Meni osobnih stranica


Mirko Sardelić

Adrese:

  • posao: Odsjek za povijesne znanosti, Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • posao: +385(0)14895193

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • viši asistent - Zavod za povijesne i društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti
Obrazovanje:
 
- 1992.-1996. I. Gimnazija u Splitu 
- 1996.-2004. Studij povijesti i klasične filologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
- 2006.-2013. Magistarski i doktorski studij na istom Fakultetu. Doktorirao s temom 'Predodžbe o Mongolima u Europi 13. stoljeća'
 
Radno iskustvo: 
 
- 2003.-2007. Matica hrvatska, Zagreb – lektor i urednik povijesnih i filoloških izdanja
- 2007.-2013. Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU – znanstveni novak-asistent
- 2015.-2016. ARC Centre of Excellence for the History of Emotions (University of Western Australia) – voditelj projekta
- 2014.-2018. Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU – poslijedoktorand
- 2019.- Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU – znanstveni suradnik
 
Stipendije i usavršavanja u inozemstvu:
 
- University of Western Australia – Honorary Research Fellow (2018.-2021.)
- ARC Centre of Excellence for the History of Emotions (UWA) – Honorary Research Fellow (2015.-2018.)
- Central European University – ERC Consolidator Grant OTTOCONFESSION – Visiting Research Fellow, zimski semestar 2017./2018. 
- Harvard University – pohađač poslijedoktorskog istraživačkog seminara ‘Connecting Art Histories: Art on the Move in Eastern Europe and the Mediterranean in the Early Modern Period’ (2014./2015.)
- Columbia University, Fulbright Visiting Scholar (akademska godina 2010./2011.) 
- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LaMOP Institute – gostujući istraživač, stipendija Vlade Republike Francuske (zimski semestar 2009./2010.)
- University of Cambridge, Graduate Research Grant, British Scholarship Trust (zimski semestar 2007./2008.).
 
Projekti:
 
- 2019.-2023. COST Action CA18140, ‘People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)’ (jedan od predlagača Akcije & ITC Grants Coordinator)
- 2019.-2023. COST Action CA18129, ‘Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750)' (sudionik Akcije; suvoditelj baze podataka)
- 2018.-2020. ‘DiversitySensibler Support: „One step back, two steps forward!” – MINT-Berufsorientierung für weibliche Adoleszenten mit Migrationshintergrund in Kind-Eltern-Dyaden’; Technische Universität Darmstadt, PH Ludwigsburg University of Education (savjetnik na projektu)
- 2017.-2019. International Seminar Series ‘Entangled Histories of Emotions in the Mediterranean World’ (suvoditelj)
- 2015.-2019. ‘Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća’ (HRZZ-IP-2014-09-6547) (poslijedoktorand-suradnik)
- 2015.-2016. ‘The role of emotions in contacts between Eurasian cultures (1200-1600)’, Marie Curie/NEWFELPRO project (voditelj projekta)
- 2007.-2013. ‘Izvori i studije za povijest kaptola u srednjem i novom vijeku' (MB: 101-1012604-2603)’ (znanstveni novak-asistent na projektu)
 
Jezici:
 
Engleski – tečno služenje u govoru i pismu
Talijanski – tečno služenje u govoru i pismu
Latinski – prevođenje antičkih i srednjovjekovnih tekstova
Španjolski, francuski, ruski – pasivno služenje (čitanje)
 
Istraživački interesi:
 
Povijest i sociologija emocija, povijest Mediterana, nomadski narodi Euroazije, povijest Jadrana, mitovi i vjerovanja, vrijednosti, međukulturni dodiri i razmjena ideja, predmeta, ljudi i tehnologija
 
Objavljeni radovi:

Objavio dvije knjige te dvadesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama. Više vidjeti na autorovim stranicama na Academia.edu (www.academia.edu) i portalu CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija (www.bib.irb.hr).