BIBLIOGRAFIJA

Knjige:
Znanstvene
 • autorske
  1. Trsatska čitaonica od početka do 1918. godine, Hrvatska čitaonica Trsat, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, 2009, 194 str.;
  2. Hrvatska čitaonica Škrljevo. Zapisnici od 1898. do 1941. godine, Bakarski zbornik, 12, Grad Bakar, Bakar, 2012, 296 str.
 • koautorske
  1. Spomenica Mješovitoga pjevačkog zbora Hrvatske čitaonice Trsat, Hrvatska čitaonica Trsat, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, 2006., 88 str. (koautor Petar Strčić).

Stručne
   
 • koautorske
  1. Lujo Margetić. Život i djelo, Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Povijesno društvo Rijeka, Liber d. o. o., Rijeka, 2006., 136 str. (koautori Snježana Marija Marčec i P. Strčić);
  2. Prof. dr. sc. Milivoj Čop, Pedagog prosvjetne baštine. Uz 85. godišnjicu života, Povijesno društvo Rijeka, Liber d. o. o., Rijeka, 2007., 56 str. (koautor Vladimir Rosić);
  3. Dr. sc. Julijano Sokolić, lošinjski zavičaj i bibliografija, Povijesno društvo Rijeka, Mali Lošinj-Rijeka, 2012, 98 str. (koaut. P. Strčić);
  4. Članovi HAZU s dobrinjskoga područja, Rijeka, Općina Dobrinj, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, 2012, 50 str. (koaut. Nina Spicijarić Paškvan);
  5. Lujo Margetić 1920.-2010., Spomenica preminulim akademicima, 170, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012, 104 str. (koaut. S. M. Marčec, P. Strčić).
 • uredničke
  1. Ča mi kamik govori. Liburnijske gradine u okolici Bakra, Katedra Čakavskoga sabora «Bakarskoga kraja», Rijeka, 2010., 47 str. V8;
  2. Ljubo Pavešić, I krv je tekla kršem. Zapisi i crtice, Katedra Čakavskoga sabora «Ljubo Pavešić», Povijesno društvo Rijeka, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Bakra, Savez antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije, Verba d. o. o., Rijeka, 2010., 304 str.;  
  3. Ive Blečić Gržićev, Srdoči nekad. Kako se j' živelo pul Srdoč, Udruga «Mavrica»,  Rijeka, 2011., 59 str.; 
  4. Zbornik u čast Petra Strčića, Povijesno društvo Rijeka, Zagreb, 2012., 730 str. 
Poglavlja u knjizi
 1. Prilog za biografiju dr. Josipa Šilovića (1858.-1939.), U povodu 70. obljetnice smrti Josipa Šilovića, Bakarski zbornik, posebno izdanje, Grad Bakar, Bakar, 2009., str. XI-XXII;
 2. Prilog za bibliografiju prof. dr. sc. Josipa Šilovića, isto, str. XXIII-XXV;
 3. O slovenskome svećeniku Franji Ravniku kao hrvatskome narodnom preporoditelju, Slovensko-hrvaško sosedstvo: Hrvatsko-slovensko susjedstvo, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Univerzitetna založba Annales, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, s Područnom jedinicom u Puli, Kopar, 2011, 159-178;
 4. Ban Ivan Mažuranić u Korespondenciji Rački – Strossmayer, Dani Ivana Mažuranića (1814-1890) u Crnoj Gori 2009, HDCP «Croatica-Montenegrina», Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje «Vojislav P. Nikčević», Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Cetinje – Osijek, 2011, 378-396.

Znanstveni radovi

A1

 • Izvorni znanstveni radovi
  1. Ličnosti iz zapadne Hrvatske u Korespondenciji Rački-Strossmayer, Croatica christiana periodica, XXXII, 61, Zagreb, 2008, 61-88;
  2. Slovenski svećenik Franjo Ravnik kao hrvatski narodni preporoditelj, Croatica christiana periodica, 65/1, Zagreb, 2010., 72-103;
  3. Prilog poznavanju života i djela svećenika i povjesničara dr. Andrije Račkoga (Fužine, 1870.-Rijeka, 1957.), Croatica christiana periodica, XXXIV, 66, Zagreb, 2011, 61-72;
  4. Studenti Augustineuma (Frintaneuma) s područja Riječke nadbiskupije/metropolije (zapadna Hrvatska), Croatica christiana periodica, XXXV, 67, Zagreb, 2011, 143-152;
 • Prethodno priopćenje
  1. Zloseljani (Pirovčani) i “Sjećanja na Zloseljane” Ljubomira Draganića Vrančića, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 53, Zagreb-Zadar, 2011, 201-222.  (koaut. N. Spicijarić Paškvan).
 • Pregledni rad
  1. Prilog poznavanju prilika u Rijeci i njezinu zaleđu uoči Hrvatsko-ugarske nagodbe te njihov utjecaj na hrvatski čitaonički pokret, Historijski zbornik, 62/2, Zagreb, 2009., 391-410.
 
A2

Izvorni znanstveni radovi
  1. Novi prilog proučavanju života i djela Petra Matkovića (Senj, 1830.-Beč, 1898.), Riječki teološki časopis, XVI, 1 (31), Rijeka, 2008, 269-282;
  2. Novovjeka povijest Rijeke i „Riječka krpica“ (1868.), Gazophylacium, XIV/3-4, Zagreb, 2009., 103-112;
  3. Trsatska čitaonica od početaka do 1918., Rijeka, XIV, 2, Rijeka, 2009., 1-192;
  4. Život i filozofska promišljanja Bože Milanovića. U povodu 120. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti, Riječki teološki časopis, 18/1, Rijeka, 2010., 221-250. (koaut. A. Golubović);
  5. Nekadašnja Rijeka i Riječani, s osvrtom na korespondenciju Rački~Strossmayer, Problemi sjevernog Jadrana, 11, Rijeka, 2011, 39-71;
  6. Riječka čitaonica od osnutka do 1918. godine, Rijeka, XVI, 2, Rijeka, 2011, 13-71.

 • Prethodno priopćenje
  1. Pristup Franje Račkoga povijesnoj znanosti, Problemi sjevernog Jadrana, 9, Rijeka-Zagreb, 2009., 51-77;
  2. Prilog o biskupima Zapadne Hrvatske u Korespondenciji Rački Strossmayer, Riječki teološki časopis, 39, Rijeka, 2009., 71-94;
  3. „Riječka krpica“ 1868. godine i uvjet za njezino naljepljivanje na Hrvatsko-ugarsku nagodbu, Rijeka, XV, 1, Rijeka, 2010., 57-92.

 • Pregledni rad
  1. Građa o napadu na Hrvatsku gimnaziju u Rijeci 12. lipnja 1867. godine, Rijeka, VIII, 2, Rijeka, 2003., str. 131-144;
  2. Prilog o životu i djelu Krčanina Pietra Mettea Ferchia/Matije Frkića (Krk, 1583.-Padova, 1669.), Riječki teološki časopis, 17/2, Rijeka, 2009., 573-591. (koaut. Aleksandra Golubović);
  3. Kulturno i znanstveno-organizacijsko djelovanje mr. sc. Darka Dekovića, Problemi sjevernog Jadrana, 10, Zagreb-Rijeka, 2009., 141-150;
  4. Hrvatska literatura o povijesti Rijeke od 1943. do 1945. godine, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, IV. i V./4. i 5., Rijeka, 2009.-2010., 128-138;
  5. Kroatische Literatur über die Geschichte Rijekas von 1943 bis 1945, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, IV. i V./4. i 5., Rijeka, 2009.-2010., 252-262;
  6. Prilog poznavanju preporodnoga lista „Naša sloga“ (1870.-1915.), Riječki teološki časopis, 18/1, Rijeka, 2010., 267-290;
Stručni radovi
 1. Mirjana Gross kao povjesničarka historiografije, Rijeka, IX, 2, Rijeka, 2004, 75-81;
 2. Bibliografija akademika Luje Margetića (od 1962. do 2005.), Rijeka, X, 2, Rijeka, 2005, 97-128, (koaut. S. Marčec, P. Strčić);
 3. Akademik Petar Strčić kao fakultetski profesor i znanstveni mentor, Rijeka, XI, 2, Rijeka, 2006., 187-195.
 4. Akademik Petar Strčić kao fakultetski profesor i znanstveni mentor, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, I, 1, Rijeka, 2006.,187-195.
 5. Prilog biobibliografiji Stanka Gilića u povodu 80. godišnjice života, Rijeka, XVII, 2, Rijeka, 2012., 95-105 (koaut. P. Strčić).
Članci u nekategoriziranim časopisima
 1. Mađaronski izgredi u Rijeci i bakarskome zaleđu uoči Hrvatsko-ugarske nagodbe 1868. godine, Bakarski zbornik, IX, 2004., Bakar, 7-35;
 2. Pristup proučavanju života i djela prof. dr. sc. Vinka Tadejevića (1914.-2004.), isto, 79-95 (koaut. P. Strčić);
 3. Prilog za bibliografiju prof. dr. sc. Vinka Tadejevića, isto, 99-106 (koaut. P. Strčić);
 4. Izvješće župana i privremenoga upravitelja riječke županije I. Vončine 17. lipnja 1867. kr. Povjereniku E. Csehu za Rijeku, Bakar itd. o mađaronskim izgredima, Vjesnik Državnoga arhiva u Rijeci, XLV-XLVI, Rijeka, 2005., 171-184;
 5. Onomasiološki pristup P. Strčića imenu i prezimenu filozofa Franje Petrisa, isto, 497-501;
 6. Akademik Petar Strčić kao fakultetski profesor i znanstveni mentor, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, I, l, Rijeka, 2006., 187-195;
 7. Isto, Rijeka, XI, 2, Rijeka, 2006., 187-195.
 8. Bakranin dr. Vjenceslav Šoić, biskup Senjsko-modruške biskupije, Bakarski zbornik, 11, Bakar, 2007., 71-78;
 9. Prilog poznavanju čitaoničkoga pokreta Kvarnerskoga primorja i novih početaka djelovanja Narodne čitaonice na Trsatu, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 49, Rijeka, 2007. (2008.), 147-161;
 10. Franjo Rački i Josip Juraj Strossmayer o senjskome biskupu Vjenceslavu Šoiću i kanoniku/znanstveniku Ivanu Črnčiću, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 19, Zagreb, 2008., 131-149 (koaut. P. Strčić);
 11. Arhiva Hrvatske čitaonice Trsat, Zbornik Sv. Vid, XIII, Rijeka, 2008., 43-57 (koaut. P. Strčić);
 12. Povjesničar Danilo Klen o gospodarskome stanju Rijeke „u doba Ilirije“, Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1913.), Zagreb, 2010., 483-498 (koaut. P. Strčić);
 13. Čitaonički pokret i dvije kraljevičke čitaonice od početaka do 1918. godine, Zbornik Kraljevice, 1, Kraljevica, 2012., 23-35.
Ocjene, prikazi, osvrti, encikl. odrednice, sažeci (u znanstvenim, stručnim i popularnim glasilima)
 1. Konventualac Pietro Matteo Ferchie iz Krka u knjizi: Vetera et nova, Riječki teološki časopis, XIII, 1, Rijeka, 2004., 288-291;
 2. Povijest lovne privrede u knjizi prof. dr. sc. Milivoja Čopa, Hreljin, Rijeka, 1999, Bakarski zbornik, IX, 2004., Bakar, 151-152;
 3. Milivoj Čop, 150 godina rada Osnovne škole Hreljin, Hreljin, 2003, isto, 149-150;
 4. Svačija, ali ponajviše – hrvatska, Hrvatsko slovo, XI, Zagreb, 2004., 513;
 5. Matija Vlačić Ilirik u zagrebačkome časopisu Filozofska istraživanja, Nova Istra, XXIII, Pula, 2004., 158-163;
 6. Franjo Petris u Filozofskim istraživanjima (Zagreb), god. 1/1980.-XXIII/2003., isto, 164-170.
 7. Sudbina Ivice Zgubidana Milana Marjanovića, Zbornik Kastavštine, XIII, Kastav, 2005., 99-101.
 8. Počasni doktori Sveučilišta u Rijeci. Doctores honoris causa - akademik Lujo Margetić, akademik Milan Moguš, Republika Hrvatska, u Rijeci, 8. prosinca 1995., Rijeka, X, 2, Rijeka, 2005., 287-288;
 9. Bakarski koncentracioni logori u Drugome svjetskom ratu, Bakarski zbornik, 10, Bakar, 2005., 232-234;
 10. Prilog poznavanju Praputnjarske povijesti u I. i II. Zborniku Praputnjak, isto, 235-237;
 11. Vinodolski zbornik. Godišnjak za gospodarstvo, turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva, sv. 9, 2004. godine, 2005., Historijski zbornik, LVIII, Zagreb, 2006, 181-182;
 12. Bakarski zbornik, 1/1995.-8/2003., isto, 182-187;
 13. Zbornik Društva za povjesnicu Klana, isto, 187-196; Praputnjak, Zbornik radova, sv. I i II, isto; 196-199;
 14. Časopis Rijeka 1-9 (sv. 1-2), 1994.-2004., isto, 199-110;
 15. Bratovštinska knjiga Sv. Antuna Padovanskog, Snježana Marija Marčec - Marta Jašo - Petar Strčić, Kras - Krk, 2004., isto, 211-212;
 16. Robert William Fogel – Geoffrey R. Elton, Kojim putem do prošlosti? Dva pogleda na povijest, Zagreb, 2002., Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, I, 1, Rijeka, 2006., 201-205;
 17. Međunarodni skup i zbornik o Rijeci i mađarskoj kulturi, isto, 209-214;
 18. Znanstveni skup Rijeka je život grada, Dani sv. Vida, Rijeka, isto, 228-229;
 19. Primjeri iz života kvarnerskih Primoraca Trsata i Sušaka, Tarsatika, VI, 14, Rijeka, 2006., 6-7.
 20. Genealogija u dvama knjigama Bartola Zmajića, Rodoslovlje, I, 1, Zagreb, 2006., 48-49;
 21. Antun Jurica, Nenad Vekarić, Lastovski rodovi, Zagreb – Dubrovnik, isto, 51.
 22. Dr. Andrija Rački (1870.-1957.). U povodu 50. obljetnice smrti, Tarsatika, XV, Rijeka, 2007., 11-12;
 23. Što je akademik Petar Strčić učinio na znanstvenome i stručnom polju u svojoj jubilarnoj 70. godini života?, Rijeka, XI, 3, Rijeka, 2006, 395-399;
 24. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, svezak XLVII-XLVIII, Rijeka, prosinac 2006., Rijeka, XIII, 2, Rijeka, 2007., 316-318;
 25. Pazinski memorijal, 33. znanstveno-stručni skup, Pazin, 28. rujna 2007., isto, 318-320;
 26. Znanstveni skup Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi, 15, Katedra čakavskoga sabora Grobnišćine, Čavle, 20. listopada 2007., Rijeka, XIV, 2, Rijeka, 2008., 322-323;
 27. International Institute for Archival Science, Trieste i Maribor, Jesenja arhivistička škola, Trst, listopad 2007., isto, 331-332;
 28. Franjo Šanjek, Latinska paleografija i diplomatika, Zagreb, 2005., isto, 332-335;
 29. U povodu projekta uređenja riječke sinagoge, isto, 335-337;
 30. Izvještaj o radu Povijesnoga društva Rijeka od lipnja do konca 2007. godine, isto, 349-352;
 31. Tri časopisa posvećena obljetnici akademika Petra Strčića, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 49, Rijeka, 2009., 235-238;
 32. Duhovni lik i značenje krčkoga biskupa Mahnića (1850-1920), Krk, 2006., 128 str., Problemi sjevernog Jadrana, 9, Rijeka-Zagreb, 2009., 177-182. (koaut. A. Golubović);
 33. Franjo Emanuel Hoško, Biskup Vrhovac između baroka i liberalizma, Zagreb, 2007, str. 218, Problemi sjevernog Jadrana, 10, Zagreb-Rijeka, 2009., 187-191;
 34. Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji, Zagreb 2007., 336 str., Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, IV. i V./4. i 5., Rijeka, 2009-2010., 304-307;
 35. Branka Boban, Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata, Zagreb, 2006., 388 str., isto, 308-310;
 36. Izvještaj o radu Povijesnoga društva Rijeka u 2009. godini, Rijeka, XV, 1, Rijeka, 2010., 147-149;
 37. Izvještaj o radu Povijesnoga društva Rijeka u 2010. godini, isto, VI, 1, isto, 2011, 152-161;
 38. Ostvarena vizija jest nečija budućnost: akademik Petar Strčić – osnivač Odsjeka za povijest, Klepsidra, III, 5/6, Rijeka, 2011., 7-15 (koaut. Marta Cuculić);
 39. Objavljene knjige i studije. Lujo Margetić (Donja Stubica, 18. X. 1920. – Rijeka, 17. V. 2010.), Croatica Christiana Periodica, XXXV, 68, Zagreb, 2011., 193-194 (koaut. P. Strčić);
 40. Predgovor, u: Ive Blečić Gržićev, Srdoči nekad. Kako se j' živelo pul Srdoč, Rijeka, 2011., 7-18;
 41. Predgovor, u: Ča mi kamik govori. Liburnijske gradine u okolici Bakra, Škrljevo, 2011., 4-6 (v8);
 42. Zbornik Katedre Čakavskoga sabora i Društva za povjesnicu Klana, sv. 8, Klana, 2011., Rijeka, XVI, 2, Rijeka, 2011., 157-160; 
 43. Uzroci i posljedice posvećenja zastave Riječke županije na Grobnišćini, knjižica sažetaka skupa «Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi», Čavle, 2011., 7;
 44. Akademik Petar Strčić. Leksikonska biobibliografija. U povodu 75. obljetnice života i 50 godina znanstveno-stručnoga rada, Zbornik u čast Petra Strčića, Rijeka, 2012., 1-22 (koaut. Franjo Emanuel Hoško);
 45. Riječ urednice, Svitak, II, Rijeka, 2012, 6-7
 46. O izdavaštvu u razdoblju od 2008. do 2011. godine, isto, 87-94;
 47. Kapela Sv. Ambroza u Škrljevu, isto, 102-105;
 48. Pedagoški odjeci o radu profesora Čopa, u: prof. dr. sc. Vladimir Rosić, Milivoj Čop. Pedagog prosvjetne baštine. U povodu 90. obljetnice života prof. dr. sc. Milivoja Čopa, Rijeka, 2012., 90-95;
 49. Prilog prof. dr. sc. Milivoja Čopa kao povjesničara bakarsko-vinodolskog naselja Hreljin, isto, 120-123;
 50. Stipan Trogrlić, Mons. Božo Milanović, istarski svećenik (1890.-1980.). Crkveno-vjersko i javno-političko djelovanje, Zagreb, 2011., 334 str., Rijeka, XVII, 1, Rijeka, 2012., 77-80;
 51. Izvještaj o radu Povijesnoga društva Rijeka u 2011. godini, Rijeka, XVII, 1, Rijeka, 2012., 93-96;
 52. Pristup Emilija Laszowskoga povijesti Grobnišćine, knjižica sažetaka skupa «Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi», Čavle, 2012., 4. (koaut. P. Strčić);
 53. Sušački list Sloboda kao prilog poznavanju vodećih riječkih političkih struktura, Zbornik sažetaka 'IV. Kongresa hrvatskih povjesničara 2012.', Zagreb, 2012., 142;
 54. Dobrila u korespondenciji Rački~Strossmayer, knjižica sažetaka znanstvenoga skupa 'Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće pjesme Krasna zemljo (1912.-2012.), Pula-Pazin, 25.-26. listopada 2012., 11-12.
Priopćenja na znanstvenim skupovima
 • znanstvena
  1. Kršćanstvo u djelu Franje Račkoga, V. dani F. Račkoga, Zavod za povijesne i društvene znanosti i dr., Rijeka, 24. XI. 2006. te ponovljeno u Fužinama 25. XI.;
  2. Novi prilog proučavanju života i djela Petra Matkovića (Senj, 1830.-Beč, 1898.), Teološki fakultet u Rijeci, 24. XI. 2006;
  3. Arhivska ostavština dr. Andrije Račkoga, VI. Dani dr. Franje Račkoga, Fužine, 1. XII. 2007;
  4. Arhiv Hrvatske čitaonice na Trsatu, Dani Sv. Vida, Rijeka, 15. VI. 2007. (suizlagač P. Strčić);
  5. Dobrilino zauzimanje za gladne u središnjoj Istri (1850.), međunarodni skup 3. Istarski povijesni biennale, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište "Juraj Dobrila" u Puli, Odjel za humanističke znanosti i Zavičajni muzej u Poreču (suizlagač Elvis Orbanić);
  6. Dr. Josip Šilović, Značajne ličnosti zapadne Hrvatske, Zavod za povijesne i društvene znanosti Akademije u Rijeci i Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, 17. X. 2008;
  7. Riječka krpica (1868.), isti, Rijeka, 12. XI. 2008;
  8. Franjo Ravnik kao primjer zaslužnih Slovenaca u Zapadnoj Hrvatskoj, skup „Perpektive slovensko-hrvaških obmejnosti“, Kopar, Slovenija, 4.-5. VI. 2009;
  9. Ivan Mažuranić u Korespondenciji Rački~Strossmayer, skup „Otvoreni dani Ivana Mažuranića na Cetinju“, Cetinje, Crna Gora, 27.9.2009.-1.10.2009;
  10. Pristup dr. sc. Danila Klena privrednome stanju Rijeke “u doba Ilirije”, skup Hrvati i Ilirske pokrajine (1809.-1813.), Zagreb – Zadar, 1.-3.  X.  2009. (suizlagač P. Strčić);
  11. Akademici Daniel Rukavina i Petar Strčić, «Susret akademika i članova suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji djeluju u Zapadnoj Hrvatskoj» u povodu 150. obljetnice Akademije, Rijeka, 27. IV. 2011.;
  12. Kraljevička čitaonica, „150. obljetnica Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica“, Kraljevica, 27. V. 2011;
  13. Pojava i djelovanje čitaonica u Istri kao jedinih kulturnih, ali i političkih udruga Hrvata 60-ih godina 19. st. nadalje, Međunarodni znanstveni skup «150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču», Poreč, 13.-15. X. 2011; 
  14. Vladimir Mažuranić – život i djelo, 'X. Dani dr. Franje Račkoga', Fužine, Rijeka, 24. i 25. studenoga 2011;
  15. Značenje 'Tabora' u Kastavštini, skup u povodu obljetnica osnivanja 'Čitalnice' u Kastvu, 'Hrvatske čitaonice' u Vrbniku i 'Tabora' u Kastavštini, Rijeka, 9. prosinca 2011;
  16. Povijesno djelo Giovannija Koblera, predavanje u povodu 200. obljetnice rođenja, 'Historiografi o historiografima', Rijeka, 16. prosinca 2011;  
  17. U povodu 60. obljetnice Povijesnoga društva Rijeka, Rijeka, 29. svibnja 2012;
  18. Bratovšćina hrvatskih ljudi u Istri, skup „Kastavski učitelji“, Kastav, 15. lipnja 2012;
  19. Sušački list Sloboda kao prilog poznavanju vodećih riječkih političkih struktura, 'IV. Kongres hrvatskih povjesničara 2012.', Zagreb, 1.-5. listopada 2012;
  20. Dobrila u korespondenciji Rački~Strossmayer, 'Dr. Juraj Dobrila (1812.-2012.) i stoljeće pjesme Krasna zemljo (1912.-2012.), Pula-Pazin, 25.-26. listopada 2012. 

 • stručna
  1. Ča mi kamik govori – Pretpovijesne liburnijske gradine u okolici Bakra, Katedra Čakavskoga sabora – Škrljevo, Bakar, 24. XI. 2005;
  2. Statut kastavske čitalnice, 140. godina kastavske „Čitalnice“, Kastav, 6. XII. 2006.
  3. Franjo Ravnik i Kastav, skup „Kastavski učitelji“, Kastav, 12. VI. 2011;
  4. Učiteljska škola u Kastvu u djelu Ljubomira Sundaća, isto.
  5. Obljetnica Pazinskih odluka, Rijeka, 23. IX. 2011.;
  6. Uzroci i posljedice posvećenja zastave Riječke županije na Grobnišćini, 21. grobnički znanstveni skup «Grobnišćina. Tragovi, znakovi, smjerokazi», Čavle, 12. studenoga 2011;
  7. Pristup Emilija Laszowskoga povijesti Grobnišćine, 22. znanstveni skup «Grobnišćina: tragovi, znakovi, smjerokazi», Čavle, 3. studenoga 2012. (suizlagač P. Strčić).

 

 

 


novelirano: 24.veljače 2014.
postavljeno: 13. veljače 2014.
urednica: D. Torbioca