Meni osobnih stranica


akademik Svetozar Musić

Datum rođenja:

 • 1946

Mjesto rođenja:

 • Skoplje (Makedonija)

Adrese:

 • Posao: IRB, Zavod za kemiju materijala, Bijenička 54, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(01)4561094

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • predstojnik - IRB, Zavod za kemiju materijala
 • počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik - Institut Ruđer Bošković (2012. - ...)
 • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju - Institut Ruđer Bošković

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (12.05.2016. - ...)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. - 12.05.2016.)


IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 12. svibnja 2016.

    Svetozar MUSIĆ, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i emeritus Instituta Ruđer Bošković, predlaže se za redovitoga člana HAZU. Prijedlog podupire i Institut Ruđer Bošković. Dr. sc. S. Musić sustavno se bavi vrhunskim istraživanjima metalnih oksida i oksidnih stakala, njihovih čvrstih otopina, kemijskih i fizičkih svojstava, kristalnosti, termičke stabilnosti, korozije i faznih pretvorbi primjenom suvremenih tehnika: Mössbauer i Raman spektroskopije, rendgenske difrakcije, elektronske mikroskopije. Spomenuta istraživanja dovela su do iznimno važnih spoznaja o materijalima i nanomaterijalima od znanstvene i tehnologijske važnosti te su pridonijela ispravljanju niza netočnosti u literaturi. Dr. sc. S. Musić objavio je 250 znanstvenih radova koji se navode u CC-u, citiranih više od 5.000 puta, te niz radova u ostalim časopisima (h-indeks = 37). Jedan je od najproduktivnijih hrvatskih prirodoslovaca. Velika većina njegovih radova temelji se na originalnim idejama, a istraživanja su dominantno ostvarena u Zagrebu. Dr. sc. S. Musić svojom ukupnom djelatnošću zalagao se za napredak znanosti u našoj sredini i za prosperitet Republike Hrvatske. Ostvario je novi pravac znanstvenih istraživanja na nacionalnoj razini i postigao iznimnu međunarodnu prepoznatljivost. Osnovao je i vodio Laboratorij za sintezu novih materijala i Zavod za kemiju materijala. Nabavio je i instalirao visokorazlučujući elektronski mikroskop, rendgenski difraktometar, spektrometre za razna zračenja, među kojima i dva Mössbauerova spektrometra, jedina u Hrvatskoj. Bio je mentor pri izradi 20 doktorskih i magistarskih radova te koordinator programa Novi funkcionalni materijali, u kojemu je sudjelovalo nekoliko institucija. Dobitnik je Nagrade HAZU za znanstveni rad. Izabran je za člana suradnika HAZU 2010. Bio je član programskih odbora i predsjedatelj niza međunarodnih skupova. U njegovu čast održan je, pod pokroviteljstvom Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, međunarodni znanstveni skup Mediterranean Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (Zadar, 2015.). U pripremi je posebni broj časopisa Croatica Chemica Acta u povodu njegova 70. rođendana i 45. godine znanstvenoga rada. Bio je član saborskoga Vijeća za nuklearnu sigurnost, član Povjerenstva za Nuklearnu elektranu Krško, ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju, a sada je ekspert za znanost o materijalima i sintetičku kemiju pri Europskoj komisiji.

 

Više podataka na: Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.
II. RAZRED ZA MATEMATIČKE, FIZIČKE I KEMIJSKE ZNANOSTI - Članovi suradnici

     Svetozar MUSIĆ rođen je 1946. godine. Akademska zvanja stekao je na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Zaposlen je u Institutu Ruđer Bošković kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, gdje je predstojnik Zavoda za kemiju materijala. S. Musić istražuje metalne okside, oksidna stakla i staklokeramike primjenom niza eksperimentalnih tehnika, čime se postiže vrhunska karakterizacija uzoraka. Objavio je oko 250 znanstvenih radova u časopisima, koji se navode u Current Contents. Od 1995. objavio je 150 znanstvenih radova, pa je u tom razdoblju najproduktivniji hrvatski znanstvenik u području prirodnih znanosti. Ti radovi citirani su više od 2400 puta, a tijekom posljednje tri godine oko 850 puta. Velika većina tih radova osniva se na originalnim idejama autora, a dominantno su ostvareni u RH. Znanstveni projekt S. Musića jedan je od prvih po uspješnosti u RH u području prirodnih znanosti. Vodi jaku istraživačku grupu prepoznatljivu u svijetu. To je u Hrvatskoj najbolje opremljena grupa za visokokvalitetna istraživanja u znanosti o materijalima, a posjeduje visokorazlučujući pretražni elektronski mikroskop, rendgenski difraktometar, Mössbauerove spektrometre ( koje je izgradio sam S. Musić ) te spektrometre za IR, UV-VIS i X zračenje. S. Musić bio je mentor pri izradi petnaest doktorskih i magistarskih radova. Razvio je vrlo plodnu međunarodnu suradnju. Bio je ekspert Međunarodne agencije za atomsku energiju. Uspješno je organizirao Europski kongres molekulske spektroskopije u Opatiji 2008. g., a organizirat će i međunarodnu konferenciju o primjeni Mossbauerova efekta u Opatiji 2013.g. Za svoj rad dobio je Nagradu Hrvatske akademije. Dr. sc. S. Musić jedan je od onih znanstvenika koji se cijelom svojom djelatnošću zauzima za napredak znanosti u našoj sredini i općenito za prosperitet Republike Hrvatske.

 

 

 


novelirano: 17. svibnja 2016.
postavljeno: 27. svibnja - ponovno postavljeno: 29. srpnja 2010.
urednica D. Torbica