BIBLIOGRAFIJA

 AUTORSKE KNJIGE

 1. Smrt na krilima siromaštva: tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918. – 1940., Zagreb 2015., 330. str. + prilozi.

UREDNIČKE KNJIGE

 1. (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Puli 3. listopada 2014., Pula 2015., 167. str.

           ZNANSTVENI RADOVI

 1. “Pregled izvještaja pulskog dnevnika Corriere Istriano (listopad - prosinac 1943.) o stradalima u istarskim fojbama i boksitnim jamama nakon kapitulacije Italije 8. rujna 1943. godine”, Problemi sjevernog Jadrana, 10 (2010.), 89-107
 2. “Pomor od tuberkuloze u Istri između 1918. i 1935. godine - osvrt na statistička i analitička izvješća istarskih liječnika”, u: Zarazne bolesti u Istri tijekom 19. i 20. stoljeća (ur. Ante Škrobonja), Kopar 2010., 113-140
 3. “Pulski dnevnik L'Azione (Corriere Istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.–1940.) - osvrt na pojedine probleme”, Vjesnik istarskog arhiva, 17 (2010.), 179-198.
 4. “Dječja ljetna kolonija na pulskom poluotoku Stoja (1921.-1940.)”, u: Međunarodni znanstveni skup 4. Istarski povijesni biennale, Filii, filiae...: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru (ur. Marija Mogorović Crljenko), Poreč 2011., 269-287
 5. “Problem tuberkuloze u istarskim novinama u razdoblju 1919.-1940. godine“, Problemi sjevernog Jadrana, 11 (2011.), 73-94.
 6. “Higijenske i zdravstvene prilike u zapadnoj Hrvatskoj između dva svjetska rata s posebnim osvrtom na Istru”, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, 6-7 (2011.-2012.), 99-124.
 7. “Sibirska” zima u Istri 1929. - osnovne socijalne, demografske i gospodarske implikacije, Acta Histriae, 20 (2012.), br. 3., 367-388.
 8. "Higijena stanovanja i zarazne bolesti u Istarskoj provinciji između dva svjetska rata", u: Međunarodni znanstveni skup 5. Istarski povijesni biennale...:Domus, casa, habitatio...: kultura stanovanja na jadranskom prostoru (ur. Marija Mogorović Crljenko, Elena Uljančić-Vekić), Poreč 2013., 208.-224.
 9. “Kulturni krug”, u: Monografija Općine Medulin (ur. Andrej Bader), Medulin 2013., 392.-404. (koautori Marino Manin, Andrej Bader)
 10. “Zdravstvene prilike u općini Medulin tijekom povijesti”, u: Monografija Općine Medulin (ur. Andrej Bader), Medulin 2013., 314.-325.
 11. “Od gambuzija do pariškog zelenila: kako je pobijeđena malarija u Istri”, Časopis za suvremenu povijest, 40 (2013.), br. 3, 509.-530.
 12. „Gambuzijom protiv malarije: istarski slučaj 1924 . – 1943.“, u: Zbornik s Međunarodnog znanstvenog skupa VI. Istarski povijesni biennale (ur. Marija Mogorović-Crljenko, Elena Uljančić-Vekić), Poreč 2015., 246-260.
 13. „Socioekonomski i demografski aspekti tuberkuloze u Općini Buzet 1918.-1940.“, Buzetski zbornik (ur. Elena Grah Ciliga), sv. 41.,  89-102.
 14. Anketa „Što istarski srednjoškolci znaju o antifašizmu?“, u: (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Puli 3. listopada 2014. (ur. Milan Radošević), Pula 2015.,145.-162. (koautori Igor Jovanović, Dragan Sokolović)
 15. „Malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1943: konačni poraz višestoljetne pošasti“, u: Zbornik javnih predavanja 4, ur. Maja Cerić i Mirela Mrak, Pazin 2017., 31-38.
 16. „Epidemija svraba u Puli 1918./1919.: prilog poznavanju (po)ratnih socijalnih i zdravstvenih prilika u gradu“, u: Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt | L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte | Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt, ur. Petra Svoljšak, Kopar 2017., 209-234.
 17. „O dizenteriji, ospicama, sifilisu, šarlahu i tifusu u Istarskoj provinciji za talijanske međuratne uprave (1918.-1940.)“, Problemi sjevernog Jadrana, sv. 14., Rijeka-Zagreb 2014., 55.-81.
 18. „Što to pulski srednjoškolci znaju o antifašizmu“, Rijeka, 1-2, 2015, 57-70.
 19. „Novinski napisi u Istri i Trstu o smrti dr. Matka Laginje“, Zbornik Društva za povjesnicu Klana, Klana 2016, 121-131.
 20. „Na morje! Izzivi turističnega razvoja v Istri v času Avstro-Ogrske in italijanske uprave s posebnim ozirom na leto 1925“, Zgodovina za vse, god. 24. (2017.), br. 2., 21-40. (koatuor Petra Kavrečič)


STRUČNI RADOVI
 

 1. “Roman conquest of Histria” (Rimsko osvajanje Istre), Journal of the XIIIth annual ISHA conference (ur. Tom van Moll), Nijmegen 2001., 27-33.
 2. “Reakcija Tita na Rezoluciju Informbiroa: sukob sa «staljinistima» ili eliminacija kritike?”, Epulon, 3 (2005.), 81-97.

 
OCJENE, PRIKAZI, OSVRTI, IZVJEŠTAJI
 

 1. Problemi sjevernog Jadrana Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci - sv. 8, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU , 22 (2004.), 273-274
 2. Rijeka, br. 2 (2005), u : u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 23 (2005.), 329-331 (prikaz)
 3. “Mora li se loša povijest zaista ponavljati?”, Glas Istre, Pula, 18. siječnja 2005., 40.
 4. Identitet Istre: ishodišta i perspektive, zbornik radova, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 24 (2006.), 315-317 (prikaz)
 5. “Međunarodni znanstveni skup III. Istarski povijesni biennale”, u: isto, 25 (2007.), 417-420. (izvještaj)
 6. Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana, u: Rijeka, 12 (2007.), br. 1., 123-126. (prikaz)
 7. Stipan Trogrlić, Katolička crkva u Istri, u: isto, 128.-131. (prikaz)
 8. Iz povijesti pulske luke, zbornik radova, u: Rijeka, 12 (2007.), br. 2., 156-160. (prikaz)
 9. “Sacerdotes, iudices, notarii…:posrednici među društvenim strukturama”, II. Istarski povijesni biennale, zbornik radova, u: isto, 12 (2007.), br. 2., 153-156. (prikaz)
 10. Darko Dukovski, Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću, Zagreb 2007., u: Časopis za suvremenu povijest, 40 (2008.), br. 3., 1157-1160. (prikaz)
 11. Giacomo Scotti, Krik iz fojbe, u: isto, 1174-1177. (prikaz)
 12. Miroslav Bertoša, Kruh, mašta & mast, u: Vjesnik istarskog arhiva, 11-13 (2009.), 396-399. (prikaz)
 13. “Međunarodni povijesni skup IV. Istarski povijesni biennale” , u: Historijski Zbornik, 62 (2009.), br. 2.,  664-667. (izvještaj)
 14. Sušački dani 1941., Rijeka 2008., II. Izdanje, u: Problemi sjevernog Jadrana, 10 (2009.), 199-203. (prikaz)
 15. “Pulski dnevnik L´Azione (Corriere Istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) - osvrt na pojedine probleme”, Rijeka, 14 (2009.), br. 1., 59-65. (sažetak izlaganja sa znanstvenog skupa)
 16. Dr. sc. Juraj Batelja, “Stepinac i Istra” (predavanje), Državni arhiv u Pazinu, 24. veljače 2010. godine, u: Rijeka, 15 (2010.), br. 1., 136-138. (izvještaj)
 17. Massimiliano Ferrara, Ante Pavelić il duce croato, u: isto, 1, 2009., 119-123. (prikaz)
 18. Nevio Šetić, Istra za talijanske uprave - O istarskoj emigraciji i njenom tisku u Zagrebu 1918.-1941, u: Vjesnik istarskog arhiva, 14-16 (2007- 2009.), 423-426. (prikaz)
 19. Problemi sjevernog Jadrana, 9 (2008.), u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 28 (2010.), 336-339. (prikaz)
 20. Problemi sjevernog Jadrana, 10 (2009.), u: Vjesnik istarskog arhiva, 17 (2010.), 236-239 (prikaz)
 21. “Obljetnica 100. godine rođenja Matka Rojnića (1909.-1981.)”, Stručni skup posvećen obilježavanju godišnjica značajnih pojedinaca Zapadne Hrvatske, Rijeka 17. listopada 2008., Rijeka, 15 (2010.), br. 1., 113-117. (sažetak izlaganja sa stručnog skupa)
 22. Igor Duda, Pronađeno blagostanje, u: Rijeka, 16 (2011.), br. 2., 153.-157.
 23. Franko Dota, Zaraćeno poraće, u: Histria, 1 (2011.), 242.-246. (prikaz)
 24. Andrej Bader, Zaboravljeni egzodus 1915.-1918., u: isto, 215-218 (prikaz)
 25. Herman Buršić, Od ropstva do slobode: Istra 1918.-1940. u: Vjesnik istarskog arhiva, 18 (2011.), 439-422 (prikaz)
 26. Maja Polić, Trsatska čitaonica od početka do 1918., u: Problemi sjevernog Jadrana, 11 (2011.), 167-170 (prikaz)
 27. Stipan Trogrlić, Odnosi Katoličke Crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945- 1954. godine, u: isto, 171-175. (prikaz)
 28. Andrej Bader, Zaboravljeni egzodus 1915.-1918., drugo prošireno izdanje, u: Histria , 2 (2012.), 281-283 (prikaz)
 29. Izvještaj o aktivnostima Istarskog povijesnog društva – Societa' Storica Istriana u 2011. godini, u: isto, 479.-480. (izvještaj, koautor Mihovil Dabo)
 30. Dr. sc. Vjekoslav Bratulić (1911. – 1995.) kao povjesničar Istre", Problemi sjevernog Jadrana, 12 (2013.), 163-172. (sažetak izlaganja sa stručnog skupa)
 31. Fažanski libar 5, zbornik radova 5. Fažanskog kolokvija, u: Histria, 3, Pula 2013.,  365-367. (prikaz)
 32. Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana u 2012. godini, u: isto, 534.-535. (izvještaj, koautor Mihovil Dabo)
 33. Livio Dorigo, Giulio Mellinato, Biagio Mannino, Istria Europa. Economia e Stroia di una regione periferica, u Problemi sjevernog Jadrana, 13, Zagreb – Rijeka, 2014., 149-152. (prikaz)
 34. “Kulturni i znanstveni program za spomendan grada”, Glas antifašista, br. 94., 24. X. 2014., 8.-9. (izvještaj sa skupa)
 35. Quaderni, vol. XXIII, Rovinj 2012.; vol. XXIV, Rovinj 2013., u Histria, 4., Pula 2014., 334-339.
 36. Na izvorima istarskog vodovoda (ur. Dean Krmac), u Vjesnik istarskog arhiva, vol. 21. (2014.)., 219.-222.
 37. Lino Vivoda, In Istria prima dell'esodo. Autobiografia di un esule da Pola, Imperia 2013., 227 str., u: Histria, 5, 2015., 252-258. (prikaz)
 38. Riječ urednika, u: (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanoga u Puli 3. listopada 2014. (ur. Milan Radošević), Pula 2015., 7-10. (uvodnik)
 39. Samanta Paronić, Logori smrti, Histria, 6 (2017), 267-271 (prikaz)

 


POPULARIZACIJA ZNANOSTI I STRUKE
 

 1. “Prije stotinu godina vlakom od Trsta do Buja”, Glas Istre, Pula, 30. ožujka 2002., 21.
 2. "Let orla udario temelje moćnom rimskom gradu”, isto, 10. prosinca 2002., 39.
 3. “Prvi prekomorski let balonom okončan je kod Pule”, isto, 17. rujna 2004., 42.
 4. “Kultura-oplemenjivanje duha”, Epulon, Pula 2004., 7-8.
 5. “Najstariji muškarac bio je Puljanin Piero Centorecchini?”, Glas Istre, Pula, 16. veljače 2005., 41.
 6. “Cenzura istine u svrhu «viših» ciljeva”, Epulon, Pula 2005., 9-11.
 7. “Velikani i povijest”, Epulon, Pula 2006., 9-11.
 8. “Četiri metra snijega, 19 stupnjeva ispod ništice”, Glas Istre, Pula, 20. veljače 2010., 28.
 9. “Povjesničarima naviknutim na cenzuru žuti tisak nije prepreka (razgovor s dr. sc. Mariom Jarebom)”, Glas Istre, Pula, 12. listopada 2004., 21.
 10. “Pišem o temama manje poznatim Puljanima” (razgovor s Josipom Orbanićem), Regional, br. 2, Pula 2007., 46-47.

 

KATALOZI

Spaljeno u sjećanjima – Vžgano v spominih – Le memorie degli incendi, Pula 2017., 86 (digitalni katalog izložbe, koautori Željko Cetina, Robert Doričić, Vana Gović, Igor Jovanović, Petra Kavrečič, Miha Kosmač, Nikša Minić, Gašper Mithans, Igor Šaponja)

 


IZLOŽBE
 

 1. Crkve baljanskog područja: tragovi u vremenu - iz fotografske arhive Arheološkog muzeja Istre”, Bale, rujan-listopad 2011. (koautor Aldo Šuran)
 2. Spaljeno u sjećanjima – Vžgano v spominih – Le memorie degli incendi, Koper-Pula 2016. ( koautori Željko Cetina, Robert Doričić, Vana Gović, Igor Jovanović, Petra Kavrečič, Miha Kosmač, Nikša Minić, Gašper Mithans, Igor Šaponja)


PRIOPĆENJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
 

Međunarodni znanstveni skupovi

 1. “Pulski dnevnik L'Azione (Corriere Istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) – osvrt na pojedine probleme”, Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije, Pićan - Gračišće - Pazinu, 23. i 24. listopada 2008.
 2. “List 'L'Istria agricola' o poljoprivrednim prilikama sjeverne Istre u  prvim poslijeratnim godinama (1918-1921.)”, Okrugli stol o hrvatsko-slovenskim granicama, Kopar, 24. studenog 2008.
 3. “Dječja ljetna kolonija na pulskom poluotoku Stoja (1921.-1940.)”, Međunarodni znanstveni skup IV. Istarski povijesni biennale, Poreč, 21.-23. svibanj 2009.
 4. “Problem tuberkuloze u Istri između dva svjetska rata s posebnim osvrtom na Pulu”, Okrugli stol – Zarazne bolesti u Istri između 19. i 20. stoljeća – studijski dan o povijesnoj demografiji Istre, Izola,  6. listopada 2009.
 5. “Higijena stanovanja i zarazne bolesti u Istarskoj provinciji između dva svjetska rata”, Međunarodni znanstveni skup V. Istarski povijesni biennale, Poreč, 19.-21. svibnja 2011.
 6. “Higijenske i zdravstvene prilike u zapadnoj Hrvatskoj između dva svjetska rata s posebnim osvrtom na Istru”, Međunarodni znanstveni skup Sjevernojadranski povijesni panoptikum, Rijeka, 7. listopada 2011.
 7. “Tuberculosis in the Province of Istria between two World Wars: a Social History approach”, Međunarodni znanstveni skup "Tuberkuloza 1882.-2013.", Zagreb, 25. ožujka 2013.
 8. “Gambuzija – ribica koja je Istru "oslobodila" malarije”, Međunarodni znanstveni skup 6. Istarski povijesni biennale, Poreč 23.-25. svibnja 2013.
 9. “Malarija i turizam: epizoda bečkog tiska 1925.”, Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Pazin-Pula, 22.-23. studenog 2013.
 10. “Epidemija svraba u Puli 1918./1919.: prilog poznavanju poratnih zdravstvenih, higijenskih i socijalnih prilika u gradu, Međunarodni znanstveni skup Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt, Tar 10. listopada 2014.
 11. Kritički osvrt na bibliografiju o Istri u Prvom svjetskom ratu Međunarodni znanstveni skup „U sjeni Velikoga rata: odraz ratnih zbivanja na život istarskoga civilnog stanovništva“, Pula, 13.-15. X. 2016. (koautor Mihovil Dabo)
 12. Kulturne prilike u Puli 1918. godine, međunarodni znanstveni skup Na marginama Velikoga rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914. – 1918., Ljubljana, 27. listopada 2017.

 

Domaći znanstveni skupovi

 

 1.  “Istra u korespondenciji Strossmayer-Rački”, Znanstveni skup VII. Dani Franje Račkog, Fužine, 28. studeni 2009.
 2. “D'Anunnzijev riječki "eksperiment" na stranicama istarske periodike”, Znanstveni skup Gabriele D'Annunzio i njegova  riječka protofašistička Reggenza italiana di Quarnaro, Rijeka, 24.  studenoga 2009.
 3. “Dr. sc. Vjekoslav Bratulić (1911-1995.) kao povjesničar Istre“, Znanstveni skup povodom 65. obljetnice osnivanja Jadranskog  instituta u Sušaku - prvoga instituta u Hrvatskoj, Rijeka, 28. svibnja 2010.
 4. “Matko Rojnić - suosnivač Jadranskog instituta u Sušaku”, znanstveni skup X. Dani dr. Franje Račkoga, Fužine – Rijeka, 24.- 25. studenog 2011.
 5. “Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.”, Hrvatsko-slovenski doktorandski kolokvij, Zagreb, 25. svibnja  2012.
 6. “Talijanska historiografija o socijalnoj povijesti Istre između dva svjetska rata”, IV. Kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1.-5. listopada 2012.
 7. “Novinski napisi u Istri i Trstu o smrti dr. Matka Laginje 1930.”,  Znanstveno-stručni skup XX. Dani dr. Matka Laginje, Klana, 16. ožujka 2013.
 8. “Socio-ekonomski i demografski aspekti tuberkuloze u Općini Buzet 1918.-1940.”, Znanstveni skup 44. Buzetski dani, Buzet, 6.  rujna 2013.
 9. “Što istarski srednjoškolci znaju o antifašizmu”, Znanstveni skup (Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti, Pula, 3. listopada 2013.
 10. “Nasljeđe antifašizma i mladi: anketno istraživanje u Istri”, Okrugli stol povodom 70. obljetnice oslobođenja Rijeke, Rijeka, 28. travnja 2015.
 11. “Izazovi baštinjenja antifašizma u Puli“, Tribina “Put do slobode: 70 godina od oslobođenja i pobjede nad fašizmom u Općini Medulin”, Medulin, 9. V. 2015.
 12. “Porečki i pazinski srednjoškolci i antifašizam: istraživanje“  Okrugli stol ''Poreč - 70 godina od oslobođenja i pobjede nad  fašizmom'', Poreč 29. V. 2015.
 13. “Anno Sancto 1925: (Ne)uspješna turistička sezona u Istri, Okrugli stol Sjeverni Jadran u komparativnoj perspektivi: Rijeka, Kopar i Trst od 1867. do 1943., Rijeka, 17. lipnja 2015. (suizlagač dr. sc. Petra Kavrečič)
 14. „Djeca u vihoru Velikog rata: pulski slučaj 1918.“, V. Kongres hrvatskih povjesničara, Zadar, 5.-8. X. 2016.
 15. „Ive Mihovilović: Perom protiv fašizma“, 1. medulinski zavičajni annale Mate Demarin, Medulin, 20. XII. 2016.
 16.  Geneza općenarodnog ustanka u Istri 1943. godine, Tribina povodom Pazinskim odluka 1943., Rijeka, 26. IX. 2017.
 17. Vjekoslav Ladavac – prilog za biografiju, Pazinski memorijal, 29. IX. 2017.


Domaći stručni skupovi
 

 1. “Život i djelo Matka Rojnića povodom 100. obljetnice rođenja”, Stručni skup posvećen obilježavanju godišnjica značajnih  pojedinaca Zapadne Hrvatske, Rijeka, 17. listopada 2008.ČLANSTVA
 

 1. Istarsko povijesno društvo – Societa' Storica Istriana
 2. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti
 3. Ogranak Matice hrvatske u Fažani – Matica hrvatska

 

 

 

 


 


novelirano: 14. prosinca 2015.
postavljeno: 17. valjače 2014.
urednica: D. Torbica