Katica Čorkalo

Akademske titule:

  • doktor znanosti

Institucije:

  • upraviteljica - Centar za znanstveni rad Vinkovci (1986. - 2004.)

Dr. sc. KATICA ČORKALO, znanstvena savjetnica i hrvatska književnica. Upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima od 1986.

Rođena 11. listopada 1936. u Rokovcima kraj Vinkovaca. Gimnaziju pohađala i maturirala u Vinkovcima 1955. Studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu VIII. grupu predmeta, kroatistiku, i diplomirala 1960.

Profesor hrvatskoga jezika 1960. - 1986. u vinkovačkoj Gimnaziji. Od 1986. zaposlena u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Poslijediplomski studij završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i magistrirala 1975. Doktorat humanističkih znanosti iz područja filologije postigla na istome fakultetu 1980. obranom disertacije Književno djelo Vjekoslava Kaleba.

Godine 1988. izabrana je u zvanje znanstvenoga suradnika, 1992. u zvanje višega znanstvenoga suradnika, a 1996. u zvanje znanstvenoga savjetnika.

Glavni je istraživač u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi, gdje uz temeljna istraživanja provodi i elementarna, bio-bibliografska.

Sudjelovala je priopćenjima na pedesetak znanstvenih i stručnih skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Filološkoga društva i Društva hrvatskih književnika, od kojih su neki međunarodni. U Akademijinu Centru za znanstveni rad u Vinkovcima organizirala je niz znanstvenih i obljetničkih skupova (o Josipu Kozarcu, Slavoniji i Baranji, Ivanu Gunduliću, Augustu Šenoi, Antunu Levakoviću, Kaji Agjiću, Vukovarsko-srijemskoj županiji, hrvatskome banu Josipu Šokčeviću, Matiji Antunu Relkoviću, Antunu Branku Šimiću). Održala je pedesetak javnih predavanja, sudjelovala u književnim i drugim priredbama, radijskim i televizijskim emisijama.

Objavila je 8 knjiga (Tragični velikani u djelu Miroslava Krleže, Revija, Osijek, 1987.; Spomenica Dionizija Švagelja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Vinkovci, 1990.; Slavonica, Matica hrvatska i Hrvatska akademija, Vinkovci, 1993.; Isidor Kršnjavi: Listovi iz Slavonije / Članci, Matica hrvatska i Hrvatska akademija, Vinkovci, 1995.; Vjekoslav Kaleb, Književnopovijesna monografija, Hrvatska akademija, Vinkovci, 1995.; Ferdo Juzbašić: Djela / Pjesme i proza, Matica hrvatska i Hrvatska akademija, Vinkovci - Zagreb, 1999.; Zavičaj riječi, Privlačica i Društvo hrvatskih književnika, Vinkovci, 2000.; Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. - 2000., Hrvatska akademija, Zagreb - Vinkovci, 2000.). K tome 46 znanstvenih i 126 stručnih radova (eseja, prikaza, predgovora, pogovora, recenzija).

Urednica je Radova i Posebnih izdanja Akademijina Centra za znanstveni rad u Vinkovcima gdje je dosad uredila 12 knjiga i zbornika te niz broširanih publikacija. Osim toga priredila je ili uredila tridesetak naslova u ediciji Dukat, Croatica i drugdje.

Član je Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkoga društva, član radnik Matice hrvatske (1970.), predsjednica Hrvatskoga vijeća Europskoga pokreta, Podružnice Vinkovci, Vukovar i Županja (1990. - 1995.).

Priznanje grada Vinkovaca dodijeljeno joj je 1977., a nagrada za pedagoški rad "Ivan Filipović" 1984.

Uvrštena je u International Who's Who of Intellectuals, Ninth Edition (International Biographical Centre Cambridge England, 1992.); Hrvatski biografski leksikon 3: Č - \, (Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1993.); Leksikon Društva hrvatskih književnika (Riječ, Vinkovci, 1999.); Leksikon slavenskih pisaca (Brno, u tisku).