Nenad Moačanin

Datum rođenja:

  • 01.03.1949

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  • počasni član - Tursko povijesno društvo (30.10.2013. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (10.05.2012. - ...)

 

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

       Prof. dr. sc. Nenad Moačanin rođen je 1. ožujka 1949. godine u Zagrebu, gdje je završio Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1968.-1973.) diplomirao je povijest kao jedinstvenu grupu studija. Potom je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1979. diplomirao orijentalne jezike i književnosti, grupa turski (1) – arapski (2). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1990. je doktorirao disertacijom “Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu”. Od 1984. sudjeluje redovito s referatom na glavnim osmanističkim međunarodnim znanstvenim skupovima (Međunarodni odbor za predosmanske i osmanske studije, CIÉPO – član upravnog odbora, te Međunarodna udruga za osmansku socijalnu i gospodarsku povijest, IAOSEH – član izvršnog odbora). 2008. suorganizator kongresa CIEPO 18 u Zagrebu. Stalni je suradnik međunarodne turkološke bibliografije Turkologischer Anzeiger (Beč), citirane u većem broju inozemnih publikacija. 1978.-1992. zaposlen je u Zavodu za povijesne znanosti JAZU/HAZU, potom kao znanstveni suradnik u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 1993.-1998. kao docent te od 1998. kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2002. redoviti profesor, od 2007. redoviti profesor u trajnom zvanju. Sudjelovao je i na većem broju znanstvenih skupova u tuzemstvu. U posljednjih petnaestak godina vodio je i vodi istraživačke projekte  prijavljene pri MZOŠ-u. Član je Društva za hrvatsku povjesnicu, Matice Hrvatske i C. G. Jung Instituta za analitičku psihologiju u New Yorku.
     Težište istraživanja prof. dr. sc. Nenada Moačanina leži ponajprije u oblasti socijalne i gospodarske povijesti Osmanskoga Carstva u Europi, napose na hrvatskim prostorima, pri čemu je, zajedno s prof. dr. Michaelom Ursinusom (Birmingham/Heidelberg) bitno doprinio posve novom vrednovanju osmanskih poreznih popisa kao izvora za rekonstrukciju demografskih procesa od sredine 17. do sredine 19. stoljeća.

Prof. dr. Nenad Moačanin, član suradnik HAZU izabran je. 30. listopada 2013. za počasnog člana Turskog povijesnog društva / Türk Tarih Kurumu) (počasni članovi izabrani 2013 na stranici: Şeref Üyeleri – Türk Tarih Kurumu).
Počasno članstvo dodijeljeno je temeljem osobitih zasluga za promicanje nepristranog istraživanja i predstavljanja turske povijesti te veza i uzajamnih utjecaja sa zemljama i narodima u širem europskom, bliskoistočnom i sredozemnom okruženju.
Izabrana su 24 člana iz Turske, 14 iz zapadne Europe i SAD, 15 s Bliskog Istoka te 9 iz europskih zemalja za koje je razdoblje vladavine Osmanskoga Carstva dio nacionalne povijesti.
Ceremonija dodjele počasnog članstva se može vidjeti i pod "Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği Cübbe Töreni_30-31 Ekim 2013" (You Tube).
Snimka traje oko pola sata.
Tursko povijesno društvo / Turkish Historical Society član je Union Académique Internationale (UAI). „The UAI is the global organization of national academies in the fields of the humanities and social sciences“

 


novelirano: 13. listopada 2015.
postavljeno: 6. prosinca 2012.
urednica: