Nina Spicijarić Paškvan

Datum rođenja:

  • 18.12.1980

Mjesto rođenja:

  • Rijeka

Adrese:

  • posao: Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Đure Ružića 5, 51000 Rijeka

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)(51)355807

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti (2013. - ...)

Institucije:

  • znanstvena suradnica - Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

 

ŽIVOTOPIS

 

   Nina Spicijarić Paškvan rođena je u Rijeci 1980., gdje je završila osnovnu školu (1995.) i gimnaziju (jezično odjeljenje – 1999.). Studij hungarologije i talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2005. Za vrijeme studija jedan je semestar pohađala na Eötvös Lóránd Tudományegyetem-u u Budimpešti, Mađarska.

     Od 2005. do 2008. godine radila je kao profesorica talijanskoga jezika u školama u Zagrebu i Rijeci. Osim toga, radila je kao turistički djelatnik tijekom studija i kao turistički pratitelj na putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2005. do 2009. god. davala je poduke iz talijanskoga jezika. Prevodi talijanske i mađarske tekstove razne tematike na hrvatski jezik te sažetke stručnih i znanstvenih radova na talijanski jezik. Povremeno radi kao sudski tumač za talijanski jezik. Osim navedenih jezika služi se engleskim, njemačkim, španjolskim i slovenskim.

   Od 2008. godine djelatnica je Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli na znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologije.

    Doktorirala je 2013. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani obranom doktorskoga rada Lessemi di origine romanza relativi alla sfera semantica dell'economia domestica attestati negli idiomi dell'isola di Veglia: analisi etimologica e lessicologica (Leksemi romanskoga podrijetla u semantičkoj sferi kućanstva posvjedočeni u govorima otoka Krka: etimološka i leksikološka analiza).

   Područje njezina znanstvenoga i stručnoga djelovanja obuhvaća kontaktnu lingvistiku (posebno romansko-slavensku), frazeologiju, toponimiju, etimologiju, sociolingvistiku, te je uglavnom vezano za područje Kvarnerskoga primorja. U okviru lingvističkih i interdisciplinarnih istraživanja objavila je članke u raznim časopisima i zbornicima te je priopćenjima sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 


novelirano: 15. lipnja 2015.
postavljeno: 4. veljače 2014.
urednica: D. Torbica