Marijana Borić

Datum rođenja:

  • 15.03.1965

Mjesto rođenja:

  • Split

Adrese:

  • Posao: Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698236

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • znanstveni suradnik - Odsjek za za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (2013. - ...)

 

ŽIVOTOPIS

 
Marijana Borić rođena je u Splitu, gdje je studirala, te stekla diplomu profesorice matematike i fizike na Fakultetu prirodoslovnih i matematičkih studija i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, s temom Optika u djelima Ruđera Boškovića. Dvije je godine predavala matematiku i fiziku na srednjoj školi. Zatim prelazi na Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, u Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti, gdje i danas radi. Bavi se istraživanjem rada znamenitih hrvatskih znanstvenika, koji su dali doprinos ovoj sredini, ali i svjetskoj znanosti, te utemeljenjem znanstvene sredine i školstva na tlu Hrvatske.

Magistrirala je na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radom iz područja primjene matematike s temom Matematički modeli u gospodarstvu - Analiza panel podataka. Sudjelovala je u nastavi na Katedri za matematiku, Veleučilišta u Splitu, pridruženoj 2003. godine Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (kolegiji: financijska matematika).

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (veljača 2012.), s temom o matematičkom radu Marina Getaldića Epistemološki aspekti Getaldićeva rada na matematičkoj analizi i sintezi, u kojoj se analizira Getaldićeva metodološku izvornost i doprinos ukupnom razvoju matematike.

Dugogodišnja je suradnica na projektu Povijest prirodnih i matematičkih znanosti u Hrvata, u okviru kojeg je u raznim zbornicima i časopisima objavila više znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na više znanstvenih skupova. Surađivala je u pripremi izložbe o znanosti, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, Znanost u Hrvata – prirodoslovlje i njegova primjena, te izradila stotinjak priloga iz područja povijesti matematike, fizike i astronomije (raznih uvodnika i kataloških jedinica za stari i srednji vijek) za katalog izložbe. Pored toga surađuje s Leksikografskim zavodom "Miroslav Krleža" u izradi stručnih članaka iz područja matematike i fizike. Također je surađivala s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu (kao autorica tekstova izložbe «Machinae novae – 400 godina poslije»), s Tehničkim muzejom u Zagrebu (predavanjima na Festivalu znanosti i Noći knjige), s Knjižnicama grada Zagreba ( tribine u sklopu ciklusa «Eppur si muove» i «Kulturna i prirodna baština Hrvatske»), te je vanjski suradnik Memorijalnog centra Faust Vrančić (za koji je povodom 400. obljetnice djela Machinae novae sudjelovala u organizaciji i održavanju međunarodnog znanstvenog skupa «Faust Vrančić i njegovo doba» pod pokroviteljstvom HAZU, održanog: Šibenik-Vodice 22-23. 9. 2015. Za skup je uredila knjižicu sažetaka, te je za potrebe MC Faust Vrančić održala predavanje na Međunarodnoj školi hrvatskog jezika i kulture). Sudjelovala je u organizaciji znanstvenog skupa «Doprinos proučavanju povijesti i filozofije znanosti (Zagreb, 30. 10. 2015.) i u organizacijskom odboru skupa s međunarodnim učešćem «Kajkavski jezik, književnost i kultura» (Krapina, 7.9.2015). Sudjelovala je s predavanjima na Danima otvorenih vrata HAZU, na Danima Matice hrvatske, te na PMF-u u sklopu Stručno-metodičkih večeri.
Djeluje u redakcijskom odboru časopisa Čovjek i svemir koji izdaje Zvjezdarnica Zagreb - Zagrebački astronomski savez. Član je Hrvatskog matematičkog društva, Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Elektrotehničkog društva Zagreb. Više puta sudjelovala je u emisijama Prvog programa HR: Minijature za radoznale i Zagrlimo Europu, izradom priloga iz povijesti egzaktnih znanosti u Hrvata u kojima je predstavila životopise, značaj i doprinose dvadesetak najistaknutijih hrvatskim mislilaca koji su djelovali u razdoblju od srednjeg vijeka do novovjekovlja. Također je načinila priloge za Međunarodni program hrvatskog radija i emisije u ciklusu Pisana hrvatska riječ – Bogatstvo u raznolikosti, Radija Marija.

S temama o Faustu Vrančiću i njegovom znanstvenom radu sudjelovala je na HRT-u  u emisijama: Intervju tjedna, Znanstveni krugovi, Društvena mreža, Vijesti iz kultura i Mir i dobro.

 


novelirano: 29. siječnja 2016.
novelirano: 8. srpnja ; 17. siječnja 2014.
novelirano: 15. siječnja 2013. ; 29. veljače 2012.
postavljeno: 13. srpnja 2011.
urednica: D. Torbica