Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.


     Pero ARAČIĆ, rođen 1. srpnja 1944., nakon klasične gimnazije upisuje filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu (1963. – 1969.). Nakon kraće svećeničke službe u Slavonskome Brodu i Osijeku (1969. – 1973.), na rimskome Papinskom sveučilištu Lateranum postiže doktorat iz teoloških znanosti (1979.). 
Od  povratka iz Rima na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Đakovu predaje pastoralnu teologiju, homiletiku i liturgiku. Voditelj je i član međunarodnih projekata vezanih uz pastoralnu teologiju, organizator/voditelj te aktivni sudionik brojnih domaćih i međunarodnih skupova (Zagreb, Đakovo, Beč, Brno, Sarajevo, Pečuh, Essen, Prag, Bratislava, Srijemska Mitrovica, Beograd). 
     Sudjelovao je ili još uvijek  sudjeluje u 10 različitih domaćih i međunarodnih projekata i programa. Bio je član Vijeća za demografski razvitak RH (1995. – 2001.), član Vijeća za humane i odgojne vrednote Ministarstva za razvitak i obnovu RH (1996. – 2001.), član Komisije za ljudska prava i manjine pri Hrvatskom saboru (1999. – 2002.) te član Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti (2009. – 2013.). Voditelj je za Hrvatsku projektaAufbruch (Beč) o zemljama u tranziciji i član Međunarodnog projekta o europskim vrijednostima. Objavio je više knjiga, 65 izvornih znanstvenih radova te 50-ak stručnih članaka. 
     Dr. sc. Pero Aračić redoviti je profesor u trajnom zvanju i dekan KBF-a u Đakovu (2008. – 2014.). Bio je mentor pri izradi dvaju magisterija i dvaju doktorata te voditelj 19 diplomskih radova. 
     Odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti (1996.) te je dobitnik godišnje Nagrade grada Đakova (2013.). Vrlo je važna njegova dugogodišnja suradnja s HAZU, osobito sada, u pripremama i realizaciji međunarodnih skupova posvećenih obilježavanju 200. obljetnice rođenja biskupa Strossmayera (1815. – 2015.).

 

 


postavljeno: 26. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica