Meni osobnih stranica


akademik Krešimir Nemec

Datum rođenja:

 • 29.05.1953

Mjesto rođenja:

 • Županja

Telefoni:

 • Posao: +385(01)6120076

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (29.05.2008. - ...)
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor - Filozofski fakultet u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2015. - 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za književnost (29.05.2008. - ...)
 • član suradnik - Razred za književnost (18.05.2000. - 29.05.2008.)

 

 ŽIVOTOPIS

 

    Prof. dr. sc. Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Magistarsku radnju obranio je 1981., a doktorsku disertaciju ("Integracija i organizacija diskurzivnog u suvremenoj pripovjednoj prozi") 1985. godine.
    Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, zatim docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za člana-suradnika HAZU izabran 2000. godine; za redovitoga člana 2008.
    Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004.-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu.  
    Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Po pozivu predavao na stranim sveučilištima: Ljubljana, Graz, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Szombathely, Klagenfurt, Skopje, Berlin, Göttingen, Hamburg, Beč, Helsinki. Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva, hrvatskoga PEN-a te uredničkoga odbora edicije "Stoljeća hrvatske književnosti". Uređivao je biblioteku "L" Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, časopise "Most" i "Encyclopaedia moderna", a sada je član uredništva "Fluminensie" i glavni urednik Akademijina časopisa "Forum". Objavio je više od 150 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Priredio za tisak djela brojnih hrvatskih pisaca (Šenoa, Gjalski, Kovačić, Kozarac, Becić, Lorković, Zagorka, Nehajev, Majer, Sudeta, Andrić, Krleža, Desnica, Cvitan, Stahuljak i dr.). Surađivao je u brojnim međunarodnim projektima i priredio tematske brojeve stranih časopisa posvećene hrvatskoj književnosti (Die Horen, Revue svetovej literatury).
Za svoj znanstveni rad nagrađen je sljedećim nagradama:
 • 1999. Državna nagrada za znanost
 • 1999. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost
 • 2001. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za “Povijest hrvatskog romana”
 • 2003. Nagrada Josip i Ivan Kozarac za “Povijest hrvatskog romana”
 • 2004. nagrađen nagradom Brandenburške akademije znanosti u Berlinu za izniman doprinos znanosti o književnosti
 • 2004. Nagrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu za “Leksikon hrvatskih pisaca”
 • 2005. Herderova nagrada za književnost na Sveučilištu u Beču

 

 

 


novelirano: 10. studenoga 2011.
urednica D. Torbica