Krešimir Pavelić

Datum rođenja:

 • 19.07.1952

Mjesto rođenja:

 • Slavonski Brod

Adrese:

 • Adresa: Sveučilišni odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (2007. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • dopisni član - Razred za medicinske znanosti (18.06.1992. - ...)

 

Životopis

Ime i adresa

Krešimir Pavelić, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Hr-51000 Rijeka,  Hrvatska

Osobni podaci

Rođen 19 srpnja 1952, Slavonski Brod, Hrvatska
Državljanin Hrvatske

Napredovanja

 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 1975. 
 • Magistrirao pri Centru za poslijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu s radom "Efekt imunosupresije na rast tumora u miševa", 1977.
 • Doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta U Zagrebu s radom "Kombinirana kemoterapija i imunoterapija miševa s malignim tumorima", 1979.
 • Znanstveni suradnik, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb, travanj, 1980.
 • Viši znanstveni suradnik, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb, listopad, 1981.
 • Znanstveni savjetnik, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb, ožujak, 1985.
 • Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, lipanj, 1992.
 • Redovni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, prosinac, 1994.
 • Redovni član EMBO (European Molecular Biology Organization), 2002.

Nastavno i znanstveno iskustvo

 • Istraživač, Institut "Ruđer Bošković", Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, 1975-1979.
 • Istraživanja imunologije tumora i eksperimentalna kemoterapija tumora.
 • Znanstveni suradnik, Institut "Ruđer Bošković", travanj 1980.
 • Istraživanje fizioloških i staničnih mehanizama djelovanja hormona i čimbenika rasta porijeklom iz tumora uključenih u autokrinu regulaciju rasta tumora.
 • Viši znanstveni suradnik, Institut "Ruđer Bošković", listopad 1981.
 • Faktori rasta i mehanizam pozitivne povratne sprege u rastu tumora. Autokrina regulacija rasta tumora.
 • Znanstveni savjetnik, Institut "Ruđer Bošković", ožujak 1985.
 • Faktori rasta i onkogeni u embrionalnom i tumorskom rastu. Genetika raka.
 • Profesor Anatomije i fiziologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1982-1989.
 • Redovni profesor Molekularne biologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1990. do sada.
 • Redovni profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta  u Rijeci, 2007 do sada
 • Redovni profesor u trajnom zvanju, Odjel za biotehnologiju Sveučilište u Rijeci, 2007-

Nastava - poslijediplomski studiji

 • Poslijediplomski studij iz onkologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1977. do sada
  Hormoni i rak, faktori rasta, onkogeni, novi aspekti liječenja protiv raka, novi dijagnostički postupci.
 • Poslijediplomski studij iz Predkliničke i eksperimentalne farmakologije. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1987 - 1989.
  Molekularna farmakologija.
 • Poslijediplomski studij iz Endokrinologije, Medicinski fakultet, Sveučulište u Zagrebu, 1988 - 1989.
  Faktori rasta.
 • Međunarodni poslijediplomski studij iz Dijabetologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1988 - 1989.
  Faktori rasta, hormoni i rak.
 • Poslijediplomski studij iz Neurologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1993 - 1994.
  Genetika raka.
 • Poslijediplomski studij iz Citologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994.
  Molekularna genetika raka.
 • Poslijediplomski studij iz Medicinske genetike, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994  do sada.
  Molekularna genetika raka.
 • Poslijediplomski studij iz Medicinske mikrobiologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1994/1995 I
  Principi i primjena rekombinantne tehnologije DNA u medicinskoj mikrobiologiji.
 • Poslijediplomski studij Biomedicine, Sveučilište u Rijeci, 1996 do 2006..
  Molekularna onkologija.
 • Doktorski studij iz Medicinske kemije, Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, 2010.

Rukovodeće i izdvojene administrativne funkcije

Međunarodne
 • Generalni tajnik European Molecular Biology Conference (EMBC) 2008-2013.
 • Dopredsjednik European Molecular Biology Conference (EMBC), 2004-2008.
 • Član, Standing Committee, European Medical Research Council, 2004-2012.
 • Član, Council, European Molecular Biology Laboratory, 2006-
 •  Delegat  Republike Hrvatske u EMBC (European Molecular Biology Conference), 2002-
 • Član Ex officio, EMBO Council-a, 2008-2013.
 • Član Strateging Working Party EMBC, 2004-2013.
 • Član znanstvenog odbora Nahrstoff Akademie Salzburg, 2003-present
 • Član,  Executive Committee, European Association for Cancer Research 1999-2003
Domaće
 • Predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske, 2007-2012.
 • Član Nacionalnog vijeća za znanost  2004 –2012.
 • Član  Odbora za državne nagrade Sabora RH 2004 –2012.
 • Član Republičke komisije za znanstvene nagrade, Republike Hrvatske, 1988
 • Predsjednik Stručnog povjerenstva za  dodjelu državnih nagrada za prirodne znanosti 2004-2012.
 • Pročelnik Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, 2008-
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta "Ruđer Bošković", 1987-1992
 • Predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu Instituta "Ruđer Bošković", 1993 do 2007.
 • Direktor Nacionalnog programa "Istraživanje raka", Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1996 -2002.
 • Predsjednik Izvršnog odbora radničkog savjeta, Institut "Ruđer Bošković", 1981-1982
 • Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2005-2011.
 • Predsjednik Znanstvenog vijeća, Odjel za eksperimentalnu biologiju i medicinu, Institut "Ruđer Bošković", 1986-1988
 • Član Znanstvenog vijeća Sveučilišta u Zagrebu (Vijeće dekana) 1987-1992
 • Voditelj Laboratorija za molekularnu onkologiju, Zavoda za molekularnu medicinu, Instituta "Ruđer Bošković", 1991-1997
 • Član Vijeća Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, 1991-1992
 • Član Znanstvenog vijeća za biomedicinu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1995 do 2005.
  te od 2005 -,  Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ)
 • Predsjednik Sekcije za molekularnu genetiku, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, 1995-1997.
 • Član Upravnog vijeća Agencije za  znanost i visoko obrazovanje MZOŠ, 2005-2012.

Članstva u znanstvenim udruženjima

 • Hrvatsko imunološko društvo
 • Hrvatsko kancerološko društvo
 • Hrvatsko genetičko društvo
 • Hrvatsko fiziološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko endokrinološko društvo
 • Europsko društvo za istraživanje raka
 • Međunarodno društvo za stres
 • Europsko društvo za humanu genetiku

Specijalizacije i boravci u inozemstvu

 • Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, N.Y. studeni 1978.
 • Gost profesor, Roswell Park Memorial Institute, Grace Cancer Drug Center, Buffalo, N.Y. U.S.A.1983-1985.
 • Gost profesor, University of Hamburg, University Clinic Eppendorf, Institute for Physiological Chemistry, Hamburg, Germany, (3 mjeseca) 1985.
 • Gost profesor, University of Cincinnati, College of Medicine, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Cincinnati, OH, U.S.A.(6 mjeseci) 1990.
 • Gost profesor, Mayo Clinic and Foundation, Division of Developmental Oncology Research Rochester, MN. U.S.A. (3 mjeseca) 1991.

Nagrade i priznanja

 • Sveučilište u Zagrebu, Nagrada rektora za studente 1972.
 • Sveučilište u Zagrebu, Nagrada rektora za studente 1973.
 • Nagrada Zaklade "Drago Perović" za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1973.
 • Federalna nagrada za mlade znanstvenike (do 30 godina), Nagrada „7 sekretara SKOJa“ za znanstveni rad, 1978.
 • Nagrada "Vuk Vrhovac" za istraživanja iz dijabetologije, 1982.
 • Stipendija Roswell Park Memorial Institute 1984-1986.
 • Stipendija University of Hamburg 1988.
 • Fullbrightova stipendija Vlade SAD 1990. i 1991.
 • Yamagiwa-Yoshida Memorial Award, International Union Against Cancer, 1993.
 • Nagrada Hrvatske akademije medicinskih znanosti "Ante Šercer" za najbolji znanstveni rad objavljen 1996.
 • Godišnja državna nagrada za znanost 1998.
Članstva u uredništvu i časopisima i recenziranje za znanstvene časopise i projekte
 • Medicus, PLIVA d.o.o., član uredničkog odbora od 1996.
 • Libri Oncologici, Zagreb, Hrvatska, član uredničkog odbora, od 1992.
 • Pathology Oncology Research, Budimpešta, Mađarska, član uredništva, od 1996.
 • Medical Science Monitor, član uredništva od 2002.
 • Balcan Journal of Medical Genetics, član uredništva od 2002.
 • Povremeni recenzent za međunarodne znanstvene časopise (British Journal of Cancer, Cancer Research, European Journal od  Cancer, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Oncogene itd,) od 1989.
 • Journal of Oncology, Hindawi publishing Group, član uredničkog odbora, 2008.
 • MD-Medical Data, MOST ART, član uredničkog odbora , Serbia, 2011
Organiziranje međunarodnih znanstvenih skupova
 • 1st International Conference on Signal Transduction
  8-11 October 1998, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 • 2nd International Conference on Signal Transduction
  26-31 May 2000, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 • 3nd International Conference on Signal Transduction
  May 2002, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 • 4nd International Conference on Signal Transduction
  May 2004, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 • 1nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals
  14-19 October, 2001, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
 • 2nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals
  October, 2002, Krems, Austria
 • 3nd International Conference on Mechanisms of Action of Nutraceuticals
  November, 2004, Maggie Walley, North Caroline, USA
 • 2nd EMBO Sectoral Meeting on Molecular Medicine
  19-22. June, 2003, Cavtat-Dubrovnik, Croatia
Projekti (glavni istraživač)
Međunarodni
 1. Isolation and Characterization of Tumor Produced Substance Immunologically Cross Reactive with Insulin. BRSG Grant Committee, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, Department  of Health, State of New York, 1984-1985.
 2. Substance Immunologically Cross Reactive with Insulin. Commission of the European Communities. 1989 - 1992. Projekt No. I1-0334-YU/A
 3. Five R&D projects with inductrial partners from Canada and Austria (confidential).
Domaći
 1. Izrada komponenata i kompleta za radioimunokemijsko određivanje hormona. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska 1982., Projekt No. V-683/1-82
 2. Razrada tehnologije proizvodnje telećih seruma za rast kultura stanica. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, 1983. Projekt No. V-511/1-83
 3. Diferencijacija i kontrola rasta normalnih i tumorskih stanica. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, 1986-1990. Projekt No. 2.04.01.02.01
 4. Faktori rasta. (koordinator saveznog projekta za poticaj tehnološkog razvoja Jugoslavije). Savezno izvršno vijeće SFR Jugoslavije, 1990. Projekt No. P-354/6
 5. Ekspresija i uloga onkogena i faktora rasta u malignim tumorima. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska 1991-1993. Projekt No.1/08/144
 6. Automatic synthesis of DNA. Institute Open Society Croatia (Soros Foundation), Zagreb, 1993.
 7. Establishment of the Eastern and Central European Human Tumor Bank Network. Institute Open Society Croatia (Soros Foundation), Zagreb, 1994.
 8. Nacionalni program "Istraživanje raka", Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt No. 9811, 1997-1999.
 9. Molekularno-genetička osnova metastaziranja, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt No. P-1104, 1997 -1999.
 10. Uspostava modela toksikoloških i antitumorskih istraživanja potencijalnih agensa protiv tumora. Ministarstvo znanosati i tehnologije Republike Hrvatske. Zagreb, Projekt br. 0098499, 2001-2002.
 11. Utjecaj transdukcije gena/proteina na signalne puteve transformiranih stanica. Ministarstvo znanosati i tehnologije Republike Hrvatske. Zagreb, Projekt br. 0098093, 2001-2006.
 12. Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Projekt br. 098-0982464-2393, 2007-
 13. Development of drug against Dupuytren contracture. Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, Projekt broj 450-05/06-01/0003.
Publikacije
280 znanstvenih radova i poglavlja u međunarodnim časopisima i knjigama


Utjecaj na razvoj područja/specijalnosti (u nas i u svijetu)

 • Osnivač je molekularne medicine u Hrvatskoj.
 • Utjecao na formuliranje mehanizma autokrine stimulacije rasta tumora (zajedno s profesorom Stanimirom Vuk-Pavlovićem)
 • Prvi opisao mehanizam oštećenja transformiranih stanica DNA L-askorbinskom kiselinom
 • Objavio metodu kultiviranja solidnih tumora na podlozi izvanstaničnog matriksa
 • Objavio metodu imunohistokemijske lokalizacije nuklearnih onkoproteina u tkivima uklopljenim u parafin
 • Objavio dokaze o učinkovitosti medicinske primjene ionskih izmjenjivača (zeolita)
 • znan

Osnivanje katedri, instituta, referalnih centara i slično

 • Osnivač je Zavoda za molekularnu medicinu Instituta “Ruđer Bošković”
 • Osnivač je katedre (predmeta) Molekularna biologija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Suosnivač Hrvatske banke tumora i mreže Srednjoeuropskih banaka (s akademikom Šimom Spaventijem)
 • Osnivač Centra za funkcionalnu (integrativnu) genomiku
 • Siosnivač Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci ( s akademikom Danielom Rukavinom)

Patenti

 1. Patent No. P940577A (HR), P-414 USA, 1995: Use of 5-thia-1,4-diazobyciklo-(4,2,0.)oktan 3,8-diokso compounds in antitumor therapy
 2. Patent: P990035A (HR), 2001: Novel pyrimidine purine derivatives of L-ascorbic acid: Synthesis and biological evaluation
 3. Patent: 00981104 (HR), 2000: The synthesis of novel heterocyclic substancesfrom the series of benzo-thieno-quinolones and thio-thienil-quinolones with biological activity.

Realizacija vlastite zamisli/patenta u proizvodnji

 • Originalnu zamisao o upotrebi ionskih izmjenjivača u medicini objavljena i razrađena u radovima broj 156, 160, 161 i 166 iskoristilo je nekoliko proizvođača, te se na tržištu mogu naći  slijedeći preparati: Nutrimin, Zetox, Zeomin, i  Formula–Z, autrijskih, njemačkih engleskih, američkih i japanskih proizvođača. - link na popis radova
 • Prvi objavljeni radovi u literaturi o antitumorskim učincima somatostatina (26 i 29) rezultirali su primjenom analoga u terapiji nekih neuroendokrinih tumora (s profesorom Stanimirom Vuk-Pavlovićem). - link na popis radova

Međunarodne inicijative

 • K. Pavelic: Inicijator instrumenta Europske znanstvene zaklade - Science Policy Briefing: Human stem cell research and regenerative medicine. European Medical Research Council, European Science Foundation, 52nd plenary meeting, London, United Kingdom,  22.-23. April, 2008.
 • K. Pavelic: Inicijator instrumenta Europske znanstvene zaklade - Forward Look: Personalized medicine for the European citizen – towards more precize medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease. European Medical Research Council, European Science Foundation, 55th plenary meeting, Copenhagen, Denmark,  13.-14. October,. 2009.

 

 


novelirano: 15. travnja 2014.
novelirano: 19. i 12. siječnja 2012.
urednica: D. Torbica