Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.


    Nella LONZA rođena je 23. studenog 1959. u Zagrebu. Diplomirala je 1983. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1987. magistrirala i 1996. doktorirala. Usavršavala se u Strasbourgu, Poitiersu, Stroblu i Ericeu. Od 1984. do 1997. predavala je hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a od 1997. je zaposlena u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, gdje djeluje i danas u zvanju znanstvenog savjetnika. 
    Opus Nelle Lonze sadrži 8 knjiga (od kojih su neke u suautorstvu), 44 znanstvena rada u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i zbornicima te veliki broj enciklopedijskih natuknica i stručnih radova. Obilježja su njezina cjelokupnog djelovanja zamjetna prisutnost na međunarodnoj znanstvenoj sceni u polju pravne povijesti, rad na izdavanju pravno-povijesnih i povijesnih izvora, izvrsno vladanje paleografijom, srednjovjekovnim latinskim i mletačkim te raznovrsnost tema kojima se bavi. Radovi joj se odlikuju analitičkim pristupom, izdašnom uporabom arhivskih vrela, utemeljenošću i odmjerenošću zaključaka i inovativnošću metoda kojima se koristi. Svojim je radovima, posebno onima objavljenim u međunarodnim publikacijama i široko citiranim u znanstvenoj literaturi, znatno pridonijela boljem upoznavanju i promidžbi hrvatske pravne povijesti i baštine u svijetu.

 

 


postavljeno: 23. svibnja 2014.
urednica: D. Torbica