Meni osobnih stranica


akademik Mladen Juračić

Datum rođenja:

 • 22.06.1953

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Adrese:

 • Posao: PMF, Geološki odsjek, Horvatovac 95a, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Posao: +385(0)14606099

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (10.05.2012. - ...)
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Geološki odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik Nadzornog odbora - Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (29.05.2013. - ...)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća - Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (27.11.2014. - ...)
 • predsjednik - Nacionalni odbor INQUA (30.04.2014. - 27.03.2019.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (10.05.2012. - ...)

 


     Mladen JURAČIĆ rođen je 22. lipnja 1953. u Rijeci. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Opatiji. Studij geologije završio je 1976. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je iz oceanologije, a doktorirao iz prirodnih znanosti (geologije) na Sveučilištu u Zagrebu. U razdoblju 1976. – 1990. radio je u Centru za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Godine 1990. prešao je na Geološki odsjek PMF-a, gdje je od 2005. godine u trajnom zvanju redovnoga profesora. Još 1988. godine održao je na Sveučilištu u Veneciji ciklus predavanja u svojstvu ugovornog profesora (professore a contratto). Višekratno se usavršavao u važnijim svjetskim institutima i laboratorijima za geologiju mora u SAD-u, Francuskoj i Italiji. Do sada je vodio desetak doktorskih disertacija, desetak magisterija i više od 40 diplomskih radova.
      Znanstveni rad prof. M. Juračića vezan je prije svega uz geologiju mora i zaštitu okoliša. Istražuje sedimente i sedimentaciju u Jadranu. Ostvario je brojne rezultate; između ostaloga, usporedio je i objasnio sedimentacijske procese u nekrškim i krškim ušćima. Posebno treba istaknuti da je krško ušće rijeke Raše predložio kao modelni tip neravnotežnog estuarija. Zapažena su i njegova istraživanja uloge suspendiranog materijala i sedimenata u kruženju onečišćivača u prirodi. Sudjelovao je u razradi i implementaciji koncepta prihvatnog kapaciteta i uloge čestica pri njegovoj procjeni. Isto tako bavi se fenomenima potopljenog krša (plimskim potkapinama, potopljenim speleotemima, sedimentacijom u krškim estuarijima), čime je omogućeno preciznije datiranje eustatičkih promjena tijekom pleistocena i holocena. Zalaže se za sustavno geološko kartiranje jadranskog podmorja. Od 1999. godine aktivno se uključio u promicanje znanosti u javnosti, te se zauzima za suvremeno komuniciranje znanosti. Rezultate tih (i drugih) istraživanja objavio je u više od 80 znanstvenih radova, od toga više od 40 u časopisima koji se referiraju u WoS. Radovi su mu citirani više od 700 puta, a h-indeks mu je 17. Prof. Juračić objavio je i preko 40 stručnih i znanstveno-popularnih radova te je izlagao na više od osamdeset međunarodnih i domaćih skupova. 
    Iz bogate stručne i društvene djelatnosti prof. Juračića ističemo samo to da je bio izabrani član Komisije za granice epikontinentskog pojasa Konvencije UN-a o pravu mora (1997. – 2007.) te Znanstvenog odbora Internacionalnog geološkog korelacijskog programa (IGCP – UNESCO/IUGS) (2002. – 2006.). Bio je dekan PMF-a (2008. – 2010.), predsjednik Hrvatskoga prirodoslovnog društva (2008. - 2013.) i Matičnog odbora geoznanosti/geologije (2005. - 2017.) te glavni urednik časopisa Geologia Croatica (2008. - 2015.). Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti za 1999. godinu.

 

 

 

 

dodatni podaci:

osobna stranica - Geološki odsjek PMF-a

 

 


postavljeno: 5. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica