterranean. 6th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association na Central European University u Budimpešti (Mađarska) s referatom Les échanges économiques sur la côte adriatique orientale à la fin du Moyen Age.
 • 2003. sudjelovala na međunarodnom kongresu Power and Authority u Leedsu (Velika Britanija) s referatom L’influence des pouvoirs publics sur le commerce et sur la vie des marchés urbains en Dalmatie (XIIIe-XIVe siècles)
 • 2003. sudjelovala na 6e rencontres internationales de Liessies Le lait et les produits dérivés aux époques médiévale et moderne u Liessiesu (Francuska) s referatom Le commerce du fromage en Dalmatie à la fin du Moyen Age et au début de l’époque moderne.
 • 2004. sudjelovala na znanstvenom kongresu 4th International Congress of Maritime History u Krfu (Grčka) s referatom La navigation en Adriatique orientale : trafic commercial et dangers maritimes à la fin du Moyen Age.
 • 2004. sudjelovala na znanstvenom skupu Ženske skozi zgodovino (32. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev) u Celju (Slovenija) s referatom Gospodarska djelatnost žena na dalmatinskom komunalnom području od XIV. do XVI. stoljeća.
 • 2004. sudjelovala na znanstvenom simpoziju Povijest obitelji Zrinski u povodu 340. obljetnice smrti Nikole Zrinskog u Zagrebu s referatom Zrinski i Frankapani u historiografiji francuskog govornog područja.
 • 2004. sudjelovala na znanstvenom skupu 17 stoljeća zadarske crkve u organizaciji Zadarske nadbiskupije u Zadru s referatom Trgovci i njihovi odnosi sa zadarskim crkvenim ustanovama u srednjem vijeku.
 • 2005. sudjelovala na međunarodnom kongresu Youth and Age u Leedsu (Velika Britanija) s referatom L’apprentissage des jeunes artisans et marchands de Zadar aux XVe-XVIe siècles.
 • 2006. sudjelovala na znanstvenom skupu Neki aspekti svakodnevnoga života i materijalne kulture u srednjem i novom vijeku u Hrvatskoj u Zagrebu (Matica hrvatska) s referatom Od tržnice do luke: trgovačka svakodnevica kasnoga srednjeg vijeka.
 • 2006. sudjelovala na međunarodnoj radionici Human-environment interactions in the Mediterranean Sea since the Roman period until the 19th century: an historical and ecological perspective on fishing activitis, u organizaciji History of Marine Animal Population – The Mediterranean and Black Sea (HMAP) u Chioggiji (Italija) s referatom The Fishing and the Fish Trade along the Dalmatian coast at the end of the Middle Ages.
 • 2007. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom kongresu International Medieval Congress na sveučilištu u Leedsu (Velika Britanija) s referatom The new class: Zaratin merchants and their social role in the 14th-15th century.
 • 2007. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatsko-crnogorski dodiri/Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja u Kotoru (Crna Gora) s referatom: Prijevoznici i pomorski trgovci s područja crnogorskog primorja u razdoblju od XIV. do XVI. stoljeća.
 • 2008. sudjelovala na znanstvenom skupu More – hrvatsko blago u organizaciji Matice hrvatske u Zagrebu; referat u suradnji sa Zrinkom Novakom pod naslovom Pomorstvo pod zaštitom svetaca u srednjem vijeku na Istočnom Jadranu.
 • 2008. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu 5th International Congress of Maritime History u Greenwichu (Velika Britanija) s referatom From Fairs to Fairs: Maritime Coastal Traffic at the Rhythm of Patron Saints in the Adriatic at the end of the Middle Ages.
 • 2009. sudjelovala na međunarodnom susretu Memorija Mediterana. Prvi susret gradova – dubrovački konzulati u Dubrovniku u organizaciji Centra za mediteranske studije u Dubrovniku – Sveučilište u Zagrebu, s referatom Dubrovačke diplomatske službe u kontekstu gospodarske razmjene na Jadranu.
 • 2009. sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Istarski povijesni biennale – Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru u Poreču referatom Djeca pod okriljem odraslih. Odrastanje na istočnom Jadranu u srednjem vijeku.
 • 2009. sudjelovala na 12th Annual International Congress of the Mediterranean Studies Association, u organizaciji Sveučilišta Cagliaria u Cagliari (Italija) s referatom Circulation of Wine in the Medieval Croatian Adriatic from Production to Export-Import Trade.
 • 2010. sudjelovala na međunarodnoj konferenciji 3rd Mediterranean Maritime History Network Conference u Izmiru (Turska) s referatom Entrepreneurs under the Venetian Rule: The Company of the Matafarich from Zadar in the 2nd half of the 15th century.
 • 2010. sudjelovala na međunarodnom seminaru Histoire et archéologie des techniques u organizaciji Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589 Université de Paris I – CNRS) posvećenom bakru s referatom Production et commerce du cuivre dans les Balkans à la fin du Moyen âge.

Predavanja

 • 1998. predavanje u sklopu seminara Migrations dans le bassin méditerranéen au Moyen Age pod vodstvom dr. Michela BALARDA na Collège de France u Parizu (Francuska) izlaganjem Le commerce d’exportation de Split au XVIe siècle avant la fondation de l’escale en 1592.
 • 2003. javno predavanje u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest na temu Poslovne žene na dalmatinskom području od XIV. do XIV. stoljeća u sklopu predavanja Udruge za istraživanje povijesti žena Klio.
 • 2003. javno predavanje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na temu Jesu li stranci marginalci? u sklopu predavanja Dies historiae Društva studenata povijesti Ivan Lučić-Lucius.
 • 2007. javno predavanje u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu na temu Sličice iz prostitucije u Anconi krajem srednjeg vijeka u sklopu predavanja za žensku povijest Udruge za istraživanje povijesti žena Klio.
 • 2007. javno predavanje u Salonu Matice hrvatske u Zagrebu na temu Doživljaj tijela u srednjem vijeku.
 • 2007. javno predavanje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na temu Ludus zardorum: moralni i zakonski okviri kockanja na Jadranu u srednjem vijeku u sklopu predavanja Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest, Dies historiae Društva studenata povijesti Ivan Lučić-Lucius.
 • 2008. javno predavanje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na temu Prilog poznavanju uloge vode u svakodnevnom životu srednjovjekovne Hrvatske u sklopu predavanja Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui. Voda i njezina uloga kroz povijest, Dies historiae društva studenata povijesti Ivan Lučić-Lucius.

Predavanje na sveučilištu

 • 2007. predavanje u sklopu Ljetnog sveučilišta Sveučilišta Bologne, Summer school of Cattolica, The Mediterranean Sea. Naval archaeology and seafaring history from ancient times to the XX century, u gradu Cattolica (Italija), pod naslovom La vita marittima e commerciale della Dalmazia nel Medioevo: fonti, situazione politica ed economica, attività portuali.

 

 


novelirano: 21. siječnja 2010.
lektorica: Maja Silov Tovernić
urednica: D. Torbica