Meni osobnih stranica


akademik Pavao Rudan

Datum rođenja:

 • 15.12.1942

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Adresa: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb
 • Adresa: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon (dir., kuć. 132):: +385(0)14895122
 • Telefon: +385(0)14819983
 • Tel. (In. za antropologiju): +385(0)15535101

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor antropologije - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor antropologije - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • ravnatelj (1992.-2011.), zaslužni znanstvenik (emeritus) - Institut za antropologiju
 • predsjednik - Euromediteranska akademska mreža (EMAN)
 • predsjednik - Hrvatsko antropološko društvo
 • počasni član - Hrvatsko genetičko društvo
 • počasni član - European Anthropological Association

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Antropološki centar (31.10.2012. - ...)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća - Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja (05.02.2013. - ...)
 • zamjenik predsjednika Odbora - Odbor za imovinu (28.04.2015. - 17.04.2019.)
 • glavni tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. - 31.12.2018.)
 • obnašatelj dužnosti predsjednika - Odbor za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (26.10.2011. - 29.02.2012.)
 • obnašatelj dužnosti voditelja - Arboretum Trsteno (26.10.2011. - 29.02.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (18.05.2006. - ...)

 

Akademik Pavao Rudan – ŽIVOTOPIS


Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 15. prosinca 1942.
Državljanstvo: Hrvatsko
E-mail: rudan@hazu.hr


Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

 • 1974. Doktor znanosti. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1972. Doktor znanosti. Université Paris VII, Pariz, Francuska.
 • 1968. Magistar znanosti. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1966. Doktor medicine. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1961. Maturirao. Gimnazija"Braća Ribar" u Zagrebu.

Radno iskustvo

 • 2011. - 2018. Glavni tajnik HAZU
 • 1995. - 2011. Ravnatelj. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. - 1995. V.d. ravnatelja. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1992. Znanstveni savjetnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 1986. - 1992. Voditelj sektora za antropologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. - 1991. Znanstveni savjetnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1978. - 1980. Viši znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1974. - 1977. Znanstveni suradnik. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavna zvanja, pozicije na fakultetima i sveučilištima

 • Od 2007. Redoviti profesor. Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 • Od 2000. Redoviti profesor. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Od 1997. Redoviti profesor. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1981. - 2007. Izvanredni profesor. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1980. - 1997. Izvanredni professor. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1977. - 1980. Docent. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1966. - 1974. Asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 1964. - 1966. Pomoćni asistent u nastavi. Zavod za anatomiju Drago Perović, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Usavršavanja i stipendije

 • 1983. - 1984. Fullbright and IREX fellowship, Smithsonian Institution, Washington D.C. Washington, D.C., SAD.
 • 1970. - 1972. French Government Fellowship, Laboratoire d'Anthropologie Biologique, Université Paris VII. Pariz, Francuska.
 • 1988. Japan ICA fellowship, Universites Fukuii. Kyoto, Fukuoka-ku, Tokio, Japan.

Projekti

 • 2008. - 2011. Glavni istraživač  međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane. The Neandertal Genome Project. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Njemačka.
 • 2007. - 2014. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID) Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (1962766). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 • 2007. - 2014. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske - antropogenetički pristup (196-1962766-2751).
 • 2006. - 2010.  Znanstveni savjetnik u znanstvenom projektu Languages In a Network of European Excellence - LINEE (288388-2). FP6 Program EU.
 • 2006. - 2008. Voditelj međunarodnog znanstvenog projekta s hrvatske strane Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population (R01 DK069845-01A2). National Institutes of Health, Washington, D.C., SAD.
 • 2003. - 2004. Član Upravljačkog odbora međunarodnog znanstvenog projekta QTL identification in isolate populations. Institut za antropologiju, Zagreb, Department of Human Genetics, Medical Research Council i University of Edinburgh, Velika Britanija.
 • 2002. - 2006. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske - antropogenetički pristup (0196005). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
 • 1996. - 2002. Voditelj znanstvenog projekta Populacijska struktura Hrvatske - biomedicinski pristup (01960101). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1996. - 2001. Voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti (PTID). Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske  (019601). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1995. - 1998. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentation among Rural Populations (Middle Dalmatia, Croatia) (JFP 259). Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1994. - 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu The Study and Care of Refugee Families - A Pilot Study of Anthropological and Psychodynamic Aspects (9254). UNESCO.
 • 1993. - 1995. Glavni suistraživač na znanstvenom projektu Istraživanja antropometrijskih osobina hrvatskih vojnika i časnika (koordinatori projekta: M. Drenovac i L. Szirovicza). Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.
 • 1991. - 1996. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Antropološka istraživanja populacijske strukture Hrvatske (3-01-133). Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
 • 1986. - 1990. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biološki i psihosocijalni faktori okoline i zdravlja (RSIZZ SRH 1-08-02-03).
 • 1983. - 1993. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Biological and Cultural Microdifferentiation among Rural Populations in Croatia (JFP-429, SMI 492, SMI 674, SMI 862). Smithsonian Institution, Washington, D.C., SAD.
 • 1982. - 1991. Glavni istraživač na znanstvenom projektu Etude anthropogenetique sur les populations Adriatique (1982.-1985. Silba, 1986.-1988. Olib, 1989.-1991. Pag). Institut National d'Etudes Démographique, Pariz, Francuska.

 
Nastavna djelatnost

 • Od 2011. Voditelj kolegija. Diplomski studij Forenzičnih znanosti, Sveučilište u Splitu. Osnove populacijske genetike.
 • Od 2010. Voditelj kolegija. Preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu. Molekularna arheogenetika.
 • Od 2006. Voditelj kolegija Katedra za anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Medicinska antropologija.
 • Od 2006. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij. Povijest stanovništva, Sveučilište u Dubrovniku. Antropologija - Populacijska biologija čovjeka.
 • Od 2000. Voditelj kolegija. Katedra za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u antropologiju i Suvremene antropološke teorije.
 • Od 1999. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prehrambeni status čovjeka.
 • Od 1997. Voditelj kolegija. Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1997. Gostujući profesor. Poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Medicinska antropologija.
 • 1996. - 2001. Gostujući professor. Université Victor Ségalen Bordeaux 2, Bordeaux, Francuska.
 • 1996. - 2001. Gostujući profesor. Universität Wien, Formal- und Naturwissenschaftlichten Fakultat, Beč, Austrija. Biološka povijest i populacijska struktura.
 • 1988. Voditelj kolegija. Dodiplomski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Anatomija čovjeka i antropologija, Populacijska genetika.
 • 1988. Voditelj kolegija.  Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uvod u biološku antropologiju, Populacijska biologija čovjeka.
 • 1981. Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Antropologija.
 • 1980.  Voditelj kolegija. Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • 1977. Voditelj kolegija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Biološka antropologija.

Organizacijske vještine i kompetencije

 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. IUAES Inter Congress.
 • 2016. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. 20th EAA Congress.
 • 2002. Predsjednik organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa. 13th EAA Congress.
 • 2001. Predsjednik organizacijskog odbora. Međunarodni znanstveno-nastavni skup: Anthropologicl History of the Croatian Adriatic Area.
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora. 3. Međunarodni znanstveno-stručni skup: 4th International Congress on Physiological Anthropology.
 • 1998. Predsjednik organizacijskog odbora. 4. Međunarodni znanstveno-stručni skup: Network of Ethnological Monitoring and Early Warning Conflict EAWARN.
 • 1988. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa. 12th IUAES World Congress.
 • Od 1984. Osnivač, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova. Anthropology and Health.
 • 1977. Član Organizacijskog odbora i glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa. 1st EAA Congress, Zagreb.
 • Od 1975. Utemeljitelj, član, tajnik i predsjednik godišnjih međunarodnih znanstveno-nastavnih skupova. School of Biological Anthropology.


Pozicije u uredništvima znanstvenih časopisa

 • Od 2006. Međunarodni izvjestitelj. Znanstveni časopis Journal of Anthropological Sciences, Instituto Italiano di Antropologia, Rim, Italija.
 • Od 2005. Član uredništva. Znanstveni časopis Przeglad Antropologiczny – Anthropological Review, Polish Anthropological Society, Poznan, Poljska.
 • Od 1995. Urednik - savjetnik. Znanstveni časopis Human Sciences - Journal of Physiological Anthropology, Tokio, Japan.
 • Od 1995. Član uredničkog savjeta. Znanstveni časopis Indian Journal of Human Genetics, Indian Society of Human Genetics, New Delhi, Indija.
 • 1995. Urednik za područje antropologija u Hrvatskoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1995. - 1998. Član Znanstvenog odbora. Znanstveni časopis Homo - Journal of Comparative Human Biology, Hamburg, Njemačka.
 • 1989. - 1995. Član Uredničkog odbora. Znanstvenog časopis Human Biology, Wayne State Univ. Press, Detroit, Michigan, SAD.
 • 1989. - 1993. Član Izdavačkog savjeta. Znanstveni časopis Studia Ethnologica Croatica, Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb.
 • 1988. Urednik medicinskog dijela dopunskog sveska Opće enciklopedije, Jugoslavenski leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb.
 • 1988. - 2004. Član uredništva. Znanstveni časopis International Journal of Anthropology, Il sedicesimo, Firenca, Italija.
 • 1977. Suosnivač i glavni i odgovorni urednik. Znanstveni časopis Collegium Antropologicum, Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975. Suosnivač i suurednik. Antropologijska biblioteka. Hrvatsko antropološko društvo, Zagreb.
 • 1975. - 1980. Član Uredničkog vijeća. Znanstveni časopis Journal of Human Evolution, Pergamon Press, Oxford, Velika Britanija.

Članstva i pozicije u odborima i vijećima stručnih organizacija i udrugama:

 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (predsjednik 2017. –  )
 • Europsko mediteranska mreža akademija (EMAN) (potpredsjednik 2013. – 2016.)
 • International Union of Biological Sciences - UNESCO (član izvršnog odbora 2007. - 2009.)
 • International Association of Human Biologists (član izvršnog odbora 1979. - 1983. i 2007. - 2009.; glavni tajnik 2001. - 2003.; predsjednik 2009. - 2011.)
 • European Anthropological Association (suosnivač i član od 1976. do danas; član stalnog odbora 1992. - 2002.; predsjednik 1998. - 2000.; potpredsjednik 2000. - 2002.; član vijeća 2002. - 2006.)
 • International Society of Physiological Anthropology (predsjednik 2000. - 2002.; “past-president” 2002. - 2004.)
 • American Dermatoglyphic Association (član međunarodnog izvršnog odbora 1992. – 1998.)
 • International Association of Paleoanthropologists (član izvršnog odbora 1992. - 2005.)
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) (potpredsjednik 1988. - 1998.)
 • Hrvatska komisija za suradnju s UNESCO-om (član 1993. - 1998.)
 • Commission on Medical Anthropology and Epidemiology - IUAES (predsjednik od 1988. do danas)
 • Hrvatsko antropološko društvo (suosnivač, član i glavni tajnik od 1977. - 2010., predsjednik od 2010. do danas)
 • Društvo za medicinsku antropologiju Hrvatskog liječničkog zbora (suosnivač i član od 1974. do danas)

Nagrade i časti

 • 2019. Držabna nagrada za znanost za životno djelo za cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti
 • 2015. Grb Grada Osijeka za izuzetna ostvarenja na području znanosti.
 • 2011. Newcomb Cleveland Price, Američke udruga za unapređenje znanosti - kao koautor znanstvenog rada ocijenjenog kao najboljeg objavljenog znanstvenog rada u časopisu Science u 2009./2010. godini
 • 2010. Počasni član. Hrvatsko genetičko društvo.
 • 2006. Redoviti član. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 • 2001. Priznanje za izvanredni i višegodišnji doprinos uspješnom radu Leksikografskog zavoda M. Krleža.
 • 1998. Nagrada Ladislav Rakovac. Skupština Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1994. The First Mario D. Zamora Memorial Lecture i Mario D. Zamora Award (priznanje za doprinos međunarodnoj edukaciji), College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1990. Redoviti član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1989. Nagrada Ruđer Bošković za istaknuto znanstveno djelo.
 • 1989. Priznanje istaknutom znanstveniku. 320. obljetnica Dies Academicus Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1989. Aleš Hrdlička Memorial Medal za antropologiju. Češko-slovačko udruženje antropologa.
 • 1987. Diploma i medalja Mihail Fedorović Ivanickij. Svesavezno udruženje anatoma i histologa, Sekcija za antropologiju, SSSR.
 • 1986. Anthropology Award for Distinguished Service. College of William and Mary, Williamsburg, SAD.
 • 1986. Gorjanović-Kramberger medalja za antropologiju. Hrvatsko antropološko društvo.
 • 1981. Izvanredni član. Hrvatska akademija medicinskih znanosti.
 • 1974. Orden rada sa srebrnim vijencem, povodom 100. obljetnice Hrvatskog liječničkog zbora.
 • 1970. Nagrada SKOJ-a za znanost, za pionirski rad na području antropologije u Hrvatskoj.

 

 

 

Više na Tko je tko u hrvatskoj znanosti - link

 

Glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Pavao Rudan na Općoj skupštini održanoj 12. studenoga 2013. na Malti izabran je za potpredsjednika Europske akademske mediteranske mreže (EMAN) za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Priopćenje

 

 

 


novelirano: 16. svibnja 2016.
novelirano: 27. studenoga 2013.
novelirano: 11. srpnja 2011.
postavljeno: 28. studenoga 2008.
urednica: D. Torbica