Meni osobnih stranica

Kvalifikacijski radovi

  1. Morfološka istraživanja otvora u području korijena velikih krila klinaste kosti, magistarski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Odjel biologije - eksperimentalna biologija), Zagreb, 1968.
  2. Oštećenja živčanog stabla i ogranaka ishijadikusa uvjetovana posebnim topografsko-anatomskim odnosima, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1970.
  3. Lisna kost u kliničkoj i eksperimentalnoj provjeri teorije o funkcionalnoj prilagodbi kosti,habilitacijski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Zagreb,1977.