Meni osobnih stranica


akademik Radoslav Tomić

Datum rođenja:

  • 01.03.1957

Mjesto rođenja:

  • Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademik

Institucije:

  • viši znanstveni suradnik - Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu
  • izvanredni profesor na Odjelu za povijest umjetnosti - Sveučilište u Zadru

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za likovne umjetnosti (20.05.2010. - ...)
  • član suradnik - Razred za likovne umjetnosti (20.05.2004. - 20.05.2010.)


Opširnije podatke pogledajte na:

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     Radoslav TOMIĆ, povjesničar umjetnosti, rođen je 1957. u Splitu. Diplomirao je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao i obranio doktorsku disertaciju s temom Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije. Od 1986. radi u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture u Splitu kao konzervator savjetnik; predaje na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru; od 1998. zaposlen je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, a od 1999. predaje na poslijediplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao istraživač reambulirao je dijelove Dalmacije, Istre, Primorja i Boke kotorske, gdje je stekao uvid u umjetničke pojave, u prvom redu umjetnine od 15. do 19. stoljeća – što je i vremensko razdoblje njegova znanstvenog interesa. Od 2001. godine nositelj je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti Slikarstvo i skulptura od 15. do 19. stoljeća u priobalnoj Hrvatskoj. Usavršavao se u Njemačkoj, Austriji i Italiji. Priređivao je, samostalno ili u suradnji s drugima, izložbe u Splitu, Trogiru, Zagrebu, Veneciji i Vatikanu. Sudjelovao je na brojnim simpozijima u zemlji i u inozemstvu. Njegovi mnogobrojni znanstveni prilozi objavljeni u hrvatskim i inozemnim časopisima vrijedan su prinos hrvatskoj povijesti umjetnosti. U većini njih prvi se put obrađuju spomenici ili iznose nove atribucije. Napisao je deset knjiga, od prve, Barokni oltari i skulpture u Dalmaciji (Zagreb, 1995.), do desete, Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije (Zadar, 2008.). Suautor je u sedam knjiga, autor je 109 objavljenih izvornih znanstvenih radova. Priredio je i napisao kataloge za 22 izložbe, od prve: Obrana Splita u vrijeme mletačke vlasti (Split, 1984., suautor) do upravo održane izložbe u Klovićevim dvorima u Zagrebu 2009. pod nazivom Zagovori Sv. Tripunu – Blago Kotorske biskupije. Radoslava Tomića resi samoprijegoran i plodonosan rad u povijesnim gradovima srednje Dalmacije; njegov terenski rad nije bio samo radni zadatak ili plod profesionalne akribije, nego je bio vođen radoznalošću znanstvenika, željom za novim otkrićima i težnjom da se registriraju novi podaci u stručnoj literaturi. Godišnju nagradu Društva povjesničara umjetnosti za godinu 2008. dobio je za knjigu Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije, kiparstvo II. Za člana suradnika Hrvatske akademije u Razredu za likovne umjetnosti izabran je 2004.

 

 

 


postavljeno: 26. svibnja - ponovno postavljeno: 26. srpnja 2010.
urednica D. Torbica