Meni osobnih stranica

Uredništvo znanstvenih ili stručnih časopisa

 1. Liječnički vjesnik od 1978. godine tajnik, a potom predsjednik Savjeta i član Uredničkog odbora v.d. glavnog urednika 1992. godine, a od tada član Savjeta.
 2. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, glavni i odgovorni urednik od 1986. predsjednik Savjeta od 2007. godine.
 3. Acta orthopaedica Iugoslavica, član Uredničkog odbora od 197l. glavni i odgovorni urednik 1982 - 1986.
 4. Orthopaedia et Traumatologia, član Uredničkog odbora 1991-1993.
 5. International Orthopaedics, Assistant Editor od 1990.– 2008. ; Editor –in-Chief 2008. - ...
 6. Hip International, Corresponding Member of Editorial Board od 1991.
 7. Medicus, član Izdavačkog savjeta od 1994. godine
 8. Medix, član uredništva od 1996. godine
 9. Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, Member of Editorial Board od 1999.
 10. "Mef. hr",  glavni urednik od 2000. - 2006. godine, a od tada član uredništva
 11. European Spine Journal Member of Assistant Editorial Board od 2005.
 12. RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Medicinske znanosti,  glavni i odgovorni urednik od 2006.
 13. Rasprave i građa za povijest znanosti, Medicinski razred HAZU, urednik od 2007. godine