Rozina Palić-Jelavić

Datum rođenja:

 • 07.08.1957

Mjesto rođenja:

 • Skopje

Adrese:

 • Posao: Odsjek za povijest hrvatske glazbe - Opatička 18/II, 10000 Zagreb
 • Kućna: Palmotićeva 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895320
 • Telefon: +385(0)14814768
 • GSM: +385(0)989194736
 • Telefax: +385(0)14895303
 • Telefon: +385(0)14895321
 • Telefax: +385(0)14895313

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • asistent - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske glazbe (1998. - ...)

CURRICULUM VITAE

Rozina Palić-Jelavić rođena je 7. kolovoza 1957. u Skoplju. Od 1963. živi u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu (Većeslava Holjevca) i gimnaziju (IV. gimnazija) te osnovnu i srednju glazbenu školu (Vatroslava Lisinskog). Od 1976. do 1981. studirala je teorijsku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirala je 1984. na Odjelu za glazbenu kulturu Muzičke akademije u Zagrebu (s temom Dirigent zbora, u klasi prof. Vladimira Kranjčevića), a 1989. na (II.a) Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije (s temom Krsto Odak – bio-bibliografska studija s posebnim osvrtom na zborsko stvaralaštvo duhovne sadržajnosti, u klasi akademika Lovre Županovića).
Godine 1980./1981. polazila je predavanja iz glazboterapije i metodologije liječenja glazbom u bolnici “Sestara milosrdnica” u Zagrebu.
Godine 1984. dobila je “Nagradu rektora Sveučilišta” za muzikološki rad Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke.
Više godina bavila se glazbenom pedagogijom djelujući kao gimnazijska profesorica u Zagrebu (u Gornjogradskoj i X. gimnaziji) te kao zborska dirigentica, radeći pretežito s dječjim i djevojačkim zbornim anasamblima te kao korepetitor (u Akademskom zboru Ivan Goran Kovačić).
Od studenog 1998. godine zaposlena je kao stručna suradnica – muzikologinja istraživač u Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.
Od 2001. suradnica je Hrvatske nacionalne komisije RILM-a (Repertoire international litterature musical).
Od 2002. suradnica je na Znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Hrvatska glazbena historiografija do 1945. godine (voditeljica projekta dr. sc. Sanja Majer-Bobetko).

Od 2004. djeluje na području glazbene pedagogije: kao recenzentica dvaju udžbenika glazbene umjetnosti za opću gimnaziju: Glazbena umjetnost I (2005.) i Glazbena umjetnost II (2005.)., te dvaju priručnika: Glazbena umjetnost I: Priručnik za profesore glazbene umjetnosti u prvom razredu gimnazije (2005.) i Glazbena umjetnost II: Priručnik za profesore glazbene umjetnosti u drugom razredu gimnazije (2005.), a također je autorica udžbenika za glazbenu umjetnost u trećem i četvrtom razredu gimnazije Glazbena umjetnost III (Znanje d.d., Zagreb 2006.) i Glazbena umjetnost IV (Znanje d.d., Zagreb 2007.).
Godine 2006. i 2007. sudjelovala je u radu Županijskih vijeća u Hrvatskoj (Rijeka, Split, Osijek, Zagreb) kao predavač o glazbeno-pedagoškim temama.  
Godine 2006. upisuje trogodišnji interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 2008. dobila je godišnju nagradu “Dragan Plamenac” Hrvatskoga muzikološkog društva za 2007. godinu, za urednički rad na muzikološkom Zborniku radova Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007.

Sudjelovala je aktivno na 40-ak znanstvenih (muzikoloških) skupova.
Objavljivala je u znanstvenim i stručnim časopisima (Arti musices, Sv. Cecilija, Cantus, Kolo Matice hrvatske, HaGeZe) i novinama (Vijenac), surađivala u Zagrebačkom leksikonu (2006.) te na Radiju (pretežito na njegovu III. programu: između 1984. i 2000.) kao i u projektima veznim uz objavljivanje hrvatske glazbe na nosačima zvuka (s produkcijom Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluia, s HPD “Slavulj” iz Petrinje).
Autorica je oko sedamdeset znanstvenih i stručnih radova, od kojih je dosad objavljeno šezdesetak. Temeljno joj je područje istraživanja novija povijest hrvatske glazbe, osobito stvaralaštvo hrvatskih skladatelja (druge polovine) 19. i prve polovine 20. stoljeća, i to pretežito na području vokalne (svjetovne i crkvene) glazbe.

Članica je Muzikološke sekcije HGZ-a (od 1988.) odnosno Hrvatskoga glazbenog zavoda (od 1989.), Hrvatskoga muzikološkog društva (od 1992.) i članica Upravnoga odbora HMD-a (od svibnja 2007.), Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara (od 1997.) i Hrvatskoga društva skladatelja (od 2000.). 

Sudjelovanje na znanstvenim (muzikološkim) skupovima:

 • 1983. na Znanstvenom skupu prigodom 100. obljetnice rođenja Frana Lhotke održanom 16. prosinca 1983. u Društvu skladatelja Hrvatske, s referatom Izvorne  zborske skladbe Frana Lhotke
 • 1984. na skupu prigodom 50. obljetnice smrti Franje Dugana ml. održanom 29. lipnja 1984. u Društvu skladatelja Hrvatske s referatom Gudački kvartet Franje Dugana ml.
 • 1988. na Znanstvenom skupu o 100. obljetnici rođenja Krste Odaka održanom 27. rujna 1988. u okviru Varaždinskih baroknih večeri i u organizaciji JAZU: Zavod za znanstveni rad Varaždin, s referatom Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi
 • 1992. na Znanstvenom skupu posvećenom životu i djelovanju Ferde Wiesnera Livadića (“Ferdo Livadić Samoborski – život i djelo”) održanom u Samoboru i Zagrebu, od 7. do 12. studenog 1992., s referatom Duhovne skladbe Ferde Livadića
 • 2000. na Međunarodnom muzikološkom skupu povodom 200. obljetnice rođenja Ivana Padovca, održanom od 28. – 30. IX. 2000. u Zagrebu i Varaždinu, s referatom Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim
 • transkripcijama
 • 2000. na Muzikološkom skupu “Slavonska glazbena baština” (u okviru Memorijala Dore Pejačević) održanom u Našicama 20. i 21. X. 2000., s referatom Skladateljski opus Vjekoslava Klaića
 • 2001. na znanstvenom skupu “Pogovor o Borisu Papandopulu” održanom u Ronjgima  28. listopada 2001. (u povodu 10. obljetnice skladateljeve smrti), s referatom Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula
 • 2001. na Međunarodnom simpoziju što je pod nazivom “Religijske teme u glazbi” održan 15. prosinca 2001. na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, s referatom Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe
 • 2001. na II. sastanku Hrvatskog muzikološkog društva održanom u Zagrebu u lipnju 2001.; izlaganje: Neka razmišljanja o kriterijima za uvrštavanje bibliografskih jedinica u Bibliographia musicologica croatica, objavljivani u časopisu Arti musices
 • 2002. na III. Međunarodnom simpoziju Pasionska baština 2002: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture” održanom u Vrbniku (na otoku Krku) od 25. do 28. travnja 2002., s referatom Pasije u hrvatskom autorskom glazbenom stvaralaštvu s osobitim osvrtom na stvaralaštvo 20. stoljeća
 • 2002. na III. Muzikološkom skupu “Iz istarske glazbene riznice”: “Glazbeno  obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – u spomen Slavku Zlatiću” održanom 20. i 21. rujna 2002. u Novigradu i Grožnjanu, s referatom Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo pjesme
 • 2002. na muzikološkom skupu “Glazbeni život Požege i požeškog kraja” održanom  u  Požegi 9. listopada 2002., s referatom Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo  stvaralaštvo na području mise
 • 2002. na muzikološkom skupu “Slavonska glazbena baština” (u okviru X.  Memorijala Dore Pejačević) održanom u Našicama 10 i 11. listopada 2002., s referatom Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise
 • 2002. na III. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu” (u organizaciji Muzikološkog društva Federacije BiH) održanom u Sarajevu od 24. do 26. listopada 2002. s referatom Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana
 • 2003. na znanstvenom skupu “Povijest Janjeva i njegova povezanost s Dubrovnikom” održanom u Dubrovniku 1. veljače 2003., s referatom Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine u tornju crkve sv. Nikole
 • 2003. na Muzikološkom skupu “Glazbeni život Požege i požeškog kraja” održanom u Požegi 9. listopada 2003., s referatom Doprinos Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike  
 • 2003. na Međunarodnom muzikološkom skupu “Božidar Kunc – život i djelo” u okviru proslave 100. obljetnice rođenja Božidara Kunca, održanom u Zagrebu 20.-22. studenog 2003., s referatom Na Nilu op. 7 Božidara Kunca
 • 2003. na Međunarodnom znanstvenom skupu “700 godina Janjeva” održanom u Zagrebu 3. i 4. prosinca 2003., s referatom Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. u tornju crkve sv. Nikole
 • 2004. na IV. Međunarodnom simpoziju Pasionska baština 2004: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Vukovar kao paradigma muke” održanom u Vukovaru od 22. do 25. travnja 2004., s referatom: Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara
 • 2004. na V. Sastanku Hrvatskog muzikološkog društva održanom u Zagrebu 28. i 29. svibnja 2004., s referatom Stara povijesna zvona u Hrvatskoj
 • 2004. na IV. Međunarodnom muzikološkom skupu “Iz istarske glazbene riznice”:  “Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici” održanom u Pazinu i Novigradu od 7. – 9. listopada 2004., s referatom Najstarija datirana zvona u Istri i Hrvatskom primorju s posebnim obzirom na zvono iz 1383. godine iz kapele sv. Trojice u Grobniku
 • 2004. na IV. Međunarodnom simpoziju “Muzika u društvu” (u organizaciji Muzikološkog društva Federacije BiH) održanom u Sarajevu od 27. do 31. listopada 2004., s referatom Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba
 • 2006. na Međunarodnom simpoziju održanom u Zagrebu 12. siječnja 2006. u Austrijskom kulturnom forumu, u prigodi obilježavanja 250. obljetnice rođenja W. A. Mozarta (u organizaciji Hrvatskoga liječničkog glazbenog društva, Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatsko-austrijskoga društva prijateljstva i Austrijskoga kulturnog foruma), s referatom Johann Petrus Jacob Haibel i Sofija Haibel – Veze obitelji Haibel i Mozart (W. A. Mozart i njegova žena Constanza Weber, Sofijina sestra)  
 • 2006 – na V. Međunarodnom simpoziju Pasionska baština 2006: “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Boka Kotorska kao jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine“ održanom u Boki Kotorskoj (Crna Gora) od 3. do 7. svibnja 2006., s referatom: "Stabat Mater dolorosa" Ivana Brkanovića

Sudjelovanje na stručnim skupovima (stručnim vijećima, tribinama, promocijama, predstavljanjima i sl.):

 • 1997. Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju istoimenog CD-a u Hrvatskome glazbenom zavodu, Zagreb, 6. prosinca 1997.
 • 1997. Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju CD-a Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove u Crkvi sv. Petra u Zagrebu, 13. prosinca 1997.
 • 1997. Sakralna glazba na staroslavenske tekstove Krste Odaka: prikaz stvaralaštva Krste Odaka na predstavljanju CD-a Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove, u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu, 14. prosinca 1997.
 • 1999. Albe Vidaković – životopis i oris stvaralaštva: prikaz glazbeničkog djelovanja Albe Vidakovića na predstavljanju CD-a Albe Vidaković – duhovne skladbe, u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu, 23. siječnja 1999.
 • 2001. Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi na predstavljanju CD-a Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela, u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu, 14. studenog 2001.
 • 2005. Juraj Stahuljak – Oris životopisa i stvaralaštva: izlaganje o životu i glazbeničkom djelovanju Juraja Stahuljaka, Glazbena tribina Hrvatskoga društva skladatelja, u Hrvatskome društvu skladatelja, u Zagrebu, 28. veljače 2005.
 • 2005. Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost I i Glazbena umjetnost II, Znanje d.d., Zagreb 2005., u Zagrebu, 23. svibnja 2005.
 • 2006. Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Rijeka, 8. travnja 2006.
 • 2006. Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Osijek, 8. svibnja 2006.
 • 2006. Raznolika obradba tema u nastavi glazbene umjetnosti: predavanje na Županijskome stručnom vijeću, Split, 28. travnja 2006.
 • 2007. Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost III i Glazbena umjetnost IV, Znanje d.o.o., Zagreb, 20. travnja 2007.
 • 2007. Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost III i Glazbena umjetnost IV, Znanje d.o.o., Split, 2. svibnja 2007.
 • 2008. Izlaganje na temu: Interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, 9. godišnji susret Hrvatskog muzikološkog društva, u Hrvatskome društvu skladatelja, Zagreb, 9. svibnja 2008.
 • 2008. Izlaganje na temu: Udžbenici glazbene umjetnosti za gimnazije – Predstavljanje udžbenika Glazbena umjetnost I, II, III, IV (Zagreb, 2005., 2006., 2007., Znanje d.d.); Predmet glazbene umjetnosti u gimnaziji – glazbena umjetnost kao izborni predmet na državnoj maturi, 9. godišnji susret Hrvatskog muzikološkog društva, u Hrvatskome društvu skladatelja, Zagreb, 9. svibnja 2008.
 • 2008 – aktivno sudjelovanje s izlaganjem u okviru Konverzatorija (kolegij: Hrvatska građanska kultura 20. stoljeća – isječci i prijelomi) na Interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije, održanom u Skradinu od 25. – 29. kolovoza 2008.

 


postavljeno: 02. listopada 2008.