Meni osobnih stranica

Knjige

 

Znanstvene knjige:

 • Kaoautor s D. Grdenićem kritičkog izdanja dvojezičnog prijevoda knjige iz 18. stoljeća: Josip Franjo Domin, Fizikalna rasprava o postanku, naravi i koristi umjetnog zraka, HAZU, Zagreb 1978., poglavlje: Josip Franjo Domin (1754-1819).
 • Autor knjige Flogistonska teorija u Hrvata, Birotisak, d.o.o. i HAZU, Zagreb 1994.
 • Koautor (s E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, S. Kutleša, K. Miladinov i Lj. Schiffler): Filozofija renesanse, Hrestomatija, Školska knjiga, Zagreb 1996, poglavlje: Paracelsus.
 • Koautor (s D. Grdenić, V. Grdinić, K. Kovačević, V. Dugački i S.Božićević/B. Stilinović): Gustav Janeček, život i djelo, HAZU, Zagreb 2002., poglavlje: Prvi doktorati iz kemije na Zagrebačkom sveučilištu.
 • Prvi autor s N. Trinajstićem: Hrvatska kemija u 20. stoljeću, ljudi i događaji, HAZU i Školska knjiga, Zagreb, 2014.
 • Autor: Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća, Školska knjiga i HAZU, Zagreb 2017.


 

Urednička knjiga:
    

 • Stanko Hondl, život i djelo [1873.-1971.], urednici:  prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar i akademik Ksenofont Ilakovac, HAZU, Zagreb, 2014.
 • Ivan Supek (1915. – 2007.) u povodu 100. obljetnice rođenja, urednici: prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar i akademik Ksenofont Ilakovac, HAZU, Zagreb 2015.
 • Nenad Trinajstić, Život u znanosti, Uspomene iz nepovrata, urednica: prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar, HAZU, Zagreb 2016.
 • Srećko Bošnjaković [1865.  ̶  1907.], znanstvenik i poduzetnik, urednici: prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar, akademik Ksenofont Ilakovac i akademik Željko Kućan, Rasprave i građa za povijest znanosti, HAZU, knj. 16, sv.5, Zagreb 2016.
 • Vladimir Varićak (1865. – 1942.) u hrvatskoj i svjetskoj znanosti, Rasprave i građa za povijest znanosti (suurednik Ksenofont Ilakovac), Knjiga 18, HAZU, Zagreb 2018.
 • Kroz koru do plašta, nove spoznaje o Andriji Mohorovičiću (1857. – 1936.), Rasprave i građa za povijest znanosti (suurednici: Ksenofont Ilakovac, Mirko Orlić), Knjiga 19, HAZU, Zagreb 2019.
 • Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra (suurednice: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Željka Metesi Deronjić), Zbornik radova sa znanstvenih skupova projekta Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu između 12. i 20. stoljeća, Institut za filozofiju, Zagreb 2019.

 

Popularna knjiga:
    

 • Autor knjige: Ruđer Bošković, Matica hrvatska-Ogranak Dubrovnik, Dubrovnik, 2011.
  Isto, prijevod na francuski, Alliance franҫais Dubrovnik, Ville de Rueil-Malmaison, 2011.
  Isto, izdanje na engleskom jeziku, Matica Hrvatska, Dubrovnik 2016.