Pero Aračić, teolog

Datum rođenja:

  • 01.07.1944

Mjesto rođenja:

  • selo Grk, općina Bosanski Brod, BiH

Adrese:

  • Posao: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Petra Preradovića 17, p.p. 54, 31400 Đakovo

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor u trajnom zvanju - Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
  • dekan - Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (2008. - 2014.)

Funkcije u Akademiji:

  • upravitelj - Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu (25.10.2016. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (15.05.2014. - ...)

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.

 

Više informacija na:

osobna stranica na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Đakovu

 

 

 

 


postavljeno: 26. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica