Meni osobnih stranica


Miroslav Radman

Datum rođenja:

  • 30.04.1944

Mjesto rođenja:

  • Split

Adrese:

  • Posao: MedILS – Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište bb, 21000 Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • ravnatelj - Francuski nacionalni centar za znanstvena istraživanja, Institut Jacques Monod

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. - ...)

Miroslav RADMAN, rođen je 30. travnja 1944. u Splitu. Diplomirao je eksperimentalnu biologiju i fizikalnu kemiju na na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1966. godine, a doktorirao na Free University u Bruxellesu 1969. godine. Poslijedoktorski je studij nastavio u Centre National de la Recherche Scientifique u Francuskoj te na Harvard University, u SAD-u. 1972. postaje izvanredni prosfesor molekularne genetike na Slobodnom sveučilištu u Bruxellesu, Odsjek za molekularnu biologiju, gdje radi i danas. Od 1983. do 1998. bio je direktor je istraživanja u Institute Jaques Monod u Parizu.  Od 1988. profesor je stanične biologije na Medicinskome fakultetu Necker, Sveučilišta u Parizu 5, a od 1999. ravnatelj je istraživačke jedinice na Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) u Parizu.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja: Antoine Lacassagne Grand Prix 1979., Golden Eureka of Innovation 1990., Charles Leopold Meyer Grand Prix 1992., Medalja časti 1992., Medalja Spridion Brusina 1998., Grand Prix Leopold Griffuel 1998., Grand Prix Richard Lounsbery 2000., Znanstvena nagrada Američkog društva za okolišne faktore mutagena 2000.

Osim Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1992. godine, znanstvene zasluge M. Radmana prepoznale su i članstvom nagradile brojne institucije: Europsko organizacija za molekularnu biologiju (EMBO) (1978.), Academia europaea (1998.), Francuska Akademija znanosti i umjetnosti (2002.), New York Academy of Sciences (1993.), Američko udruženje za napredak znanosti (1992.), Francusko genetičko društvo, Američko društvo za mutagene faktore okoliša (1993.), Znanstveni konzilij Instituta 'Marie Curie' (1985.-1989.).

2000. godine proglašen je počasnim predavačem  na Weizmann Institute u Izraelu, a od 2020. godine je počasni gostujući profesor molekularne genetike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Lista radova iz CROSBI bibliografije

Link: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=8978