Meni osobnih stranica


akademik Mladen Obad Šćitaroci, arhitekt urbanist, pejsažni arhitekt

Datum rođenja:

 • 01.01.1955

Mjesto rođenja:

 • Cirkvena, Općina Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija

Adrese:

 • posao: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385(0)14639265
 • telefon: +385(0)12430992

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • redoviti profesor - Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • tajnik - Razred za likovne umjetnosti (01.01.2019. - ...)
 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2019. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za likovne umjetnosti (15.05.2014. - ...)
 • član suradnik - Razred za likovne umjetnosti (18.05.2006. - 15.05.2014.)

 

Aktivnosti u Akademiji:
 • član zvršnog odbora Odbora za obnovu  razvitak Arboretuma Trsteno (2018.-2022.)
 • član Radne skupine za analizu organizacije i strukture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i tijela Akademije (2016.-)
 • član Radne skupine za izradu Strateškoga plana razvoja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2016.-2020. (2016.-2017.)
 • član Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo (2016.- 2017.)
 • član Povjerenstva za samoevaluaciju Akademije (2015.)
 • član Odbora za imovinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2015. - ...)
 • član Organizacijskog odbora povodom obilježavanja 120 godina izgradnje Foruma Izidora Kršnjavoga (srednjoškolskoga sklopa u Klaićevoj, Pierottijevoj ulici i na Rooseveltovu trgu), imenovanje Uprave Akademije (2015.)
 • član Izvršnog odbora za obnovu i razvitak arboretuma Trsteno (2014. - 2018.)
 • član kulturologijskog segmenta Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa (koordinator za teme: kulturni krajolik, urbane kulturne cjeline, kultura građenja i kultura prostora) (2013. - ...)
 • član Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj (2013. - ...)
 • član Znanstvenog vijeća za turizam (2008. - ...)
 • član Uredničkog odbora Razreda za likovne umjetnosti

Naobrazba:
 • Doktorat znanosti, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1989.)
 • Usavršavanje u Italiji, stipendija Talijanske vlade, Accademia dei Lincei, Rim (1986.)
 • Poslijediplomski znansveni magistarski studij Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1983.-1986.)
 • Međunarodni seminar L'Architettura di Andrea Palladio, Vicenza (1984.)
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1974.-1979.)
 • osnovna i srednja škola u Zagrebu (1962.-1974.)

Napredovanja na fakultetu/sveučilištu:
 • 1999.-2013. - predstojnik Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta
 • 2004. - redoviti profesor u trajnom zvanju
 • 1999. - redoviti professor, znanstveni savjetnik
 • 1995. - izvanredni professor, viši znanstveni suradnik
 • 1990. - docent
 • 1989. - doktorat znanosti, znansteni suradnik
 • 1987. - sveučilišni asistent
 • 1986. - magisterij znanosti

Područja znanstvenog i stručnog djelovanja:
 • arhitektura, urbanizam, prostorno planiranje, pejsažna arhitektura
 • povijest urbanizma, arhitekture i pejsažne arhitekture
 • zaštita i obnova kulturnog (pejsažnog i graditeljskog) naslijeđa

Sveučilišni kolegiji:
 • Naslijeđe europskog urbanizma, Povijest perivojne arhitekture/Šumarski fakultet (obvezni kolegiji - predavanja)
 • Studo I-IV - Urbanizam, Urbanistička radionica I i II, Diplomska radionica (obvezni kolegiji – studio i radionice)
 • Urbanizam naslijeđa (predavanja i radionica), Zaštita i obnova povijesnih perivoja, Revitalizacija dvoraca, Mađarska arhitektura i urbanizam XIX. stoljeća (izborni kolegiji)

Knjige (sveukupna naklada: 44.000 primjeraka):
 • Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta / Študija zaščite in prezentacijskega potenciala arheološkega najdišča Kuzelin in bližnjih arheoiloških najdišč, 2015.; autori: Mladen Obad Šćitaroci, Marko Rukavina, Ksenija Petrić, Damir Fofić; Muzej Prigorja, Sesvete, Zagreb, urednica Morena Želja Želle, ISBN 978-953-7820-05-3. (projekt financiran sredstvima Europske unije)
 • Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici - prostorno-konzervatorska studija revitalizacije i obnove dvorca, perivoja, perivojne šume i Vilinskih poljana, Zagreb: Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci, autori-suradnici: Ksenija Petrić, Mirna Bojić, Amalija Denich, Damir Krajnik, Vedran Ivanković i Nikša Božić
 • Stadtparks in der Österreichischen Monarchie 1765-1918 - Studien zur bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspektive, Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2007., autori: Wojciech Balus, Géza Hajós, Alenka Kolšek, Cordula Loidl-Reisch, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Mladen Obad Šćitaroci, Jósef Sisa, Walter Krause
 • Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću - javna perivojna arhitektura hrvatskih gradova u europskom kontekstu, Zagreb: Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. (knjiga nagrađena Nagradom HAZU), autori: Bojana i Mladen Šćitaroci
 • Vrbanićev perivoj u Karlovcu - studija zaštite i obnove, Zagreb: Šćitaroci, 2003., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Manors and Gardens in Croatia - Slavonia from Zagreb to Vukovar, Zagreb: Šćitaroci, 2001. (promocija u Royal Institute of British Architects, London), autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Slawoniens Schlösser - von Zagreb bis Vukovar, Graz-Stuttgart: Leopold Stocker Verlag, 2000. (promocija u Beču i Grazu), autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Dvorci i perivoji u Slavoniji - od Zagreba do Iloka, Zagreb: Šćitaroci, 1998., autori: Mladen i Bojana Šćitaroci
 • Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova, Zagreb: Školska knjiga, 1992. (knjiga prihvaćena kao sveučilišni udžbenik)
 • Schlösser und Gärten des Kroatischen Zagorje, Zagreb: Školska knjiga, 1992./1994. (dva izdanja, promocija u Beču i Grazu)
 • Castles, Manors and Gardens of Croatian Zagorje, Zagreb: Školska knjiga, 1992./1993. (dva izdanja)
 • Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, Zagreb: Školska knjiga, 1991./1993./2004. (tri izdanja)
 • Perivoji i dvorci Hrvatskoga Zagorja, Zagreb: Školska knjiga, 1989./1990. (tri izdanja)

Uredničke knjige:

 • - Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa - multidisciplinarni dialog, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). Glavni urednik: akademik Mladen Obad Šćitaroci.
 • - Cultural Heritage - Possibilities for Spatial and Economic Development / Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015., ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). Glavni urednik: akademik Mladen Obad Šćitaroci.
 • - Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja / Manors and Gardens – Cultural Heritage as a Generator of Economic Development, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006., ISBN 953-6229-49-8. Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.
 • - Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima / Contemporary Use and Creative Management of Manors, Castles and Villas, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005., ISNB 953-6229-40-4 (zbornik radova), 953-6229-39-0 (zbornik sažetaka). Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.
 • - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1919./1920. - 1999./2000. - monografija u povodu 80 obljetnice naobrazbe arhitekata u Hrvatskoj, Zagreb: Arhitektonski fakultet, 2000., ISBN 953-6229-12-9. Glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci.
Znanstvenoistraživački projekti:
 • Heritage Urbanism – urban and spatial models for revival and enhancement of cultural heritage / Urbanizam naslijeđa – urbanistički i pristorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa» /HERU (2014.-2018.), voditelj projekta. Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-2032), a provodio se na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulure (2007.-2013.), glavni istraživač
 • Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture (2002.-2005.), glavni istraživač
 • Prostorno uređenje i zaštita okoliša Hrvatske (2000.-2002.), glavni istraživač
 • Villas, Stately Homes and Castles – compatible use, valorisation and creative management / Dvorci, kurije i burgovi – prihvatljiva suvremena namjena, vrjednovanje i kreativno upravljanje, EU projekt INTERREG IIIB CADSES (2003.-2006.), voditelj hrvatskog dijela projekta
 • Stadtparkanlagen in den Ländern der ehemaligen k.u.k. Monarchie / Gradski perivoji bivše k.u.k. Monarhije (1996.-1998.), voditelj za Hrvatsku i Sloveniju
 • UNESCO: Les espaces du baroque /Atlas svjetskog baroka - međuregionalni projekt (1992.-1993.), koordinator za Hrvatsku

Znanstveni rad (odabir):
 • Znanstveni članci – autor 100-tinjak znanstvenih radova, 30-ak u inozemstvu
 • Mentorstva doktorandima i magistrantima – 10 obranjenih doktorskih disertacija, 6 obranjenih magistarskih radova, 5 disertacija u tijeku izrade, 10 znanstvenih novaka; mentorstva na Arhitektonskom, Šumarskom i Filozofskom (povijest umjetnosti) fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (član od 1998., redoviti član od 2005.)
 • Glavni i odgovorni urednik (2001.-2013.) znanstvenog časopisa “Prostor” (jedini znanstveni časopis u Hrvatskoj za arhitekturu i urbanizam, 2007. uvršten u uglednu svjetsku znanstvenu bazu Arts and Humanities Citation Index, od tada je časopis svrstan u A grupu znanstvenih časopisa za znanstveno polje arhitektura i urbanizam)

Stručni rad (odabir):
 • Ovlašteni arhitekt urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt; ovlašten za izradu projektne dokumentacije za kulturna dobra
 • Autor/koautor 200-tinjak stručnih elaborata – prostornih i urbanističkih planova, urbanističkih i pejsažnih studija, idejnih i izvedbenih projekata pejsažne arhitekture
Društvene i javne aktivnosti (odabir):
 • Član Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika (2015.-2018., imenovanje gradonačelnika Grada Dubrovnika)
 • Član Savjeta prostornog uređenja Republike Hrvatske (2004.-2013., imenovanje Vlade RH)
 • Član Stručne radne skupine za izradu Urbanističko-arhitektonske i konzervatorske studije uređenja javnih prostora Gornjega grada u Zagrebu (2010.-…)
 • Član Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti (2005.-2013.)
 • Član stručno-savjetodavnog Povjerenstva za obnovu Dubrovnika (2000.-2014.)
 • Član Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost za područje tehničkih znanosti (2000.-2004.)
 • Član povjerenstava Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (1996.-2013.)
 • Član Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja Sveučilišta u Zagrebu (1995.-1997.)
 • Član Hrvatske nacionalne komisije za UNESCO (1993.-1998., imenovanje Vlade RH)

Međunarodne aktivnosti (odabir):
 • Università di Camerino, Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno (Italija) - mentorstvo talijanskom istraživaču u sklopu znanstvenog projekta Heritage Urbanism (2015./2016.)
 • Član uredništva znanstvenog časopisa Ybl Journal of Built Environmental, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Szent István University, Budapest (2013.-…)
 • Politecnico di Bari/Italia - komentorstvo 13 diplomskih radova (2002./2003., 2004./2005.); mentorstvo dvojici talijanskih istraživača (2004., 2005.)
 • Predavanja u inozemstvu – Španjolska (gostujući predavač na poslijediplomskim studijima:  1992. - Universidad Politecnica de Madrid, Universidad de la Laguna Tenerife; 1999. - Universidad internacional Menendez Pelayo de Espana, Santa Cruz de Tenerife); Italija (Milano 2007., Troina/Sicilija 1996., Palmanova 1988.); Velika Britanija (London 2002.); Austrija (Beč 1992., 1993., 2002.)
 • Izlaganja na znanstenim skupovima u Italiji (Bari, Firenze, Palmanova, Milano, Monza, Napoli, Udine, Venezia), Kini (Shanghai) i dr.; objava radova u zbornicima skupova i drugim sveučilišnim publikacijama
 • Objava tekstova o najvrjednijem hrvatskom perivojnom naslijeđu u uglednim svjetskim enciklopedijama (s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci): Encyclopedia of Gardens - History and Design, Chicago/London: Fitzroy Dearborn Publishers, 2001.; The Oxford Companion to the Garden, Oxford: Oxford University Press, 2006.


Nagrade i priznanja:

 • Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti (2017.)
 • Počasni član Hrvatskoga društvo krajobraznih arhitekata u znak priznanja i zahvale za doprinos u osnivanju i razvoju Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te izniman doprinos razvoju i promicanju krajobrazne arhitekture (2017.)
 •  Počasni član Društva arhitekata Zagreba zbog iznimnog doprinosa afirmaciji arhitektonske i perivojne baštine      kroz edukaciju i publicistiku (2015.)
 •  Povelja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke u   Republici Hrvatskoj (2014.)
 •  Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici   Hrvatskoj za 2004. u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (s B. Bojanić   Obad Šćitaroci)
 •  Treća nagrada na natječaju za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog i hortikulturnog rješenja Kazališnog   parka u Rijeci, 2003. (sa: B. Bojanić Obad Šćitaroci, N. Božić, D. Krajnik, V. Ivanković)
 •  Državna nagrada za znanost u 1998. godini za popularizaciju i promičbu znanosti
 •  Spomenica Domovinskoga rata 1990.-1992. (odluka Predsjednika Republike Hrvatske, 1994.)
 •  Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 250 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji,   pedesetak u inozemstvu

 

Opširnije podatke pogledajte ovdje.

 

 

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IZBORNA SKUPŠTINA – 15. svibnja 2014.