Mario Grčević

Datum rođenja:

  • 1969

Mjesto rođenja:

  • Varaždin

Adrese:

  • Posao: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d - Učilišno-znanstveni kampus, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(01)4698245

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • docent - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za filološke znanosti (20.05.2010. - ...)

 

Dodatni podaci na portalu Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     Mario GRČEVIĆ rođen je 1969. u Varaždinu. Studirao je na Sveučilištu u Mannheimu i 1995. stekao naslov Magister Artium. Godine 2005. obranio je u Mannheimu doktorski rad summa cum laude. Bio je zaposlen u Zavodu za lingvistiku Hrvatske akademije, a sada predaje pet kolegija na Hrvatskim studijima. Tajnik je Uredništva Filologije.
U svojim znanstvenim knjigama i člancima Mario Grčević istraživački obrađuje europsku, osobito njemačku, slovačku i češku, slavistiku 19. stoljeća i skuplja niz presudnih činjenica o pogledima na hrvatski jezik u njoj koji su u bitnoj mjeri utjecali na kasniji položaj hrvatskoga jezika u međunarodnoj te u jugoslavenskoj i hrvatskoj slavistici – sve do danas. U tim je radovima pokazao povijest nazora na hrvatski u Dobrovskoga, Kollara, Grimma i dr. vodećih slavista i jezikoslovaca 19. st. s jedne strane, a s druge je istražio utjecaj što ga je J. Kopitar sa svojim štićenikom V. Karadžićem izvršio na predodžbe o hrvatskome, srpskome (i slovenskome) jeziku u slavistici 19. stoljeća.
Vrijednim istraživačkim radom na izvorima i oštroumnim povezivanjem činjenica Grčević je bitno pridonio razumijevanju povijesti hrvatskoga standardnoga jezika te razumijevanju geneze nesporazuma oko njega koji nas još i danas opterećuju. Bez takva razumijevanja razvoja u slavistici 19. stoljeća bili bismo osjetno manje sposobni razotkrivati i pobijati predrasude o hrvatskome u slavistici 20. i 21. stoljeća.
      U tome je smislu Grčevićev rad bitan prinos proučavanju povijesti hrvatskoga književnoga ili standardnoga jezika koji se nadovezuje na radove niza naših vodećih kroatista, dodajući sadržajima tih radova još i presudan, dobro dokumentiran, međunarodni znanstvenopovijesni i politički kontekst.

 

 


postavljeno: 27. svibnja - ponovno postavljeno: 29. srpnja 2010.
urednica D. Torbica