Marina Cindrić

Datum rođenja:

  • 1958

Mjesto rođenja:

  • Zagreb

Adrese:

  • Posao: Kemijski odsjek PMF, Horvatovac 102A, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Posao: +385(01)4606351

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. - ...)

 

Više podataka na: Tko je tko u hrvatskoj znanosti

 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     Marina CINDRIĆ rođena je 1958. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Crikvenici. Diplomirala je 1984., a magistrirala 1987. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Godine 1991. doktorirala je obranom disertacije po naslovom Kompleksni spojevi molibdena u višim oksidacijskim stanjima. Od 1984. je pripravnica-poslijediplomantica, od 1996. viša asistentica, od 1997. docentica, od 2002. izvanredna profesorica, a od 2007. redovita profesorica u Zavodu za opću i anorgansku kemiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Predaje više kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Voditeljica je poslijediplomskog studija kemije i prodekanica PMF-a. Pod njezinim vodstvom izrađen je veliki broj diplomskih radova, dva magistarska rada i četiri doktorske disertacije. Godine 2007. studenti kemije proglasili su je najboljom nastavnicom.
     Voditeljica je znanstvenog projekta Novi kompleksi i materijali: biološki i industrijski katalizatori, kojem je MZOŠ 2008. godine dodijelio nagradu za izvrsnost. Objavila je 64 znanstvena rada u CC-časopisima, a sa 70 priopćenja sudjelovala je na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bavi se sintezom i karakterizacijom kompleksnih spojeva molibdena i vanadija s biološki zanimljivim molekulama, polioksometalatima molibdena i vanadija, a u novije vrijeme i supramolekulskim sustavima. Ti su spojevi važni kako s gledišta temeljne anorganske kemije, tako i u mogućoj primjeni u medicini i industriji. Članica je prestižnih domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih društava. 

 

 


postavljeno: 26. svibnja - ponovno postavljeno: 26. srpnja 2010.
urednica D. Torbica