Meni osobnih stranica

László Forró

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti član - Mađarska akademija znanosti
  • redoviti profesor - Savezna politehnička škola - Lausanne (2002. - ...)

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (20.05.2010. - ...)


 

IZ: KANDIDATI ZA NOVE ČLANOVE HAZU - IZBORNA SKUPŠTINA 20. svibnja 2010.

 

     László FORRÓ jedan je od vodećih svjetskih istraživača u eksperimentalnoj fizici kondenziranih tvari, a posljednjih desetak godina proširio je svoj interes i na biološke sustave. Redoviti je profesor na Saveznoj politehničkoj školi u Lausannei (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) od 2002., a kroz cijelu svoju izričito uspješnu, gotovo četrdesetogodišnju znanstvenu djelatnost ili je radio ili surađivao sa znanstvenim institucijama u Hrvatskoj, napose s Institutom za fiziku i s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Na tom je fakultetu i doktorirao 1985. godine.
     Znanstvenu je djelatnost započeo u Parizu mjerenjima i interpretacijama fizikalnih svojstava kvazijednodimenzionalnih organskih i neorganskih vodiča. Nastavio je na visokotemperaturnim kupratnim supravodičima, od kojih je neke sam sintetizirao. Već se 1991. uključio u ranu fazu istraživanja na vodljivim fulerenima, iz kojih izvire današnja nanofizika i nanotehnologija, te sam otkrio jedan važan fuleren. Tako stečenu ekspertizu primijenio je na biosustave mjereći njihova odabrana fizikalna svojstva. Naprimjer, mjerenje optičke vodljivosti orijentiranog nanokonopčića pomoću sinkrotronskog infracrvenog mikroskopa otvorilo je cijeli istraživački program u području bolesti vezanih na amiloide, kao što su Alzheimerova i Huntingtonova bolest te multipla skleroza. Iznimno velik odziv doživjelo je njegovo opažanje da blizina nanocjevčica znatno utječe na razmnožavanje živih stanica.
     U posljednjih desetak godina radovi Lászla Forre citirani su više od 13 tisuća puta, a samo 2008. g. 1400 puta. Ključ takvog iznimnog uspjeha leži u izboru relevantnih problema vezanih uz njegovo izvanredno intuitivno poimanje fizikalnih pojava i razumijevanje njihove teorijske obrade, u tretiranju tih problema najadekvatnijim eksperimentalnim metodama te u sposobnosti da okuplja suradnike i odgaja mlade istraživače, uključujući i mnoge iz Hrvatske.
László Forró redoviti je član Madžarske akademije znanosti. Držimo da i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti njegovim izborom za dopisnog člana treba odati priznanje svjetski priznatom znanstveniku koji je svojim bogatim djelovanjem u Hrvatskoj bitno doprinio znanstvenoj kvaliteti naše sredine.

 

 


postavljeno: 28. svibnja - ponovno postavljeno: 30. srpnja 2010.
urednica D. Torbica