Meni osobnih stranica


akademik Nikša Gligo, muzikolog

Datum rođenja:

 • 06.04.1946

Mjesto rođenja:

 • Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (18.05.2006. - ...)
 • doktor znanosti (1984. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor - Muzička akademija u Zagrebu
 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (11.07.2017. - ...)
 • prečelnik - Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za muzikologiju (1998. - 2004.)

Funkcije u Akademiji:

 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2011. - 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju (03.12.1992. - 18.05.2006.)

 

ŽIVOTOPIS

  Rođen 6. travnja 1946. u Splitu

 ŠKOLOVANJE

 • 1964. matura na Klasičnoj gimnaziji "Natko Nodilo" i na Srednjoj glazbenoj školi "Josip Hatze" u Splitu
 • 1969. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (kom­parativna književnost i  engl. jezik i književnost) 
 • 1973. diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (muzikologija)
 • 1981. magisterij iz muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu (Razvojni konti­nuitet u skladateljskom opusu Natka Devčića. Prilog istraživanju kontinuiteta u posli­jeratnom razvoju hrvatske glazbe)
 • 1984. doktorat iz muzikologije na Filozofskom fakultetu Sveučiliš­ta u Ljubljani (Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske os­nove i kriteriji vrednovanja)

USAVRŠAVANJE

 • 1972./1973. Odjel za muzikologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Kölnu (stipendija DAAD-a)
 • 1976. Salzburg (Salzburg Seminar in American Studies: American 20th Century Music)
 • 1979. jednomjesečno studijsko putovanje po SAD (poziv State Departmenta)
 • 1983./1984. Zapadni Berlin (stipendija DAAD-a: znanstveni program)
 • 1985./1986. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt)
 • 1993./1994. Freiburg i.B. (stipendija Zaklade Alexander von Humboldt za istraživanje na Pojmov­nom vodiču kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova u okviru pro­jekta Hrvatska glazbena terminologija)

ZAPOSLENJA I FUNKCIJE

 • 1969.-1986. upravitelj Muzičkog salona Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
 • 1973.-1991.; 2002. -... na raznim funkcijama u Muzičkom biennalu Zagreb, međunarodnom festivalu suvre­mene glazbe
 • 1981.-1985. honorarni asistent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. honorarni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1985.-1986. gostujući predavač (Lehrbeauftragter) u zimskom semestru 1985/86. pri Muzik­ološkom seminaru Sveučilišta "Albert Ludwig" u Freiburgu i.B.; kolegij: Über das Analysieren Neuer Musik: einige Möglichkeiten
 • 1986.-1992. stalni docent na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicis­tiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1988.-1991. pročelnik Odjela za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989.-1990. član uredništa časopisa Zvuk
 • 1989.-1994. član Izvršnog odbora Europske konferencije promotora Nove glazbe (ECPNM)
 • 1991.-1993. prodekan Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 
 • 1992.-1998. stalni izv. profesor na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1992.-1994. član Upravnog odbora Hrvatskog društva skladatelja
 • 1992.- 1998. član Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva
 • 1992. -2006. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1992.-... član uredništva časopisa International Review of Aesthetics and Sociology of Music
 • 1992.-1996. član uredništva časopisa Arti musices
 • 1993.-... član uredničkog savjeta časopisa MusikTexte. Zeitschrift fuer Neue Musik u Kölnu
 • 1993.-1996. voditelj Zavoda za povijest hrvatske glazbe HAZU
 • 1994.-... član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za semiotičke studije (IASS/AIS)
 • 1994.-1996. podpredsjednik Sekcije za semiotiku pri Hrvatskom udruženju za društvene i humanis­tičke­ znanosti
 • 1995.-1998. voditelj (zajedno s V. Bitiem, N. Ivićem, H. Turkovićem i J. Užarevićem) znanstvenoistraživačke radionice Znakovi povi­jesti u Hrvatskoj pri Hrvat­skom semiotičkom društvu
 • 1996.-1999. član Središnjeg odbora Hrvatskog semiotičkog društva
 • 1996.-2001. nastavnik na poslijediplomskom studiju iz informacijskih znanosti na Fakultetu organi­zacije i informatike Sveučilišta u Za­grebu u Varaždinu; usmjerenje: multimedijski sustavi; kolegij: digitalni zvuk u multimedijima
 • 1997.-... suradnik u New Grove's Dictionary of Music and Musicians (Ldn, Vel. Britanija)
 • 1998.-2003. stalni red. profesor na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-... gostujući profesor na Odjelu za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu
 • 1998.-... suradnik u glazbenoj enciklopediji Musik in Geschichte und Gegenwart  (Kassel, Njemačka)
 • 1998.-2004. suradnik Hrvatske enciklopedije
 • 1998.-2004. član Odbora za međunarodnu suradnju HAZU
 • 1998.-2004. pročelnik Odjela za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 1998.-2001. član Upravnog odbora Kluba hrvatskih humboldtovaca
 • 2001.-2003. član Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2002.-... član uredništva sarajevskoga časopisa Muzika
 • 2002.-2003. član odbora Nagrade Vladimir Nazor
 • 2003.-... pridruženi član Muzikološkog društva BiH
 • 2003.-2004. predsjednik Kulturnog vijeća za glazbu pri Ministarstvu kulture RH
 • 2003.-... stalni red. profesor (izbor u trajno zvanje) na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.-... nastavnik na poslijediplomskome studiju na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
 • 2006.-... redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • 1969. Nagrada SKOJ-a za glazbenu kritiku
 • 1985. Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Varijacije razvojnog  kontinuiteta: skladatelj Natko Devčić
 • 1987. Nagrada "Josip Andreis" Društva skladatelja Hrvatske za knjigu Problemi Nove glazbe 20. stoljeća: teorijske osnove i kriteriji vrednovanja
 • 1992. Orden viteza u redu umjetnosti i književnosti francuskog Ministarstva kulture
 • 1994. Hrvatska diskografska nagrada Porin za komentar uz CD Zagreb 900, produkcija: Jazzette,
 • 1997. Godišnja državna nagrada za znanost, područje: humanističke znanosti, za Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća s uputama za pravilnu uporabu pojmova
  Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića
 • 2000. Nagrada Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Zagrebačkog velesajma za humanističke znanosti (knjiga Zvuk - znak - glazba. Rasprave oko glazbene semiografije)
  Nagrada "Josip Andreis" Hrvatskog društva skladatelja za knjigu Zvuk - znak - glazba. Rasprave oko glazbene semiografije
 • 2006. Plaketa Muzičke akademije u Sarajevu za uspješan doprinos razvoju Muzičke akademije, muzičke umjetnosti, nauke i pedagogije u Bosni i Hercegovini (povodom 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu)
 • 2006. počasni član Hrvatskoga društva glazbenih teoretičara
 •  

   Link na osobnu stranicu na: Tko je tko u hrvatskoj znanosti


novelirano: 09.06.2008.