Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.


      Robert MATIJAŠIĆ rođen je u Puli 26. srpnja 1957. Diplomirao je arheologiju (A) i engleski jezik i književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 1979. Od veljače iste godine radio je u Arheološkom muzeju Istre u Puli. 
     U lipnju 1985. godine završio je poslijediplomski studij Kulturna povijest istočne jadranske obale pri Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, obranom magistarskog rada: Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća (mentor akademik Duje Rendić Miočević).
     Doktorirao je u siječnju 1994. (disertacija: Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st. u Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu; mentor prof. dr. sc. Marin Zaninović). 
      U listopadu godine 1991. imenovan je ravnateljem Arheološkog muzeja Istre u Puli. U ožujku 1991. godine uključen je u visokoškolsku nastavu kao vanjski suradnik, predavač predmeta Umjetnost starog vijeka na Odjelu za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta (danas Filozofski fakultet) u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. U dva mandata bio je dekan Filozofskog fakulteta u Puli (2002. – 2004. i 2004. – 2006.).
      Nakon osnutka Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u prosincu 2006. godine obnašao je vodeće upravne dužnosti na tome sveučilištu, da bi bio izabran za njegova rektora za razdoblje 2009. – 2013.

    Objavio je 8 knjiga (vidi bibliografiju  - str. 4.) i velik broj znanstvenih radova. Posebnu vrijednost ima dvotomna sinteza pod naslovom Povijest hrvatskih zemalja u antici, Zagreb, 2009. i 2012. 

 

 

 

 


postavljeno: 26. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica