Meni osobnih stranica

Knjige


 

 1. Današnji senjski govor, Senjski zbornik 2, Senj, 1966, 152 str.
 2. Fonološki razvoj hrvatskoga jezika. Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb 1971, 101 str.
 3. Čakavsko narječje. Fonologija. Školska knjiga, Zagreb, 1977, VII+104 str43.
 4. Antun Mažuranić. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1978, 54 str.
 5. "Salo debeloga jera libo azbukoprotres" Save Mrkalja (sa J. Vončinom). Djela JAZU, knj. 58, Zagreb, 1983, 82 str.
 6. Križanićeva hrvatska gramatika, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 19, Zagreb, 1984, 96 str.
 7. Marko Marulić: Judita. Sabrana djela Marka Marulića, knjiga I. Priredio, popratio bilješkama i sastavio rječnik Milan Moguš. Književni krug, Split, 1988, 321 str.
 8. Marko Marulić: Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin segasvitnjih. Sabrana djela Marka Marulića, knjiga IX. Priredio, popratio bilješkama i sastavio rječnik Milan Moguš. Književni krug, Split, 1989, 369 str.
 9. Zakon trsatski (s L. Margetićem), Izdavački centar Rijeka 1991, 226 str.
 10. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika (s grupom autora), Djela HAZU, knj. 63, Zagreb 1991, 741 str. 
 11. Hrvatski pravopis (sa S. Babićem i B. Finkom). Školska knjiga, pretisak, Zagreb 1991.
 12. Povijest hrvatskoga književnoga jezika, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1993, 206 str.; drugo prošireno  izdanje, Nakladni zavod Globus. Zagreb 1995, 233 str.; englesko izdanje: A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Nakladni zavod Globus. Zagreb 1995, 255  str.; njemačko izdanje: Geschichte der Kroatischen Literatursprache. Nakladni zavod Globus. Zagreb 2001, 302 str.; treće prošireno hrvatsko izdanje, Nakladni zavod Globus. Zagreb 2009, 239 str.
 13. Hrvatski pravopis (zajedno sa S. Babićem i B. Finkom), Školska knjiga, 2. izdanje, Zagreb 1994, 488 str.; 3. izdanje, Zagreb 1995, 473 str.; 4. izdanje, Zagreb 1996, 466 str.
 14. Marko Marulić: Judita. Tekst priredio i rječnik izradio Milan Moguš. Školska knjiga, Zagreb 1996, 251 str.
 15. Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru - The Croatian Language in the Croatian Parliament (zajedno s  V. Pavletićem i N. Stančićem). Narodne novine – Dom i svijet, Zagreb 1997, 101 str.
 16. Marko Marulić: Judita (s pretiskom drugoga izdanja iz godine 1522.). Priredio i protumačio Milan Moguš. Pogovor napisao Josip Vončina. Matica hrvatska. Zagreb 1998, 281 str.
 17. Hrvatski pravopis (zajedno sa S. Babićem i B. Finkom), Školska knjiga, 5., prerađeno izdanje, Zagreb 2000, 496 str.; 6. izdanje, Zagreb 2002, 496 str.;7. izdanje, Zagreb 2003, 496 str.; 8. izdanje, Zagreb 2004, 495 str.
 18. Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića. Tekst priredili Ivo Frangeš i Milan Moguš. “Rječnik Mažuranićeve pjesni Smrt Smail-age Čengića” napisao Milan Moguš. Izdala Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 2001, 256 str.
 19. Hrvatski školski pravopis (zajedno sa S. Babićem i S. Ham), Školska knjiga, 1. izdanje, Zagreb 2005, 163 str.
 20. Hrvatski školski pravopis (zajedno sa S. Babićem i S. Ham), Školska knjiga, 2. izdanje, Zagreb 2008, 163 str.
 21. Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb 2010, 143 str.