BIBLIOGRAFIJA (izbor)

OPŠIRNIJA BIBLIOGRAFIJA - CROSBI       


Znanstveni članci:
 

 • Pridjevi mletačkoga podrijetla: prilagođenice i izvedenice. Riječki filološki dani 7, 2008, 849-870 (suaut. Maslina Ljubičić).
 • Pristup Giacoma Scottija, Žarka Muljačića i Petra Strčića, veljotski/vegliotto/veclisun romanskomu krčkomu govoru i njegovu 'posljednjem govorniku'. Rijeka XIV/ 2, 2009, 195-205.
 • Leksikološka i etimološka obrada romanizama u nazivlju voća, povrća i začina u govoru Omišlja na otoku Krku. Strani jezici 38/ 1, 2009, 79-90.
 • Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta u govoru Dubašnice na otoku Krku – etimološka i leksikološka obrada. Fluminensia XXI/ 1, 2009, 7-25.
 • Prilog biografiji Miklósa Vásárhelyija (Rijeka, 1917. – Budimpešta, 2001.). Problemi sjevernog Jadrana 10, 2009, 59-69.
 • Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. Fluminensia XXI/ 1, 2010, 121-136 (suaut. Maja Opašić).
 • Holonim ruka i njegovi meronimi kao sastavnice hrvatskih i talijanskih frazema. Suvremena lingvistika 71, 2011, 57-85 (suaut. Maja Opašić).
 • Prilozi izučavanju kostrenske toponimije. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena: život, kultura i povijest Kostrene IV, 2011, 143-169 (suaut. Branimir Paškvan, Mate Kapović).
 • Zloseljani (Pirovčani) i 'Sjećanja na Zloseljane' Ljubomira Draganića Vrančića. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru 53, 2011, 201-222 (suaut. Maja Polić).
 • Crno na bijelom: Crna, bijela i siva boja u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909. – 2005.), 2012, 269-282 (suaut. Marija Turk, Maja Opašić).
 • Prilog biografiji Gábora de Bellusa Barossa (Pružina, 1848. – Budimpešta, 1892.). Problemi sjevernog Jadrana 11, 2011, 7-19.
 • Talijanizmi u Mirakulima slavne D(ê)ve Marie (Senj, 15. lipnja 1508.). Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa 1, 2012, 15-23 (suaut. Mirjana Crnić).
 • Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli od 2001. do 2010. Problemi sjevernog Jadrana 12, 2013, 227-274 (suaut. Hana Lencović)
 • Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskoga. Zbornik Lovranšćine 3, 2014, 113-136.
 • Kontrastivna raščlamba kao postupak otkrivanja podrijetla frazema (na primjeru frazema sa zoonimskom sastavnicom). Životinje u frazeološkom ruhu – zbornik, 2014 – mrežno izdanje (suaut. Marija Turk).
 • Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću. Riječki filološki dani 9, 2014, 409-419 (suaut. Mirjana Crnić Novosel).
 • Prilog biografiji Vincea Warthe (Rijeka, 1844. – Budimpešta, 1914.). Problemi sjevernog Jadrana 13, 2014, 35-46.
 • Prinosi Žarka Muljačića lingvistici jezičnih dodira. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.), 2014, 91-98 (suaut. Marija Turk, Maja Opašić).
 • Dalmatski (veljotski) i mletački utjecaji u govorima otoka Krka. Krčki zbornik 70, 2014, 71-88.


Ostalo:

 • Rijeka u mađarskom sjećanju – Fiume magyar emlékezete (Muzej Grada Rijeke, 1. prosinca 2011. – 25. veljače 2012.). Rijeka XVII/ 1, 2012, 85-88 (prikaz).
 • Lažni parovi – lažni prijatelji (Maslina Ljubičić: Posuđenice i lažni parovi. Hrvatski, talijanski i jezično posuđivanje). Fluminensia XXIV/2, 2012, 108-111 (prikaz).
 • Guido Zucconi, Una città cosmopolita. Fiume e il suo fronte-mare nell'età dualistica (1870-1914), Viella, Rim 2008., str. 117, 109 slika. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci LIII/LIV, 2012-2013, 361-370 (prikaz).
 • Lovran u riječi, riječ u Lovranu. Znanstveni skup održan u Lovranu 20. travnja 2013. Čakavska rič XLI/ 1-2, 2013, 227-229 (prikaz).
 • Značajan doprinos lingvistici jezičnih dodira (Marija Turk: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira). Fluminensia XXV/2, 2013, 195-198 (prikaz).


 


novelirano:  8. prosinca 2017.
novelirano: 15. lipnja 2015.
novelirano:  5. veljače 2014.
postavljeno: 4. veljače 2014.
urednica: D. Torbica