Lovorka Grgurević, izv. prof. dr. sc.

Datum rođenja:

  • 1973

E-mail adrese:

Institucije:

  • predstojnica Zavoda za anatomiju - Katedra za anatomju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za medicinske znanosti (10.05.2018. - ...)

 

 

 

Životopis

 

Lovorka GRGUREVIĆ rođena je 1973. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1997., a doktorirala 2007. godine. Od 2013. predstojnica je Zavoda za anatomiju Drago Perović, izvanredna profesorica na Katedri za anatomiju te voditeljica Odjela za proteomiku pri Centru za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

Objavila je preko 50 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima koji su dosada citirani u Google Scholaru 1.580 puta (h-indeks 17). Znatno je pridonijela otkriću novog autolognog nosača za koštane morfogenetske proteine i ispitala njegovu učinkovitost u životinjskim modelima. Otkrila je nove biomarkere za cijeljenje kosti te dijagnostiku raka dojke.

 

Voditeljica je pretkliničkih istraživanja i formulacije lijeka Osteogrow i OSTEOproSPINE u sklopu koordinacijskih projekata Medicinskog fakulteta u Zagrebu koji se financiraju sredstvima Europske unije, Uspostavnoga istraživačkog projekta HZZ-a Novootkrivene cirkulirajuće izoforme BMP1 proteina kao biomarkeri i terapijski ciljevi za humane bolesti te Donacije Zaklade Adris, odnosno projekta Novi markeri za otkrivanje i praćenje tumora dojke – BIOBREAST.

 

Članica je uredništva časopisa, mentorica je pri izradi brojnih disertacija i diplomskih radova. Dobitnica je Nagrade za najbolju doktorsku disertaciju 2007./2008. godine, Nagrade HAZU za područje medicinskih znanosti za 2015. te Godišnje nagrade HLK za najzapaženije stručno ostvarenje u 2016. godini.