Meni osobnih stranica


Miha Tišler

Datum rođenja:

  • 1926

Mjesto rođenja:

  • Ljubljana

Datum smrti:

  • 2021

Mjesto smrti:

  • Ljubljana

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (15.11.1979. - 25.03.2021)

Miha TIŠLER, slovenski kemičar, rođen je 18. rujna 1926. u Ljubljani gdje je pohađao osnovnu i srednju školu i 1952. diplomirao na Fakultetu za kemiju Tehničke visoke škole, a 1953. i na Fakultetu za prirodoslovlje. Doktorirao je 1955. Na fakultetu za prirodoslovlje je 1952. izabran za asistenta, 1958. za docenta, 1961. za izvanrednog, a 1964. za redovitog profesora. Specijalizirao se na sveučilištima u Cambridgeu i Freiburgu. Do umirovljenja 1995. godine bio je redoviti profesor organske kemije na Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju Sveučilišta u Ljubljani. Kao kemičar bavio se organskom kemijom, posebno područjem sinteze, izomerizacije, intramolekularnih premještaja i fotokemijskih reakcija heterocikličkih spojeva koji sadrže dušil ili sumpor. 1970. godine izabran je za dopisnog člana, a 1977. i za redovitog člana Slovenske akademije znanosti i umjetnostii i umjetnosti. Dopisni član HAZU je od 1979. godine.

Za više podataka: https://www.sazu.si/clani/miha-tisler