OBJAVLJENI RADOVI

objavljene knjige

 • Glazbena umjetnost III. Udžbenik za glazbenu umjetnost u trećem razredu gimnazije (koautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2006.
 • Glazbena umjetnost IV. Udžbenik za glazbenu umjetnost u četvrtom razredu gimnazije (suautorica Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2007.

objavljene studije i članci

 1. Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke, u: Fran Lhotka 1883. – 1962. Zbornik 3, Društvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985, 40-68.
 2. Bibliografija / Bibliography, u: Željko Sabol: Dalibor Jelavić, Nacionalna i sveučilišna biblioteka – Globus, Zagreb 1988, 154-159.
 3. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Radovi zavoda za znanstveni rad Varaždin 3,JAZU,Varaždin 1989, 253-260.
 4. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi, Sv. Cecilija, LIX/1 (1989) 2-4.
 5. Tajna koja čeka istraživače. Zvono iz 1368. godine, Janjevački godišnjak “Zvono”, Udruga Janjevo, Zagreb 1995, 51-54.
 6. In memoriam: Josip Lučić 1924. – 1994. Posljednje znanstveno izlaganje prof. dr. Josipa Lučića, Janjevački godišnjak “Zvono”, Udruga Janjevo, Zagreb 1996, 131-133.
 7. Značajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s duhovnim sadržajima, Arti musices, 28/1-2 (1997) 57-114.
 8. Zborske skladbe duhovne sadržajnosti Krste Odaka, u: Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove, AL CD 0101, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1997, 35-49.
 9. Ferdo Wiesner Livadić, u: Gornjogradska gimnazija 1997., ur. Božidar Bistričić et al., Zagreb 1997, 37-38.
 10. Ferdo Wiesner Livadić: Sakralna glazba [Tekst za programsku knjižicu koncerta, CLXXI (1997/98) održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu, 26. siječnja 1998.], HGZ, Zagreb 1998.
 11. O duhovnim skladbama Ferde Wiesnera Livadića: uz izvedbu Mise u C-duru [na Društvenom koncertu održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu 26. 1. 1998.], HaGeZe, I/4 (veljača 1998) 1.
 12. Tekst za programsku knjižicu koncerta “Večer skladbi Krste Odaka” (1888.-1965.): povodom 110. obljetnice skladateljeva rođenja, održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu, 3. travnja 1998., Hrvatsko društvo skladatelja – HGZ, Zagreb 1998.
 13. Albe Vidaković: životopis i oris stvaralaštva, u: Albe Vidaković – duhovne skladbe, AL CD 0102, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1998, 21-26.
 14. Doprinos Ferde Wiesnera Livadića duhovnoj glazbi, u: Glazba, riječi i slike. Svečani zbornik za Koraljku Kos / Music, Words, and Images. Essays in Honour of Koraljka  Kos, ur. Vjera Katalinić i Zdravko Blažeković, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1999, 251-260.
 15. Biljeg ushitnoga doba. U povodu 200. obljetnice rođenja i 120. obljetnice smrti Ferde Wiesnera Livadića, Vijenac, VII/152-153 (Zagreb 30. prosinca 1999.) 57.
 16. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku, Arti musices, 30/2 (1999) 161-211.
 17. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1996. i 1997. godinu, Arti musices, 30/2 (1999) 247-270.  
 18. Hymnus in festo S. Antonii de Padua Ferde Wiesnera Livadića, Arti musices, 31/1-2 (2000) 193-208.
 19. Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja, Cantus, 111 (listopad 2001) 33-35.
 20. Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi, u: Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela, CD, Nakladnik: Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj”, Petrinja 2001, 2-18.
 21. Biljeg ushitnoga doba, Janjevački godišnjak “Zvono”, 7, Udruga Janjevo, Zagreb 2001, 152-158.
 22. Ivan Padovec i talijansko glazbeno kazalište (Vincenza Bellinija), Kolo, XI/1 (proljeće 2001) 163-188.
 23. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, Arti musices, 32/2 (2001) 171-233.
 24. Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula, u: Ivan Matetić Ronjgov. Odjeci glazbene prošlosti, Zbornik 6., ur. Vinko Tadejević, Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, Viškovo – Ronjgi 2002, 275-300.
 25. Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet za dvije violine, violu i violončelo, u: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, ur. Ennio Stipčević, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik 2002, 271-303.       
 26. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1998. i 1999. godinu, Arti musices, 33/1 (2002) 115-155.  
 27. Pasije u hrvatskom glazbenom (autorskom) stvaralaštvu 20. stoljeća, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova III. Međunarodnog znanstvenog simpozija, Vrbnik – Krk, 25.-28. IV. 2002., ur. Jozo Čikeš, Udruga “Pasionska baština”, Zagreb 2003, 373-407. 
 28. Tekst [o Posljednjoj večeri po Marku Rudolfa Matza] za programsku knjižicu koncerta “Kantata o sv. Križu” – Pasionska baština 2003., održanom u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu, ponedjeljak 14. travnja 2003., s. p.
 29. Glazba: Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja, Janjevački godišnjak “Zvono”, 9, Udruga Janjevo, Zagreb 2003, 237-243.
 30. Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu  skladateljeva društvenog angažmana, u: III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 24-26. oktobra/listopada 2002., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2003, 22-35.
 31. Some aspects of the work of Rudolf Matz in the area of church music in the light of  the composer’s engagement in society, in: III International symposium “Music in a society”, Sarajevo, October 24-26, 2002., Collection of papers, ed. Ivan Čavlović, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2003, 24-38.
 32. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ur. Marijan Steiner, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2003, 179-222.
 33. Obljetnice. Djelo u sjeni – Skladateljski opus Vjekoslava Klaića, Cantus, 123 (studeni 2003) 40-43.
 34. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku, u: Ferdo Wiesner Livadić – Život i djelo, Radovi s muzikološkog skupa održanog u Samoboru, Hrvatska, 8. studenog 1992., ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2003, 75-130.
 35. Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise, Arti musices, 34/1-2 (2003) 21-55.
 36. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2000. i 2001. godinu, Arti musices, 34/1-2 (2003) 221-258.  
 37. Obljetnice: Albe Vidaković (1914. – 1964.), Cantus, 127 (Zagreb, lipanj 2004) 56-57.
 38. Sjećanje na profesora. U spomen akademiku Lovri Županoviću, Cantus, 128 (Zagreb, rujan 2004) 76-78.
 39. Sakralni opus Johanna Petrusa Jakoba Haibela, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega 2004, 25-38.
 40. Djelovanje Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega 2004, 105-127.
 41. Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo pjesme, u: Treći međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”:  Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – U spomen Slavku Zlatiću: Zbornik  radova s Trećeg međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad – Grožnjan, 20.-21. IX. 2002., ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Pučko otvoreno učilište Novigrad–Cittanova – Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004, 209-236.
 42. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi  za 2002. godinu, Arti musices, 35/2 (2004) 257-298.
 43. In memoriam Lovro Županović, Arti musices, 35/2 (2004) 251-255.
 44. Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine na tornju crkve sv. Nikole u Janjevu, Dardania Sacra, 6, Fondacioni Shkencor Dardania Sacra / Scientific Foundation Dardania Sacra, red. Engjëll Sedaj et alii, Prishtinë 2004, 57-78.
 45. Tekst za program koncerta u okviru sv. Mise, proslavljene uz obilježavanje 30. obljetnice smrti hrvatskoga skladatelja Juraja Stahuljaka, u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi u Zagrebu, nedjelja 20. veljače 2005. [HPD «Slavulj» iz Petrinje; orgulje Krešimir Haas; dirigent Josip degl'Ivellio], s. p.
 46. Juraj Stahuljak – Oris životopisa i stvaralaštva [tekst za program Glazbene tribine prigodom obilježavanja 30. obljetnice smrti Juraja Stahuljaka; popratni tekst uz izvedbu djela: Sonata za violinu i glasovir op. 11; Pjesme za sopran i glasovir op.4], katalog Glazbene tribine Hrvatskoga društva skladatelja, s. p. [2-3].
 47. Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara, u: Pasionska baština 2004. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom «Vukovar kao paradigma Muke» / Passion une source inepuisable de l'inspiration en culture: Vukovar – Paradigme de la passion, Vukovar, 22. – 25. 4. 2004., ur. Jozo Čikeš, Udruga «Pasionska baština», Zagreb [2005], 486-515.
 48. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba, u: IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004., Zbornik radova, ur. Tamara Karača i Senad Kazić, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2005, 95-103.
 49. Božidar Kunc as Composer in the Mirror of the Reviews and Criticism of his own Time, in: IV International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30, 2004, Collection of papers, ed. Tamara Karača and Senad Kazić, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005, 97-105.
 50. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba / Božidar Kunc, Composer, as mirrored in the Reviews of his Time, 4. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004., / 4th International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30, 2004, Sažeci / Summaries (knjižica sažetaka), Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu / Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005, 22-23.
 51. Juraj Stahuljak (1901. – 1975.). U povodu 30. obljetnice skladateljeve smrti, Cantus, 133 (srpanj 2005) 43-45. 
 52. Skladateljski prinosi Vjekoslava Klaića. U povodu 155. obljetnice rođenja, Kolo  Matice hrvatske, XV/2 (ljeto 2005) 93-102.
 53. Doprinos Josipa Andrića crkvenoj glazbi, Sveta Cecilija, LXXV/4-5 (2005) 16-19.; LXXV/6 (2005) 12-14.
 54. Antun Dobronić i sakralna glazba, Arti musices, 37/1 (2006) 5-44.
 55. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2003. godinu, Arti musices, 37/1 (2006) 125-155.
 56. Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim transkripcijama, u: Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28.-30. 9. 2000., ur. Vjera Katalinić i Sanja Majer-Bobetko, serija Muzikološki zbornici br. 12, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006, 209-246.
 57. Stabat Mater dolorosa / Gospin plač Ivana Brkanovića, u: Pasionska baština 2006. V. Međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Boka Kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine, Tivat, 3. – 7. svibnja 2006., Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, [Zagreb 2007], 352-375.
 58. Na Nilu op. 7 Božidara Kunca, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 147-179.
 59. Bibliografija radova o Božidaru Kuncu / Bibliography of Works on Božidar Kunc, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 455-483.
 60. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2004. godinu, Arti musices, 38/2 (2007) 281-315.
 61. Gdje si dušo...? – ili tko je bio Josip Florschütz. Tri "umrežene" istraživačke skice [Josip Florschütz ...], HaGeZe, XI/6 (ožujak 2008) 2.
 62. Skladateljski opus Vjekoslava Klaića. Prilog povijesti vokalne glazbe u Hrvatskoj (O 80. obljetnici Klaićeve smrti), Arti musices, 39/1 (2008) 67-100.

novelirano: 02. listopada 2008.