Martina Petranović

Datum rođenja:

 • 27.05.1976

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Posao: Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895305
 • telefon: +385(0)14895333
 • Telefaks: +385(0)14895303

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni suradnik - Odsjek za povijest hrvatskog kazališta

 

Znanstveni projekti:

 • Od svibnja 2001. do veljače 2007. zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga 4, voditelja dr. sc. Branka Hećimovića (0101357)
 • Od veljače 2007. zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića voditeljice prof. dr. sc. Antonije Bogner-Šaban (101-2641300-2650)

Životopis

 

 • 2000. diplomirala komparativnu književnost i anglistiku te dodatni studij teatrologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2000. upisala poslijediplomski studij znanosti o književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • od svibnja 2001. zaposlena kao znanstvena novakinja u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2004. napisala kvalifikacijski rad  Izvori predstavljanja u južnome dijelu Hrvatske do 1840.
 • 2010. doktorirala obranivši rad Uloga kostimografije u hrvatskom kazalištu – Nastajanje, afirmacija i dosezi jedne umjetničke discipline
 • 2010. izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta
 • 2011. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (bez izbora na radno mjesto) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija
 • U znanstveno zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 6. travnja 2016. godine.
 • Dobitnica je Nagrade Marko Fotez (2016).

Djelatnost

 • Sudjeluje na znanstvenim skupovima (Krležini dani u Osijeku, Dani hvarskog kazališta, Komparativna povijest hrvatske književnosti, Riječki filološki dani, Međunarodno znanstveno savjetovanje Matice hrvatske – Odsjeka za kazalište i film, Šokačka rič).
 • Surađuje na izdanjima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Hrvatska književna enciklopedija, Leksikon Marina Držića i Kazališni leksikon) i Školske knjige (Leksikon hrvatske književnosti – Djela).
 • Objavljuje prikaze, recenzije i kritike u časopisima i novinama (Kazalište, Republika, Književna republika, Vijenac, Zadarska smotra…).
 • Kao stručna suradnica za kostimografiju sudjelovala je 2009. godine u postavljanju izložbe 100 godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909.–2009., za što je u prosincu 2010. primila Godišnju nagradu za najbolju izložbu koju dodjeljuje Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske (ULUPUH) pod pokroviteljstvom Gradske skupštine grada Zagreba.
 • Pisala je pogovore književnim djelima za izdavačku kuću Znanje i prevodila s engleskog jezika za izdavačku kuću Algoritam.
 • Članica je Matice hrvatske, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa i Hrvatskog centra ITI.

 

 


novelirano: 30. svibnja 2017.
postavljeno: 12. srpnja 2013.
urednica: D. Torbica