Meni osobnih stranica

Knjige

1.1.1. Knjige - autor

  1. Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (Mihovil Pavlinović i njegov krug do 1869), Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1980., 398 str.
  2. Gajeva “Još Horvatska ni propala” iz 1832-33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda, Zagreb: Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989., 177 str. + XLVIII faksimila + 16 str. s tablama.
  3. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Zagreb: Barbat, 2002., I.-XII., 255 str.
  4. Godina 1848. u Hrvatskoj. Središnje državne institucije u transformaciji, Zagreb: FF Press, 2010., 114 str.
  5. Povijest hrvatskoga grba. Hrvatski grb u mijenama hrvatske povijesti od 14. do početka 21. stoljeća, Zagreb: Školska knjiga, 2011., 315 str. (u koautorstvu s Dubravkom Peić-Čaldarović).

1.1.2. Knjige - priredio

  1. Mihovil Pavlinović, Hrvatski razgovori, Zagreb: Globus, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1994., 330 str.
  2. Mihovil Pavlinović, Izabrani politički spisi, Zagreb: Golden Marketing, 2000., 329 str.
  3. Josip Ante Soldo, Grimanijev zakon. Zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56. godine, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, FF press – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005., 174. str.

1.1.3. Knjige - priredio u suradnji

  1. Jugosloveni i Rusija. Dokumenti arhiva M. F. Rajevskog 40- 80. godine XIX veka, tom II, knj. 1 (ur. Nikola Petrović, prir. S. I. Dančenko, M. Ekmečić, V. Krestić, V. Melik, D. Petrović-Milojević, N. Petrović, N. Stančić, I. V. Čurkina), Beograd-Moskva: Istorijski institut Beograd, Institut slavjanovedenija i balkanistiki Akademii nauk SSSR, 1989., 27, 31, 140-148,151-153, 155-158, 165-168, 178, 207, 229-232, 237-241, 273-274, 280-290, 294-295, 320-341, 346-349; 351-366 passim.
  2. Josip barun Neustädter, Ban Jelačić i događaji u Hrvatskoj od godine 1848., 1. sv. (ur. Igor Gostl, stručni konzultanti: Nikša Stančić, Stjepan Antoljak), Zagreb: Školska knjiga, 1994., 615 str.
  3. Glasoviti govori (izbor Ivan Zadro, sur. B. Donat, I. Đerek, N. Stančić, I. Škarić), Zagreb: Naklada Zadro, 1999., 408 str.
  4. Hrvatski državni sabor 1848., knj. 1. (ur. Josip Kolanović, prir.:  Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2001., 618. str.; knj. 2. (ur. Josip Kolanović, prir.: Iskra Iveljić, Josip Kolanović, Nikša Stančić), Zagreb: Hrvatski državni arhiv, FF press – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007., 661 str.

1.1.4. Knjige - urednik

  1. Hrvatski narodni preporod 1790-1848. Hrvatska u vrijeme Ilirskog pokreta, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt,  1985., 431 str.
  2. Mihovil Pavlinović u politici i književnosti, Zagreb: Globus – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1990., 379 str.
  3. Narodi Europe, Zagreb: Naklada Zadro, 1997., 413 str. (urednik hrvatskog prijevoda knjige “Guide to the Peoples of Europe”, izd. Times Book, London 1994.

Radovi u knjizi

  1. Hrvatski narodni preporod 1790-1848., u:  Hrvatski narodni preporod 1790-1848. Hrvatska u vrijeme Ilirskog pokreta, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1985., str. 1-30 (enciklopedijski format)
  2. Hrvatski građanski sabor 1848-1918 u: Hrvatski sabor (autori: J. Kolanović, N. Stančić, Ž. Sabol, H. Sirotković, L. Dobronić), Zagreb: Sabor Republike Hrvatske, Nakladni zavod Globus, Školska knjiga, 11994., 21995, 61-97.
  3. The Croatian Civil Parliament 1848-1918. u: Croatian Parliament (autori: J. Kolanović, N. Stančić, Ž. Sabol, H. Sirotković, L. Dobronić,) Zagreb: Sabor Republike Hrvatske, Nakladni zavod Globus, Školska knjiga, 1994., 61-97.
  4. Der kroatische bürgerliche Sabor 1848-1918 u: Das kroatische Parlament  (autori: J. Kolanović, N. Stančić, Ž. Sabol, H. Sirotković, L. Dobronić,) Zagreb: izd. Sabor Republike Hrvatske, Nakladni zavod Globus, Školska knjiga, 1995., 61-97.
  5. Hrvatski sabor u povijesti hrvatskoga naroda - The Parliament in Croatian History, u: Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru - The Croatian Language in the Croatian Parliament, (autori: V. Pavletić, N. Stančić, M. Moguš,) Zagreb, Narodne novine, Dom i Svijet, 1997., 13-64.
  6. Hrvatski politički i društveni prostor u dugom XIX. stoljeću: segmentacija i integracijska kretanja, u: Hrvatska i Europa, sv. 4. Hrvatska na europskome prostoru (1790.-1918.), Zagreb: HAZU, 2009., 3-12.
  7. Hrvatska u Europi – između srednje, sredozemne i jugoistočne Europe, u: Hrvatska i Europa, sv. 4. Hrvatska na europskome prostoru (1790.-1918.), Zagreb: HAZU, 2009., 7-47.
  8. Pretpreporod i narodni preporod, u: Hrvatska i Europa, sv. 4. Hrvatska na europskome prostoru (1790.-1918.), Zagreb: HAZU, 2009., 48-62.
  9. Godina 1848., u: Hrvatska i Europa, sv. 4. Hrvatska na europskome prostoru (1790.-1918.), Zagreb: HAZU, 2009., 63-75.
  10. Hrvatska i jugoslavenska opcija. Rat 1914.-1918., u: Hrvatska i Europa, sv. 4. Hrvatska na europskome prostoru (1790.-1918.), Zagreb: HAZU, 2009., 115-128.


 

 

 


novelirano: 26. lipnja 2015.
postavljeno: 12. listopada 2011.
urednica: D. Torbica