Meni osobnih stranica

Objavio je sljedeće knjige:

 • Hrvatska kazališna kritika (Zagreb 1971.),
 • Drama i pozornica - deset godina hrvatske drame na zagrebačkim pozornicama (Novi Sad 1975.),
 • Hrvatska drama od Demetra do Šenoe (Zagreb 1976.),
 • Povijest hrvatskoga kazališta, (Zagreb 1978. - Nagrada "Vladimir Nazor"),
 • Gavella - književnost i kazalište (Zagreb 1983. - Nagrada "Marko Fotez"),
 • Skrovito kazalište - ogledi o hrvatskoj drami (Zagreb 1984.),
 • Hrvatska drama 19. stoljeća (Split 1986.),
 • Uvod u teatrologiju (Zagreb, 1991),
 • Narav od fortune – studije o starohrvatskoj drami i kazalištu (Zagreb, 1991),
 • Studije o hrvatskoj drami (Zagreb, 1999.),
 • Sto godina zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu (Zagreb, 1/1995, 2/1996),
 • Književni protusvjetovi – poglavlja iz hrvatske moderne (Zagreb, 2001, zajedno sa Zoranom Kravarom i Viktorom Žmegačem – Nagrada J. J. Strossmayer),
 • Starija kajkavska drama (Zagreb, 2002 – Nagrada “Judita” Društva hrvatskih književnika)
 • Teatrološka čitanka, Zagreb, 2004.
 • Na rubu potkove - uspomene (memoarska proza), Zagreb, 2006. (Nagrada grada Zagreba, 2007.)
 • Riječ mati čina - Krležin kazališni krug, Zagreb 2007.

Zbornici i antologije:

 • Autor je antologijskoga zbornika Pučki igrokazi XIX. stoljeća, PSHK, knj.36 (Zagreb 1973.)

Urednički rad:

 • glavni urednik monografije Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 1860. - 1985. (Zagreb 1/1985, 2/1992).
 • Uredio je više knjiga u nizovima:
  Pet stoljeća hrvatske književnosti i Stoljeća hrvatske književnosti, kritičkim izdanjima djela A. G. Matoša i V. Nazora te tridesetak knjiga u Teatrologijskoj biblioteci Hrvatskoga društva kazališnih kritičara i teatrologa.

Ostalo:

 • Petnaest godina (1965. - 1980.) pisao je kazališne kritike u časopisu Republika.
 • Stalni je suradnik Leksikografskoga zavoda ‘Miroslav Krleža’ i urednik struke ‘kazalište’ u Hrvatskom biografskom leksikonu.
 • Više znanstvenih radova iz područja povijesti hrvatskoga kazališta te metodologije teatrologije objavio je u Austriji, Češkoj, Italiji, Njemačkoj i Francuskoj, a predavao je na Sveučilištima u Beču, Parizu, Varšavi, Pragu, Udinama i Münchenu.