Milan Mihaljević

Datum rođenja:

  • 02.12.1955

Mjesto rođenja:

  • Zagoričani (pokraj Livna)

Adrese:

  • Posao: Staroslavenski institut, Demetrova 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(01)2220024

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (20.05.2010. - ...)


Više podataka na:


IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     Milan MIHALJEVIĆ, dr. sc., znanstveni savjetnik, jedan je od najistaknutijih hrvatskih teoretičara jezika i jedan od najdjelotvornijih istraživača hrvatske i slavenske jezične starine. Napisao je četiri samostalne knjige, jednu u suautorstvu i više od 50 znanstvenih radova. Dobro poznavanje općega jezikoslovlja i glagoljičnoga hrvatskoga srednjovjekovnoga korpusa rezultiralo je znanstvenim radovima zavidne razine. Modernizirao je fonološka i morfološka istraživanja starih hrvatskih tekstova, a osobitu vrijednost imaju njegova istraživanja sintakse i leksika toga korpusa. Od 2002. vodi znanstveni projekt Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, koji će uskoro rezultirati objavom gramatike toga jezika. Iako zaposlen na Institutu, izvanredno je pomogao sveučilišnoj nastavi na svim razinama, a svojim tekstovima u inozemnim publikacijama te svojim čestim i uspješnim nastupima na međunarodnim znanstvenim skupovima bitno je ojačao ugled hrvatskoga jezikoslovlja.

 


postavljeno: 27. svibnja - ponovno postavljeno: 29. srpnja 2010.
urednica D. Torbica